Alle partier enige om budget for 2018 i Region Hovedstaden

​Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF samt Liberal Alliance indgår aftale om Region Hovedstadens budget for 2018.

Alle partier i Region Hovedstaden har mandag aften indgået en aftale om hovedstadsregionens budget i 2018, på i alt omkring 38 mia. kroner.
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er glad for den brede aftale, og sender roser til sine politiske kolleger i regionsrådet.

”Vi har med dette budget indgået en bred og ansvarlig aftale, hvor vi på tværs af partierne er enige om at prioritere patienterne, og hvor vi tager nye initiativer, der skal være med til at holde regionens udgifter til administration i snor. I 2018 gennemfører vi besparelser på op til 80 mio. kroner fordelt på både vores centrale administration og vores hospitalers administration, til gavn for patienterne”, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Nye værdier skal styre regionen

Partierne bag budgetaftalen er enige om at fastholde og udvikle visionen om et sundhedsvæsen, der bliver målt på den værdi, det betyder noget for patienterne.

”Vi har tidligere besluttet at sætte både Bornholms Hospital og Hjertecentret på Rigshospitalet fri for takststyring. Det er den vision, vi nu viderefører ved at godkende en række nye forsøg på vores hospitaler. Herunder hele Finsencenteret der behandler kræft, så de kan sammensætte nogle bedre forløb for patienterne. Vi skal ikke længere styre alene vores økonomi efter ensidige produktivitetskrav,” siger Sophie Hæstorp Andersen og tilføjer:

”Vi skal styre efter patientrettigheder og udrednings- og behandlingsrettigheder. Men det er en håndsrækning til personalet, at vi ikke længere hovedløst skal løbe stærkere og stærkere”.

Optimering af Sundhedsplatformen

Partierne bag budgetaftalen er desuden enige om, at 10 mio. kroner skal gå til forbedring og optimering af Sundhedsplatformen.

”Vi står også i 2018 med en stor udfordring med at gøre Sundhedsplatformen til en del af hospitalernes hverdag, hvor vi kan høste de fordele, som den på sigt vil give både patienter og ansatte. Jeg og mine kolleger i regionsrådet er meget bevidste om, at det er en svær proces, og vi forventer med dette budget at kunne forbedre Sundhedsplatformen hurtigere”, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Hun henviser til, at den elektroniske patientjournal allerede har betydet, at en række opgaver er bortfaldet. Dermed har Sundhedsplatformen via omlægninger og generelle effektiviseringer frigivet midler for i alt 102 mio. kroner – et overskud som bidrager til regionens økonomiske råderum, fremfor grønthøsterbesparelser.

Penge til psykiatri, ambulancer og meningitisbehandling


”Vores region og sundhedsvæsen skal udvikle sig, også når budgettet er presset. Det skylder vi de mennesker, som har brug for vores hjælp og behandling til at få hverdagen til at hænge sammen. Derfor er jeg glad for, at vi er blevet enige om at prioritere psykiatrien, ligesom vi sender flere penge til at styrke patientsikkerhedsarbejdet og hurtigere diagnosticering ved farlige og sjældne sygdomme, som fx meningitis. Og vi bevilliger penge til at sikre, at vores ambulancer er hurtigere fremme,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Regionsrådet har med budget 2018 bl.a. fundet midler til:

6 mio. kroner i 2018 til styrkelse af patientsikkerhedsarbejdet og læring i forhold til hurtigere diagnosticering
29,1 mio. kroner til hurtigere ambulancer, en permanent akutlægebil på Bornholm og en fortsat Sociolance på vejene
2 mio. kroner i 2018 stigende til 4 mio. kroner i 2019 til nyt Center for Komplekse Symptomer, som sikrer god udredning og behandling

Regionsrådet sender også 12 mio. kroner til psykiatrien. Det sker med tre konkrete indsatser:

Ordningen med akut psykiatrisk hjælp fortsætter og gøres permanent med en bevilling på 3 mio. kroner om året
Børne- og ungepsykiatrien får udvidet kapaciteten med en bevilling på samlet 5 mio. kroner om året

• Regionen viderefører ordningen med recovery mentorer inden for psykiatrien. Det sker med en bevilling på 4 mio. kroner årligt

Begrænset antal afskedigelser

Hun understreger, at Region Hovedstaden generelt har en robust økonomi – bl.a. fordi regionen tidligere har sammenlagt hospitaler og ledelser, og samlet ejendomsdrift og bogholderi i nye fælles centre. Samlet set har det givet mindre administration og stordriftsfordele bl.a. på indkøbsområdet. Derfor bliver der hverken tale om grønthøsterbesparelser eller mange afskedigelser i budgettet for 2018.

Alligevel betyder bl.a. stigende udgifter til dyr hospitalsmedicin og flere og nye behandlinger, at regionen skal finde besparelser for i alt 115 mio. kroner for at få budgettet til at gå op. Herudover har hospitalerne selv gennemført en række omprioriteringer for i alt 208 mio. kroner.

På trods af besparelserne forventer regionen, at antallet af afskedigelser formentlig bliver færre end 80. Det skyldes, at der blandt regionens ca. 40.000 ansatte ofte er mulighed for såkaldt naturlig afgang. Det vil sige, at det fx ofte er muligt at omplacere ansatte, eller helt undgå fyringer ved ikke at slå ledige stillinger op.
Budgettet 2. behandles på et møde i regionsrådet den 19. september 2017.

Fakta: Initiativer og tiltag i Region Hovedstadens budget 2018


6 mio. kroner i 2018 til styrkelse af patientsikkerhedsarbejdet og læring i forhold til hurtigere diagnosticering
29,1 mio. kroner til hurtigere ambulancer, en permanent akutlægebil på Bornholm og en fortsat Sociolance på vejene
2 mio. kroner i 2018 stigende til 4 mio. kroner i 2019 til nyt Center for Komplekse Symptomer, som sikrer god udredning og behandling
3 mio. kroner til Copenhagen Skills, som skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse
5 mio. kroner i 2018, 2019 og 6 mio. kroner i 2020 skal målrettes turismeindsatsen og bidrage til den fortsatte vækst i hele Greater Copenhagen området

Yderligere oplysninger:

Socialdemokraterne: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, via Region Hovedstadens pressetjeneste, tlf. 70 20 95 88 (bemærk der kan ikke sendes sms til dette nr), eller mail presse@regionh.dk
Venstre: Martin Geertsen, mobil 20 10 4242
Enhedslisten: Marianne Frederik, mobil 41 43 45 17 
Det Konservative Folkeparti: Karsten Skawbo-Jensen, mobil 51 31 69 36
Dansk Folkeparti: Henrik Thorup, mobil 40 40 81 88
Det Radikale Venstre: Karin Friis Bach, mobil 21 70 50 49 
SF: Jens Mandrup, mobil 31 34 88 98
Liberal Alliance: Niels Høiby, mobil 40 46 35 32Redaktør