Ambulancekørsel og liggende sygetransport sendes i udbud


De nuværende kontrakter udløber i januar 2015,og i det kommende udbud er der fokus på sikker drift for Region Hovedstadens borgere

47 ambulancer i beredskabet

Lige nu drives Region Hovedstadens 47 ambulancer af en række eksterne operatører.

Næsten 2 år for at gennemførte udbud

De nuværende kontrakter udløber i januar 2015. Det tager knap to år at gennemføre en ny udbudsproces med vægt på sikker drift, og regionsrådet i Region Hovedstaden har derfor besluttet, at kørslen med ambulancer og den liggende sygetransport skal sendes i offentligt udbud nu.

Nuværende kontrakter forlænges

For at sikre tiltrækkelig tid til at gennemføre udbuddet og få driften på plads, også for evt. nye leverandører, forlænges de eksisterende kontrakter om ambulanceberedskab frem til 31. august 2015 og kontrakterne om liggende patientbefordring frem til 31. januar 2016.

Kørsel opdeles i fem aftaler

I forbindelse med udbuddet opdeles ambulancekørslen, altså kørslen med akut syge, tilskadekomne og fødende, i fem delaftaler baseret på geografiske områder i regionen. Den liggende sygetransport, altså den planlagte transport af patienter uden behov for behandling og overvågning undervejs, opdeles i fire delaftaler.

Kan kun vinde tre ud af fem områder

For at undgå monopol på området kan en leverandør kun vinde tre ud af de fem delaftaler for ambulancekørslen. Dette understøtter konkurrence på området nu og fremadrettet. Ambulancekørsel er en kritisk opgave for regionen, og ved at have mere end én leverandør øges robustheden over for uforudsete ændringer.

Kontrolbud samtidig med udbud

Samtidig med udbuddet skal der også laves et kontrolbud på ambulancekørslen. Det vil sige et uafhængigt bud på opgaven, der laves af en ekstern konsulentvirksomhed på lige fod med de øvrige udbydere.

Indikation af om prisen er for høj

Kontrolbuddet giver Region Hovedstaden en indikation af, om prisen for kørslen muligvis er uforholdsmæssig høj på grund af manglende konkurrence. Hvis det er tilfældet, kan regionen vælge selv at køre ambulancerne i et delområde.

Skal forvalte skattekronerne bedst muligt

- Vi skal forvalte skattekronerne bedst muligt, så hvis det viser sig, at prisen er for høj, så kan vi køre ambulancerne selv. Ambulancerne disponeres som i dag fortsat fra regionens AMK-Vagtcentral og vil stadig komme lige hurtigt frem, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (A).

Mest fordelagtige tilbud vinder

Tildelingen af kontrakter sker på basis af det mest fordelagtige tilbud med udgangspunkt i en samlet vurdering af blandt andet pris, kvalitet og driftsikkerhed. Tilsvarende udbudsprocesser er også i gang i de øvrige regioner.

Fakta:

 • Regionerne i Danmark har ansvaret for ambulancekørslen, og hvis de vælger ikke selv at køre ambulancerne, skal kørslen udbydes.
 • Region Hovedstadens nuværende kontrakter med Falck A/S, København Brandvæsen samt Frederiksberg Brandvæsen om kørsel med ambulancer forlænges frem til 31. august 2015.
 • Kontrakterne om liggende sygetransport med Falck A/S og Københavns Brandvæsen forlænges til 31. januar 2016.
 • I det nye udbud opdeles ambulancekørslen i fem delaftaler baseret på geografiske områder. Den liggende sygetransport opdeles i fire delaftaler.
 • På Bornholm vil udbuddet ske samlet, da ambulancerne også kører liggende sygetransport på Bornholm.
 • En leverandør kan kun vinde tre ud af de fem delaftaler for ambulancekørslen.
 • Frist for at afgive tilbud vil være i foråret 2014.
 • Beslutning om valg af leverandører til ambulancekørslen forelægges regionsrådet medio 2014.
 • Beslutning om valg af leverandører til den liggende sygetransport forelægges regionsrådet i foråret 2015.
 • Servicemålet for Region Hovedstadens ambulancer vil være det samme som i dag, svarende til at 90 % af alle ambulancer med udrykning skal være fremme hos borgerne inden for 13 minutter, efter opgaven er modtaget til disponering på AMK-Vagtcentralen.
Yderligere information hos:
 • Vibeke Storm Rasmussen (A), formand for regionsrådet i Region Hovedstaden, 43 64 25 21
 • Direktør for Den Præhospitale Virksomhed, Freddy Lippert, mobil 31 16 68 27
 • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør