Borgerne skal vide, hvor det er let at komme ind til lægen

​Region Hovedstaden tilbyder gratis hjælp til læger, tandlæger, psykologer og andre behandlere, så tilgængeligheden til deres praksis kan blive bedre

​Det skal være let at komme til sin læge eller anden behandler, uanset om man er blind, døv eller sidder i en kørestol.

Og borgerne skal have større mulighed for at vælge en praksis til eller fra, hvis den enten har en dårlig eller god tilgængelighed.

Det mener Region Hovedstaden, som nu går i gang med at tilbyde hele praksissektoren hjælp til både vurdering af tilgængeligheden, ombygning af praksis og mærkning over for patienterne.

Opgørelse: Dårlig tilgængelighed

Sidste år viste en opgørelse af tilgængeligheden i praksissektoren i Region Hovedstaden, at blot 40 procent af alment praktiserende læger, 22 procent af tandlægerne og 36 procent af psykologerne har adgang for borgere med handicap eller midlertidig funktionsnedsættelse. 

Det ser politikerne i regionsrådet med stor bekymring på: 

- Det er simpelthen for dårligt, at så få private behandlere tager hensyn til folk med fx en kørestol eller krykker. Gode fysiske adgangsforhold har betydning for os alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv, siger formand for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, Maja Holt Højgaard (S), og fortsætter:

- Det kan være, når vi er børn, har brækket et ben, som gravid, når vi bliver forældre og går med barnevogn, eller når vi bliver ældre og rammes af små eller store skavanker. Det er ikke i orden, at borgerne på den måde forskelsbehandles. Det skal der ændres på, og det går vi i gang med nu, så borgerne i højere grad kan vælge at støtte den praksis, som gør noget ved problemerne.​

Vejledende opfordring

Regionsrådet har derfor besluttet at tilbyde f.eks. læger, psykologer og tandlæger en gratis mulighed for at få en uvildig vurdering af adgangen til praksis og dermed få gode idéer til, hvordan man med få greb kan forbedre tilgængeligheden.

Behandlerne får følgende tilbud:
  • ​​En status over tilgængeligheden til praksis for forskellige patienter baseret på mærkeordningen God Adgang 
  • Mulighed for at give nuværende og kommende patienter information om adgangsforholdene i praksis
  • Konkrete anbefalinger til forbedringer af tilgængeligheden til praksis
- Det er væsentligt at understrege, at vores tilbud til de private behandlere er frivilligt og vejledende. Reguleringen af krav til tilgængeligheden er fortsat udstukket i overenskomsterne med behandlerne samt af tilgængelighedsbestemmelserne i byggelovgivningen. 

- Men vi tror på, at mange behandlere tager problemerne for borgerne alvorligt og vil benytte sig af tilbuddet, slutter Maja Holt Højgaard. ​

Nøgleordet er sparring

Det er organisationen God Adgang, som hjælper behandlerne med at skabe bedre tilgængelighed.

- Vi ser frem til samarbejdet med de private behandlere, fordi forbedringer af adgangsforholdene skaber merværdi for både praksis og patienterne – store såvel som små forbedringer af tilgængeligheden. 

- Vi glæder os især over, at informationen om de faktiske adgangsforhold til praksis til patienter og kommende patienter nu nuanceres for 7 forskellige typer af handicap. Det betyder, at informationerne på sundhed.dk kan bruges af mange flere mennesker, siger Ulla Kramer, sekretariatschef i God Adgang. 

Når mærkningen er på plads, kan borgeren på www.sundhed.dk finde frem til de behandlingssteder, der står mål med borgerens behov og funktionsevne. 

Fakta: 

  • ​​Region Hovedstaden afholder fire informationsmøder, hvor praktiserende sundhedsbehandlere kan høre mere om regionens tilbud vedr. tilgængelighedsmærkning. 
  • Det er gratis for praksis at deltage i perioden 2015-2017.

Yderligere oplysninger:​

  • ​​Maja Holt Højgaard (S), formand for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, mobil 27 24 38 04
  • Ulla Kramer, sekretariatsleder i God Adgang, mobil 51 34 35 96
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør