Antallet af bæltefikseringer fortsætter med at falde i psykiatrien

Det samlede antal bæltefikseringer fortsætter med at falde samtidig med, at stadig færre patienter i psykiatrien i Region Hovedstaden udsættes for en bæltefiksering. Det viser nye tal for brugen af tvang, som Sundhedsstyrelsen netop har offentliggjort.
Vent...

​Siden Sundhedsstyrelsen er begyndt at måle, er antallet af bæltefikseringer faldet med næsten 1000, mens antallet af personer der bæltefikseres er faldet med 354. Kigger man på det seneste år, har faldet været mere moderat. Her er antallet af bæltefikseringer reduceret med 42, mens 6 færre patienter blev bæltefikseret fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019 i forhold til samme periode et år tidligere.


Regionsrådet i Region Hovedstaden har ad flere omgange prioriteret penge til at nedbringe brugen af tvang. Blandt andet blev der i budgettet for 2019 tilført penge til at udbrede de såkaldte interventionsteams, der kan tilkaldes i situationer, hvor der er risiko for tvang eller med henblik på at lære, hvad man kan gøre anderledes, hvis der blev anvendt tvang.

"For at nedbringe tvang markant, kræver det en kombination af kultur, ressourcer, kompetencer og fysiske rammer. Det er jeg glad for, at et enigt regionsråd har prioriteret ressourcer til at skabe, for det har været afgørende," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Det store mål med indsatsen for at nedbringe tvang er at halvere udgangspunktet fra 2013, hvor 6,8% af de indlagte patienter blev bæltefikseret, så det i 2020 maksimalt er 3,4% af de indlagte patienter, der oplever at blive bæltefikseret. Desværre betyder indførelsen af det nye landspatientregister i foråret, at det ikke er muligt at regne det seneste tal ud og dermed se, om målet er nået.

"Dét, der er allervigtigst for os, er, at vi bruger mindst mulig tvang og vores patienter og pårørende oplever at have gode og trygge forløb hos os. Jeg hæfter mig ved, at det stadig går den rette vej, og det gør det, fordi vi ved, hvad der virker i forhold til at nedbringe tvang og er blevet bedre til at dele viden på tværs af vores psykiatriske centre," siger vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Anne Hertz.

FAKTA OM PARTNERSKABSAFTALEN FOR NEDBRINGELSE AF TVANG

Danske Regioner indgik i 2014 en partnerskabsaftale med Sundhedsministeriet om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien inden 2020.

Hvert halve år udgiver Sundhedsstyrelsens rapporten 'Monitorering af tvang i psykiatrien', der er en status på, hvordan regionerne klarer sig i forhold til målet.

De fastsatte mål i partnerskabsaftalen i forhold til at reducere tvang er:

  • at andelen af patienter, der bæltefikseres, af antal indlagte halveres
  • at antallet af bæltefikseringer over 48 timer halveres
  • at brugen af remme reduceres
  • at antal og andel af patienter der udsættes for en eller flere tvangsforanstaltninger reduceres ift. baseline (baseline-tallet er et gennemsnit for årene 2011-2013).

Pressekontakt

Sophie Hæstorp via Region Hovedstadens pressetelefon – 70 20 95 88

Anne Hertz via Region Hovedstadens Psykiatris pressetelefon – 21 67 41 43Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor