Boost til sundhedsforskning


Forskningsfond til Sundhedsforskning støtter 20 nye forskningsprojekter med 25 mio. kr.

​​​​

Region Hovedstaden støtter hvert år en række forskeres projekter på regionens hospitaler med midler fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning. Fonden har netop uddelt 25 millioner kroner til 20 nye forskningsprojekter. 


De udvalgte projekter dækker områder som migræne, modermærkekræft, psykoser, leukæmi, fertilitetsrådgivning, overvægt – og meget mere.

Bred vifte af forskningsområder

Ved årets uddeling var 20 millioner kroner reserveret til medfinansiering af projekter inden for en bred vifte af forskningsområder. Ekstra 5 millioner kroner var sat af til særlige strategiske satsninger vedrørende ændringer i sundhedsvæsenets opbygning, lindring af lidelser ved alvorlig sygdom og hvordan vi rehabiliterer patienter.

Særlig fokus på problemer, som rammer mange

En betingelse for at få penge er, at projekterne har et højt fagligt niveau med et stort udviklingspotentiale, der hurtigt vil komme patienter og borgere til gavn.

"Alle projekterne undersøger og udforsker problemstillinger, som rammer rigtig mange mennesker og kan give resultater som fremtidens sundhedsvæsen i høj grad kan bruge i den praktiske hverdag. Den her slags forskning er nødvendig at støtte, fordi den rykker på hegnspælene," siger Marianne Stendell (S), formand for Region Hovedstadens udvalg for fremtidens uddannelse og forskning.

146 ansøgere

Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning modtog 146 ansøgninger, som samlet set giver et indblik i den omfattende og højt kvalificerede forskning, der finder sted på regionens hospitaler.

Fakta:

Regionsrådet i Region Hovedstaden etablerede Forskningsfond til Sundhedsforskning i 2008 med et ønske om at sætte fokus på sundhedsforskning.

Forskningsfonden støtter forskningsprojekter, der har et særligt sigte og/eller understøtter indsatsområder i regionens Politik for Sundhedsforskning 2020, i år særligt ændringer i sundhedsvæsenets opbygning, lindring af lidelser ved alvorlig sygdom og hvordan vi rehabiliterer patienter.

De 20 udvalgte projekter har været igennem en grundig faglig vurdering i et bedømmelsesudvalg med 18 anerkendte forskere fra regionen.

Projekterne har fået støtte på mellem 800.000 og 1,5 million kroner.

I alt blev der i Region Hovedstaden i 2012 brugt godt 1,8 milliard kroner til forskning og udvikling, - heraf finansierer regionen godt halvdelen selv.

Redaktør