​​

Børn og unge i sundhedsvæsnet får en stemme


Regionsrådet i Region Hovedstaden har vedtaget en ny børne- og ungepolitik.
Hvert år er flere tusinde børn og unge i kontakt med sundhedsvæsnet i Region Hovedstaden. F.eks. ved at være indlagt på et af hospitalerne, eller fordi far eller storesøster er i behandling.

Regionsrådet i Region Hovedstaden har derfor vedtaget en ny børne- og ungepolitik.

- Børn og unge er særligt sårbare, når de kommer på hospitalet til en behandling, eller ser mor blive syg. Derfor er det så vigtigt, at vi respekterer dem og tager ekstra hensyn, og at hospitalerne er gearet til at tage sig af børn og unges særlige behov som patienter eller pårørende. Der skal tales til dem, så de forstår det, og de skal føle sig hørt, og det vil vi gerne sikre ved hjælp af den nye børne- og ungepolitik, siger Vibeke Storm Rasmussen (A), regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Der skal sættes ind på syv områder

De syv indsatsområder i den nye børne- og ungepolitik i Region Hovedstaden er:

  • Behandlingen af børn og unge skal ske på et højt fagligt niveau
  • Region Hovedstaden skal have familievenlige hospitaler og psykiatriske centre
  • Overgangen fra børneafdeling til voksenafdeling skal ske på en tryg og velplanlagt måde
  • Der skal være aktiv inddragelse af forældre og tilbud om støtte
  • Der skal være et velfungerende tværsektorielt samarbejde
  • Der skal være særlig støtte til sårbare familier
  • Der skal være fokus på børn og unge, der er pårørende til alvorligt syge
- Vi lægger op til en bred indsats med alt lige fra, at hospitalsmaden skal tilpasses smagen hos de små til særlig psykologhjælp til syge børn. Vi skal tænke hensyn og respekt ind alle de steder, hvor vi møder børn og unge, siger Flemming Pless (A), formand for Patientudvalget i Region Hovedstaden.

I børne- og ungepolitikken fremhæves eksempelvis Rigshospitalets særlige indsats i form af kræftbehandling af børn i hjemmet og de såkaldte ungeambassadører – sygeplejersker med særlige fokus på unge – som gode eksempler.

Stor opbakning til indsatsen

Den nye børne- og ungepolitik har været i høring hos bl.a. kommuner og organisationer.

En række patientforeninger og interesseorganisationer har udtrykt glæde over, at Region Hovedstaden har taget dette skridt til forbedring af vilkårene for børn og unge i sundhedsvæsenet.

Tæt samarbejde med kommuner

Flere kommuner skriver at de ser frem til et tættere samarbejde omkring disse patienter – især omkring de sårbare familier.

- Vi skal også løfte opgaven ved hjælp af et tættere samarbejde med kommunerne, så det er glædeligt, at de synes godt om børne- og ungepolitikken. Vi har modtaget en masse gode ideer og forslag til konkrete aktiviteter, som vi nu går i gang med at kigge på. Ulighed i sundhed er også at henvende sig til børn, som om de var de voksne og glemme at behandle dem ud fra et barns perspektiv, siger Lise Müller (F), formand for udvalget vedrørende udsatte borgere.

Fakta​

• Antallet af børn og unge med kroniske sygdomme er stigende, blandt andet fordi vi er blevet bedre til at behandle børn ramt af alvorlige medfødte sygdomme.
• Mindst hver tiende i en ungdomsårgang har en lidelse med behov for hyppig kontakt med sundhedsvæsenet.
• I budgettet for 2014 har regionsrådet i Region Hovedstaden afsat 5 millioner kroner i 2014 og 4. millioner kroner følgende år til konkrete projekter, der udvikler og støtter behandlingen af børn og unge.


Yderligere oplysninger:

• Vibeke Storm Rasmussen (A), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, tlf. 43 64 25 21
• Lise Müller (F), formand for Udvalget vedr. udsatte borgere i Region Hovedstaden, mobil 28 96 40 30
• Flemming Pless (A), formand for Patientudvalget i Region Hovedstaden, mobil 21 65 23 60.
• Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør