Alt for få forældre råder deres børn til at tage en erhvervsuddannelse

​Forældre mangler viden om erhvervsuddannelser, når de rådgiver deres børn om uddannelse, og derfor fokuserer de på de gymnasiale uddannelser. Det viser en ny undersøgelse, Region Hovedstaden har gennemført. Det er et stort problem, fordi virksomhederne i regionen skriger på faglærte.

​Erhvervsuddannelser kommer sjældent på bordet, når forældre skal rådgive deres børn om uddannelse. Det viser en ny undersøgelse blandt forældre til børn mellem 14 og 23 år, mediebureauet IUM og IPG Mediabrands har lavet for Region Hovedstaden. 

Den fortæller, at omkring 8 ud af 10 af de adspurgte forældre i Region Hovedstaden vil råde eller allerede har rådet deres børn til at tage en gymnasial uddannelse. Det gør de, selv om næsten hver fjerde ikke føler sig klædt på til opgaven med at vejlede deres børn i valg af ungdomsuddannelse. 

Og selv om cirka 8 ud af 10 indrømmer, at de ved mest om de gymnasiale uddannelser, mens EUX og erhvervsuddannelserne topper listen over de ungdomsuddannelser, de ved mindst om. En anden undersøgelse blandt forældre i Region Hovedstaden fra foråret peger på nøjagtig samme mønster. 

Det er problematisk, mener Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand for Region Hovedstaden:

- Forældrene er de unges vigtigste sparringspartner, når det kommer til valg af uddannelse, og det er meget positivt. Men det er ærgerligt, at forældrene ifølge undersøgelsen ikke ved ret meget om erhvervsuddannelserne og de jobmuligheder, de giver, og derfor ikke er klædt godt nok på til også at vejlede deres børn om den mulighed for uddannelse, siger hun.

I Region Hovedstaden er der cirka 30.000 unge mellem 15 og 30 år, der hverken har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller er i job. Og virksomhederne har derfor brug for, at en stor del af dem kommer i gang med en erhvervsuddannelse for at sikre vækst i samfundet. 

Og fordi fremskrivningerne viser, at Region Hovedstaden i 2020 mangler 7.000 faglærte. Allerede nu er der mangel på arbejdskraft i mange af de fag, en erhvervsuddannelse kan føre til. Som elektriker, industritekniker, lastvognsmekaniker og butiksassistent.

- Der er virkelig gode fremtidsmuligheder i at tage en erhvervsuddannelse, men det er der mange, som ikke ved. Det skal vi have lavet om på, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Den Regionale Ungeenhed i Region Hovedstaden har derfor sammen med de fire andre regioner og en lang række samarbejdspartnere som Danske Erhvervsskoler, KL, DA, LO, HK og Hands On søsat kampagnen Ditbarnsfremtid.dk. Kampagnen skal med film, annoncer og et kampagnesite få forældrenes øjne op for de gode muligheder, der ligger i at tage en erhvervsuddannelse og inspirere dem til at søge mere viden. 

- Kampagnen fokuserer på at give forældrene den viden, de mangler – ikke den viden, de har i forvejen. Derfor prøver vi at fange forældrene hjemme i familien via sociale og trykte medier og TV i et håb om at få deres øjne op for de gode job- og videreuddannelsesmuligheder, man har, hvis man uddanner sig som f.eks. struktør eller industritekniker, siger  Inge Prip, styregruppeformand for Den Regionale Ungeenhed og fortsætter:

Vi vil simpelthen have erhvervsuddannelserne ind i uddannelsessnakken. For det er de ikke lige nu, siger Inge Prip, styregruppeformand for Den Regionale Ungeenhed. 

For yderligere oplysninger om undersøgelsen og kampagnen:
Kontakt Kirsten Marie Juel Jensen, pressekonsulent for Den Regionale Ungeenhed på tlf.: 22 44 93 79 

FAKTA

Den Regionale Ungeenhed (DRU) er etableret i et samarbejde mellem Erhvervsskolen Nordsjælland og Region Hovedstaden og har som formål at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

DRU lancerer den 20. september kampagnen Ditbarnsfremtid.dk, der skal klæde forældre bedre på til at tale om uddannelse med deres børn. Det sker i samarbejde med alle fem regioner, Den regionale praktikpladsenhed i Region Hovedstaden, Danske Erhvervsskoler, Danske SOSU-Skoler, Skole og Forældre, LO-Hovedstaden, LO Danmark, DA, DI, 3F, Dansk Byggeri, Danske Maritime, Fremtidens Maritime Håndværker, EVU, Teqnik, Blik og Rør, Dansk El-forbund, Byggeriets Uddannelser, Hands On / Industriens Uddannelser, HK, HK Hovedstaden, Dansk Metal, SkillsDenmark, UU Danmark, Erhvervsskolen Nordsjælland, Dansk Maskinforhandler Forening, Maskinleverandørerne, Danske Regioner, KL og Den A.P. Møllerske Støttefond. 

Forældre rådgiver deres børn – mod gymnasiet (tal for Region Hovedstaden) 

  • 82 % af forældre, der har børn mellem 14 og 23 år, regner med at vejlede/har vejledt deres børn mod en gymnasial uddannelse, mens kun 8 % af forældrene regner med at vejlede/har vejledt deres børn mod en erhvervsuddannelse, og kun 2 % regner med at vejlede/har vejledt deres børn mod EUX.
  • 24 % af forældrene svarer, at de ikke føler sig godt nok klædt på til at vejlede deres børn om valg af ungdomsuddannelse.
  • Flertallet (81 %) af forældrene angiver, at de ved mest om de gymnasiale uddannelser, mens når det kommer til de uddannelser, forældrene ved mindst om, så peger flertallet (69 %) på EUX og erhvervsuddannelserne.

Kilde: Landsdækkende undersøgelse mediebureauet IUM og IPG Mediabrands har lavet for Region Hovedstaden, august 2016, blandt forældre, der har børn mellem 14 og 23 år. 520 respondenter.

Mange forældre taler ikke med deres børn om erhvervsuddannelser

  • 73 % af forældrene drøfter det almene gymnasium med deres barn, når de taler om uddannelse efter grundskolen. Kun 38 % drøfter erhvervsuddannelser eller EUX.
  • 31 % af de forældre, der ikke vil anbefale deres barn en erhvervsuddannelse, angiver, at det er fordi, de er bekymrede for, om der er praktikpladser nok eller job efterfølgende. 16 % angiver, at de slet ikke har overvejet erhvervsuddannelserne som en mulighed. 

Kilde: Facebook-undersøgelse blandt forældre i Region Hovedstaden, Den Regionale Ungeenhed, forår 2016. 128 respondenter.

Gode jobmuligheder med en erhvervsuddannelse

  • Region Hovedstadens prognoser viser, at man allerede i 2020 mangler 7.000 faglærte.
  • Der var i foråret 2016 i alt 37 faglærte stillingsbetegnelser i hovedstadsregionen, der blev kategoriseret som "Mangel på faglært arbejdskraft".
  • Det gælder bl.a. elektriker, bygningsmaler, flisemontør, murer, tømrer, vvs-montør, CNC-operatør, industritekniker, lastvognsmekaniker og butiksassistent.

Kilder: Faglært til vækst – Baseline Region Hovedstaden (2016), Analyse af erhvervs- og arbejdsmarkedsudviklingen, Region Hovedstaden (2015), DI Indsigt (2015), Handlingsplan 2015-1016 – Region Hovedstaden.

Redaktør