​​

Bedre hjælp på hospitalerne til syge børn og unge


Region Hovedstaden vedtog sidste år en børnepolitik, der skal løfte kvaliteten i behandlingen af syge børn og unge. Nu sættes der fokus på korrekt medicin og en bedre lindring af smerter hos børn
Børn skal ikke risikere at få for meget eller for lidt medicin, fordi medicinen er udviklet til voksne. De skal heller ikke have stærke smerter efter en operation, fordi sundhedsvæsnet ved for lidt om børns smerter.
 

Konkrete tiltag sikrer endnu bedre behandling

Regionsrådet i Region Hovedstaden har derfor vedtaget 3 konkrete tiltag, der skal sikre en endnu bedre behandling af børn og unge i sundhedsvæsnet.
 
- Det er dybt tragisk, når et barn bliver alvorligt sygt. Derfor skal vi sikre, at vores sundhedssystem er gearet så godt som overhovedet muligt, når det gælder indsatsen for børn- og unges sundhed, siger Karin Friis Bach (R), formand for Sundhedsudvalget
 

Sikker og korrekt medicinering

Der mangler generelt viden om medicin til børn. Meget af den medicin, der findes, er udviklet til voksne, og det er ikke specifikt undersøgt i forhold til at blive brugt til børn. Ofte får børn den samme medicin, men bare i en mindre mængde, end hvad en voksen ville få.
 
Det vil Region Hovedstaden ændre med et nyt projekt på farmakologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Målet er at indsamle mere viden om medicin til børn og derved sikre, at børn får den rigtige medicin i den helt rette mængde.
 

Videnscenter for børnesmerter

 Der kan være smerter både op til og efter en operation, men hvis det drejer sig om et lille barn på måske 5 år, kan det være svært at give barnet den rette lindring.
 
For smertebehandling af børn er langt mere komplekst end for voksne. Det skyldes blandt andet, at det er afhængigt af barnets udviklingstrin, barnets evne til at sætte ord på, hvordan det føles og forståelsen af begrebet smerte.
 
På Rigshospitalet vil man etablere et videnscenter for børnesmerter. Her skal eksperter undervise læger og sygeplejersker på hospitalerne i, hvordan man bedst behandler børn med smerter. Nogen gange handler det ikke om medicin, men mere om at barnet skal være trygt ved situationen. På den måde kan man eksempelvis undgå, at barnet skal holdes fast, for så gør det slet ikke så ondt.
 

Sundhedsprofil for børn og unge

Hvert 4. år optegnes danskernes sundhedsprofil i en landsdækkende sundhedsundersøgelse. Men undersøgelsen omfatter kun borgere over 16 år, så den fortæller det ikke meget om børn og unges sundhed. Derfor valgte Region Hovedstaden sidste efterår for første gang i Danmark også at lave en regional børnesundhedsprofil.
 
Regionsrådet har besluttet, at der fremadrettet hvert 4. år skal laves både den velkendte sundhedsprofil for voksne, men nu også en for børn og unge under 16 år. Undersøgelsen kan vise, hvor mange børn der regelmæssigt bruger medicin, hvor fysisk aktive børnene er og fx også tegne et billede af børns motoriske evner i indskolingen. 
 

Fakta

 
 • Regionsrådet vedtog i oktober 2013 en Børne- og Ungepolitik
 • Politiken indeholder syv overordnede indsatsområder, som løbende skal konkretiseres inden for de muligheder økonomien giver:
  1. Behandlingen af børn og unge skal ske på et højt fagligt niveau
  2. Region Hovedstaden skal have familievenlige hospitaler og psykiatriske centre
  3. Der skal være tilbud til unge og overgangen fra børneafdeling til voksenafdeling skal ske på en tryg og velplanlagt måde
  4. Der skal være aktiv inddragelse af forældre og tilbud om støtte
  5. Der skal være et velfungerende tværsektorielt samarbejde
  6. Der skal være særlig støtte til sårbare familier
  7. Der skal være fokus på børn og unge, der er pårørende til alvorligt syge
 • I Region Hovedstadens budget for 2014 er der afsat i alt 5 mio. kr. til en række konkrete projekter og indsatser, der udvikler og understøtter behandlingen af børn og unge. Og i de følgende år er der afsat yderligere 4 mio. kr. til formålet.

Yderlige oplysninger hos

 • Videncenter for børn og smerter: Susanne Molin Smertesygeplejerske på Rigshospitalet, 35 45 13 41
 • Børn og medicin: Hanne Rolighed Christensen Ledende overlæge, Adj. Professor, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH, 35 31 34 96  
 • Børnesundhedsprofil: Monika Madsen Enhedschef, Center for Sundhed, 38 66 60 61 / 30 55 15 20
 • Region Hovedstadens pressevagt, 70 20 95 88
Redaktør