Børn i Region Hovedstaden skal ikke lege på forurenet jord


Region Hovedstaden går i gang med at undersøge, om jorden på en række offentligt ejede legepladser er forurenet. Hvis det er tilfældet, bliver jorden renset. Første sted er Gladsaxe Kommune

Når verden stadig er et nyt og uudforsket sted, skal alt undersøges, og hvis man er to år gammel, er den normale måde at undersøge denne nye verden på ved at putte alt i munden! Så små børn og forurenet jord på legepladser en dårlig cocktail.

Derfor har regionsrådet i Region Hovedstaden besluttet at undersøge en række offentligt ejede legepladser for forurening. Og hvis der bliver fundet forurening, vil regionen rense jorden, så børnene igen kan lege trygt.

Legepladserne afspæres ikke

- Vi vil gennemføre undersøgelserne med mindst mulig gene for de børn og voksne, der kommer på legepladserne. Vi regner ikke med, at det bliver nødvendigt at spærre legepladserne af, mens vi undersøger jorden. Og jeg vil da opfordre forældre, pædagoger og dagplejemødre til fortsat at bruge legepladserne, siger Jens Mandrup (SF), formand for Region Hovedstadens Miljø- og trafikudvalg.

Regionen har tidligere gennemgået dagsinstitutionernes legepladser, så disse er således ikke en del af den kommende undersøgelse. Det samme gælder for legepladser på skoler.

Vil gennemgå arkiver

Region Hovedstaden vil gennemgå arkiver i alle kommuner i regionen for at afklare, om de offentlige legepladser ligger på steder, hvor der tidligere har været forurenende aktiviteter som fx industri. Hvis det er tilfældet, kan jorden nemlig være forurenet. På Bornholm håndteres jordforureningsområdet ikke af Region Hovedstaden, så denne kommune er ikke omfattet af undersøgelsen.

Hvis der er den mindste mistanke om forurening, bliver jorden undersøgt ved hjælp af jordprøver fra forskellige steder på legepladsen.

Tre legepladser undersøges i Gladsaxe

Første gennemgang i Gladsaxe Kommune viser, at der er tre legepladser ud af 12, der skal undersøges nærmere: legepladsen ved Søborg Torv Parkanlæg, Toftekærs legeplads og legepladsen ved Wergelandsparken.

- Det er vigtigt at understrege, at vi ikke har konkret viden om, at jorden på de tre legepladser faktisk er forurenet. Derfor har vi ud fra et forsigtighedsprincip besluttet at undersøge jorden for at bliver klogere på, om den kan være forurenet. Det samme vil ske med alle de andre offentligt ejede legepladser i andre kommuner, siger Jens Mandrup.

Viser undersøgelsen, at jorden er forurenet og kan udgøre en risiko for børnene, oprenser regionen den forurenede jord, typisk ved at grave den øverste halve meter jord af på det areal, der er forurenet. Herefter lægges ren jord ud, og arealet genskabes, som det var før ved at sætte nye planter, genopstille legeredskaber og lægge fast bund i sandkasser.

Web-tv: Region Hovedstaden på jagt efter forurenede legepladser


(01:15)


Kommuneoversigt

Se hvilke legepladser i ​din​ kommune som skal undersøges for jordforurening 

Fakta: Legepladser som skal undersøges i Gladsaxe Kommune

  • Søborg Torv Parkanlæg. Søborg Torv 2-12, 2860 Søborg. Årsag: Tidligere gartneri og landbrug
  • Toftekærs Legeplads. Toftekærsvej 158, 2860 Søborg. Årsag: I en periode før 1910 har der været losseplads. Fra 1910 til før 1949 har der været gartneri og frugtplantage
  • Wergelandsparken. Wergelands Allé 23, 2860 Søborg. Årsag: Oplysninger om afbrænding af affald

 

Fakta: Gode råd om jord i byområder

Røg og partikler fra fabrikker og biler er gennem mange år drysset ned på jorden i byområder, så jorden ofte er lettere forurenet. Også gamle industriområder kan have forurenet.

Forældre til børn især i byområder bør derfor altid følge en række enkle råd for at undgå at børn bliver påvirket af eventuel forurening:

  • Undgå at børn putter jord i munden eller sutter på legetøj med jord på
  • Vask hænder efter leg udendørs
  • Tag skoene af, når I kommer hjem, så der ikke kommer jord og støv ind på tæpper og gulve

 

Yderligere information hos:

  • Jens Mandrup (SF), formand for Miljø- og trafikudvalget, mobil 31 34 88 98
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør