Arbejdsmiljøet i Region Hovedstaden er blevet bedre

​76 % af medarbejderne er i høj eller meget høj grad tilfred-se med deres job som helhed. Kun 3 % er kun i ringe grad eller slet ikke tilfredse. Jordemødrene er den mindst tilfred-se faggruppe.

Vent...

34.418 personer – eller 83% af medarbejderne i Region Hovedstaden – har svaret på den nye arbejdspladsvurdering.

Resultatet viser, at 76 % i høj grad eller meget høj grad er tilfredse med deres job som helhed. 21 % er i nogen grad tilfredse, og kun 3 % er i ringe grad eller slet ikke tilfredse. Generelt er det psykiske arbejdsmiljø forbedret sammenlignet med sidste måling, som var i 2017.

Arbejdspladsvurderingen viser desuden forbedringer inden for det fysiske arbejdsmiljø, særligt i forhold til biologisk smitterisiko og risikoen for arbejdsulykker.

Regionsdirektør Jens Gordon Clausen siger: "Vi kommer ud af et helt særligt år, der har krævet ekstra meget af medarbejderne. Jeg er meget glad for, at mange har givet udtryk for høj tilfredshed med deres job, og at arbejdsmiljøet samlet set er blevet bedre. Det er vigtigt for, at vi som sundhedsvæsen kan levere god behandling af vores borgerne. I den forbindelse lægger jeg særligt mærke til, at vurderingen af den faglige kvalitet har fået et nøk opad og generelt er høj."

Godt kollegaskab

Kristina Robins, næstformand i regionens øverste MED-udvalg, ser også positive takter i arbejdspladsvurderingen: "Resultatet vidner om, at Region Hovedstaden er en arbejdsplads med godt kollegaskab og samarbejde faggrupperne imellem, og hvor den enkelte har gode muligheder for indflydelse og udvikling," siger hun.

"Men selvom gennemsnittet på generel tilfredshed er flot, så er det vigtigt, at ledere og medarbejderne nu får kigget godt på deres egne tal. Et gennemsnit kan dække over meget forskellige resultater på en stor arbejdsplads som Region Hovedstaden," siger hun.

Færre krænkelser

Arbejdspladsvurderingen viser et markant fald i antal tilfælde af krænkende adfærd. Andelen af medarbejdere, der har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed og mobning er op mod halveret, og trusler om vold er faldet en tredjedel.

"På alle niveauer i Region Hovedstaden har vi sat fokus på at undgå uønsket seksuel opmærksomhed, og vi har gået processer og retningslinjer grundigt efter i sømmene. Derfor er jeg meget tilfreds med, at det går den rigtige vej, men det er selvfølgelig noget, vi fortsat har stor opmærksomhed på," siger regionsdirektør Jens Gordon Clausen.

Kristina Robins siger: "Et tilfælde af krænkende adfærd er et for meget, så arbejdspladserne skal arbejde videre med både kulturen og beskyttelse af den enkelte medarbejder. Men jeg glæder mig da over at se, at markant færre oplever krænkende adfærd, både når det gælder uønsket seksuel opmærksomhed, mobning og trusler om vold," siger Kristina Robins.

Løber stadig stærkt

"Det er meget bekymrende, at 68 % har følt sig stresset inden for de seneste 6 måneder. Det skal vi tage meget alvorligt, og der skal handles på det," siger Kristina Robins.

Regionsdirektøren anerkender også, at der er plads til forbedringer: "Medarbejderne løber stærkt, og mange har følt sig stresset. Især jordemødrene føler sig pressede, og undersøgelsen viser, at de er mere utilfredse med deres job end andre faggrupper. Det anerkender jeg, og det er vigtigt at få gjort noget ved," siger Jens Gordon Clausen.

"Samtlige arbejdspladser drøfter nu deres resultater grundigt og arbejder på at få løst de problemer, der måtte være. På det overordnede niveau tager vi selvfølgelig også en grundig drøftelse både i koncernledelsen og i det øverste MED-udvalg," siger Jens Gordon Clausen.

Fakta om arbejdspladsvurderingen

  • Region Hovedstadens arbejdspladsvurdering er en lovpligtig gennemgang af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, der gennemføres hvert 3. år.
  • 34.418 medarbejdere i Region Hovedstaden har svaret på arbejdspladsvurdering i marts 2021. Det er en svarprocent på 83%.
  • Samtlige arbejdspladser vil i den kommende tid drøfte resultaterne og igangsætte forbedringer, hvor det er nødvendigt.
  • Resultaterne og behovet for forbedringer drøftes ligeledes både i koncernledelsen og i det øverste MED-udvalg.

Se rapporten om Region Hovedstadens arbejdspladsvurdering 2021 på regionens hjemmeside: https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/udgivelser-fra-regionen/politikker-og-strategier/Sider/Arbejdsmiljoepolitik.aspx

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger, kontakt regionens pressevagt på presse@regionh.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor