Bedre styr på donorblod har reddet liv


Blod Management har reduceret forbruget af blod med omkring 18 procent i gennemsnit på en række hospitaler i Region Hovedstaden

​​

Patienternes behandling er optimeret, og forbruget af donorblod er faldet.

Det er resultatet af en bedre udnyttelse af det værdifulde donorblod på en række af Region Hovedstadens hospitaler.

Den såkaldte Blod Management har i en årrække fungeret med stor succes på Rigshospitalet, og regionsrådet besluttede i 2011 at udbrede de gode erfaringer til flere af Region Hovedstadens hospitaler.

Et fald på 18 procent

En evaluering viser nu, at forbruget af blod er faldet med omkring 18 procent i gennemsnit på de deltagende hospitaler

- Det har længe været en tradition i Danmark at give relativt mange blodtransfusioner til patienter, der ikke bløder. Vi har bragt ny viden ind i praksis og ændret den tradition, så vi nu overvejer hver enkelt transfusion og ikke automatisk giver patienterne blod, siger overlæge Astrid Nørgaard, Blod Management Enheden, Region Hovedstadens Blodbank.

- Med Blod Management får vi endnu mere ud af det gode blod fra vores donorkorps, og samtidig forbedrer vi patientbehandlingen. Det viser, hvordan vi med en fokuseret indsats kan skærpe vores sundhedsvæsen, siger Karin Friis Bach (R), formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden.

Meget højt blodforbrug i Danmark

Det danske blodforbrug pr. indbygger er blandt verdens højeste, bl.a. fordi det har været almindeligt at give patienter med forbigående blodmangel donorblod, selvom de ikke havde alvorlige symptomer

Men at få tilført nyt blod til kroppen, som ikke er absolut nødvendigt, er ikke altid godt for patienterne, som kan få bivirkninger som øget risiko for infektioner og hjerte-lungeproblemer. Transfusion af donorblod øger nemlig modtageligheden for infektioner.

Har reddet liv

Ved Blod Management sættes der ind på flere områder med bl.a. oplysning til læger og sygeplejersker. Blodtransfusion begrænses til situationer med akut blødning eller alvorlig blodmangel. Desuden arbejdes der på at mindske blodtab under operation, så blodtransfusion kan undgås. For eksempel ved at give medicin som begrænser blødningen og tilbagegive patientens eget tabte blod under operationen.

- Vi har klart reddet liv med Blod Management og forbedret behandlingen til gavn for alle patienter, både dem der har brug for meget blod og dem der helst skal undgå transfusion. Derfor er det vigtigt at vi hele tiden arbejder på at bruge donorblodet målrettet, siger overlæge Astrid Nørgaard

To nye faser

To faser mere skal give endnu bedre resultater
Blod Management i Region Hovedstaden går nu ind i to nye faser.

I anden fase arbejdes der på større kontrol med blødninger under operationer, og i projektets tredje og sidste fase er det målet at skabe en pilotmodel for tidlig behandling af blodmangel før planlagte operationer. Det vil sige, at opspore de patienter, der allerede før operationen har blodmangel, og undersøge og behandle årsagerne.

Internationale undersøgelser tyder på at man på denne måde kan mindske behovet for blodtransfusion endnu mere. Sidste fase skal køre på Nordsjællands Hospital, Herlev Hospital og Rigshospitalet.

FAKTA:


• I 2011 blev der anvendt over 99.000 portioner blod i Region Hovedstaden. I 2013 er dette tal faldet til 89.000 portioner.
• De deltagende hospitaler i Blod Management er Nordsjællands hospital i Hillerød og Frederikssund, Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler, Herlev, Glostrup, Gentofte og Bornholms Hospital.

Yderligere oplysninger:

• Karin Friis Bach (R), formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden via pressevagten tlf. 70 20 95 88
• Overlæge Astrid Nørgaard, Blodbanken, RH – 35 45 97 80
• Blodbankchef Morten Bagge Hansen, RH – 35 45 20 32

Redaktør