​​

Brandøvelsespladser undersøges for PFOS

​Region Hovedstaden går nu i gang med at lave boringer på 10 tidligere brandøvelsespladser, hvor der har været brugt brandskum med PFOS, for at afklare, om jord og grundvand kan være forurenet.  

​På brandøvelsespladserne har der været brugt brandskum med stoffet PFOS, og der er derfor risiko for, at jord og grundvand kan være forurenet. Den risiko skal nu afklares.

Regionen undersøger pladserne ved at lave boringer ned i jorden og udtage prøver af jord og grundvand, der analyseres for en række stoffer, bl.a. PFOS.

- Vi ser vi med stor alvor på forurening med PFOS og den sundhedsrisiko, der er forbundet med stoffet. Og vi er nu klar til at undersøge de første 10 pladser for at få vished for, om der er forurenet eller ej, fortæller Line Ervolder (C), formand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden.

Brandøvelsespladser i Region Hovedstaden

Forud for den indsats, der nu sættes i gang, har Region Hovedstaden gennemgået og vurderet oplysninger om flere end 200 grunde og fundet frem til 41 tidligere og nuværende brandøvelses-pladser, hvor der kan være brugt brandskum med PFOS. 

I samarbejde med kommuner, Forsvaret, Miljøstyrelsen og med tip fra borgere har regionen efterfølgende indsamlet yderligere materiale om, de aktiviteter og stoffer, der har været brugt på de enkelte pladser. 

- Der er tale om et omfattende og tidskrævende arbejde, hvor vi bl.a. har set på luftfoto, gamle kort og gennemgået materiale fra kommunernes arkiver. Alt sammen for at kunne tilrettelægge undersøgelserne bedst muligt i forhold til, hvor der skal bores, udtages prøver og hvilke stoffer, der skal undersøges for, siger Line Ervolder, (C), formand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden.

Nu starter undersøgelserne af de første 10 pladser, og i løbet af 2022 forventer regionen at igangsætte undersøgelser på yderligere 20 pladser.

Fokus på PFOS

Stoffet PFOS er kommet i søgelyset, efter en gruppe borgere i Korsør har spist kød fra kvæg, som har græsset tæt på byens brandskole. Kødet indeholdt PFOS fra det brandskum, der i årevis har været brugt på brandskolen og flere borgere har i dag forhøjede indhold af PFOS i blodet.

Alle grundejere på de brandøvelsespladser, der er kendskab til i Region Hovedstaden, er orienteret om, at deres grund er med på listen over brandøvelsespladser, og at de skal være opmærksomme på, at jorden kan være forurenet. De få steder i Region Hovedstaden, hvor der har været græssende dyr på eller tæt ved brandøvelses¬pladser, har kommunen og Naturstyrelsen orienteret forpagtere af arealerne om risikoen for forurening med PFOS .

- Hvis der er borgere her i regionen, der er bekymrede for, om de kan være påvirket af PFOS, skal de kontakte deres egen læge, udtaler Line Ervolder (C), formand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden.
Resultatet af undersøgelserne

Resultatet af de første undersøgelser forventes klar i sensommeren 2022. Herefter tager Region Hovedstaden stilling til, hvad der videre skal ske. På regionens hjemmeside findes mere information om brandøvelsespladserne. Her vil regionen også informere om resultaterne af undersøgelserne.

Fakta

  • PFOS er et af mange fluorstoffer, der går under den fælles betegnelse PFAS. Stofferne er gode til at sky vand og fedt, og har derfor været anvendt mange steder. Stofferne er svære at nedbryde, hvilket betyder, at de ophobes i miljøet, dyr og mennesker, hvor kroppen er meget lang tid om at udskille stoffet.
  • PFOS er under mistanke for at kunne give en lang række sundhedsproblemer. Al brug af stoffet har været forbudt siden 2011.
  • Region Hovedstaden bruger årligt 140 mio. kr. på at opspore, undersøge og oprense foru¬renede grunde. 

Redaktør