Ambitiøs samarbejdsaftale skal sikre vækst

Virksomhederne skal have den arbejdskraft, de har brug for, og antallet af faglærte skal øges. Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet, herunder nyankommne flygtninge, skal tættere på job og uddannelse.

​Det er de to fælles mål i den samarbejdsaftale, som netop er vedtaget af Det Regionale arbejdsmarkedsråd og Vækstforum Hovedstaden. Aftalen skal sikre en styrket koordinering af fælles indsatser for sikre en velkvalificeret og fleksibel arbejdsstyrke. Aftalen løber frem til 2018.

- Vi kan se, at vi kommer til at mangle faglærte fremover, og det vil blive en stor udfordring for regionens virksomheder. De bedste vilkår for vækst og udvikling i fremtiden er en stor og velkvalificeret arbejdsstyrke. Aftalen er derfor også med til at sikre en højere livskvalitet for borgerne i Hovedstadsregionen, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), der også er formand for Vækstforum Hovedstaden.

- Aftalen er et væsentligt skridt i den rigtige retning i forhold til at sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for. Vi styrker fokus på samarbejdet med virksomhederne, både når disse ønsker hjælp til rekruttering og til opkvalificering af medarbejdere.  Dermed kan vi være med til at begrænse antallet af forgæves rekrutteringer. En anden del af løsningen er, at personer, som skal have mere hjælp til det, får en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Per Olsen, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd har sammen med en række jobcentre taget initiativ til projekter for ledige inden for fire områder, hvor virksomhederne allerede nu har svært ved at rekruttere arbejdskraft. De fire områder er: IT, metal, rengøring og bogholderi/revision.

Den nye samarbejdsaftale mellem Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og Vækstforum Hovedstaden understøtter, at alle aktører sætter ind med det samme og arbejder målrettet og samarbejdsorienteret mod de fælles mål. Fx skal flere unge begynde på en erhvervsuddannelse lige efter folkeskolen. Også voksne ufaglærte skal i højere grad op- og omkvalificeres målrettet til virksomhedernes behov fx gennem en faglært uddannelse.

I efteråret 2016 søsætter Region Hovedstaden programmet 'Faglært til Vækst', som ved hjælp af konkrete indsatser vil arbejde med at sikre:

  • Bedre overgang fra grundskole til erhvervsuddannelse.
  • Bedre udbud af erhvervsuddannelser.
  • Bedre match mellem lærlinge og virksomheder.
  • Bedre opkvalificering af arbejdsstyrken.

Indsatserne realiseres blandt andet med midler fra EU's Socialfond og regionale udviklingsmidler.

Samarbejdsaftalen satser også på at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Den 27. september 2016 afholder Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden en flygtningekonference, hvor temaet er det tværgående samarbejde om konkrete aktiviteter for integration.

Kontakt:

  • Per Olsen, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Telefon: 40 45 63 69
  • Sophie Hæstorp Andersen regionsrådsformand og formand for Vækstforum Hovedstaden. Pressevagt: Telefon: 70 20 95 88
Redaktør