Blinde kan også sms'e


På Blindecenter Bredegaard i Fredensborg støtter de ansatte borgerne til at være i kontrol over deres eget liv, når hverdagen rummer den udfordring at være blind eller synshandicappet

​​

Bip –bip. Sms’en tikker ind på 29-årige Dennis Hansens telefon, hvorefter en stemme læser teksten op for ham.

- Hej lillebror, vi glæder os også meget til weekenden. Det bliver så hyggeligt. Kys fra din søster.

Dennis er blind, har nedsat psykisk funktionsevne og bor på Blindecenter Bredegaard i Fredensborg. Her har han boet i otte år.

Sms kan indtales

Da Dennis ligesom de fleste andre mennesker har stor glæde af at være i kontakt med sin familie, har han via Heidi Stener Larsen, der underviser i velfærdsteknologi på Bredegaard, lært at bruge en app på sin telefon, som kan skrive en sms for ham via en indtaling – også kaldet voiceover.

- Når Dennis kan mestre at sms’e uden hjælp, bliver han mere uafhængig og selvstændig og kan holde kontakten med sin familie uden de ansattes hjælp,  forklarer Heidi Stener Larsen, der er ansat til at udvikle og undervise i velfærdsteknologi på Bredegaard, og fortsætter:

- Det handler det meget om her på Bredegaard – at give beboerne redskaber alt efter evne til at få mere selvstændighed og dermed mere kontrol over sin egen hverdag.

At give borgeren styrke

Scenen med Dennis og sms’en udspiller sig i en af de fem helt nye film, som Blindecenter Bredegaard har fået produceret for bl.a. at tiltrække nye borgere.

I filmene forklarer og viser de ansatte og borgerne, hvad Bredegaard kan tilbyde dem, der vælger at bosætte sig på Blindecenter Bredegaard eller bruger stedets dagtilbud.

På Bredegaard arbejder medarbejderne målrettet på at styrke borgerens evne til klare sig selv efter bedste evne.

- Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske og kigger på hele paletten, når vi skal støtte borgeren i at leve et aktivt og selvstændigt liv ud fra egne ønsker og ressourcer. Hvilket betyder, at vores beboere alt efter hans eller hendes evner skal kunne rykke sig en lille smule eller meget, forklarer forstander Mai-Britt Bøhm.

Hun fortsætter: 

- Måske skal den døvblinde sanse mere i sin hverdag, eller den blinde skal lære at finde vej ned til toget for at hente sine gæster og handle ind på vejen hjem. Det er alt sammen forskelligt fra person til person, men utroligt vigtigt for den enkelte som individ, Større selvstændighed kan være med til at give beboeren en mere aktiv dagligdag på trods af et synshandicap, siger hun.

Fakta:

  • Blindecenter Bredegaard i Fredensborg hører under Region Hovedstadens Den Sociale Virksomhed og tilbyder som det eneste sted i regionen et bo- og dagtilbud til blinde- og synshandicappede voksne med varige psykiske funktionsnedsættelser. Samtidig er det også en arbejdsplads for 80 ansatte. 
  • I alt 38 borgere bor på Bredegaard. Derudover kommer ca. 15 borgere i dagtilbuddet der bl.a. har et produktionsværksted med metal- og træarbejde, et væveri og et musik- og medieværksted.
  • Filmene om Bredegaard er udarbejdet af webtv-journalist Kristian Højgaard Nielsen fra Region Hovedstadens Center for Kommunikation.
  • De er filmet og produceret i foråret og sommeren 2014 for at profilere Bredegaard som botilbud, dagtilbud og arbejdsplads.


Yderligere oplysninger:


Kommunikations- og HR-medarbejder, Blindecenter Bredegaard, Maria Kümmel Nielsen: mobil: 29 38  14 80

Redaktør