Bredt flertal i Region Hovedstaden indgår aftale om budgettet for 2019

Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF, Alternativet og Liberal Alliance indgår aftale om Region Hovedstadens budget for 2019. Blandt initiativerne er mere personale til akutområdet på hospitalerne – og flere penge til forbedringer af Sundhedsplatformen.
Vent...

Et bredt flertal af partier har mandag indgået aftale om budgettet for 2019. Dermed er Region Hovedstadens budget på i alt ca. 40 mia. kroner på plads.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig over, at et bredt flertal af partierne har underskrevet aftalen.

"Når tilværelsen bliver afbrudt på grund af pludselig sygdom eller en skade er det afgørende, at du kan være tryg i mødet med sundhedsvæsenet. Uanset om du har brækket benet til en fodboldkamp, eller om du har svært ved at få livet til at hænge sammen på grund af psykisk sygdom, så skal vores sundhedsvæsen møde dig som den, du er. Derfor er jeg glad for, at et bredt politisk flertal med denne aftale tager ansvar for at skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Mere personale til akutområdet

Hun henviser blandt andet til, at de seks forligspartier er enige om at sende 46,3 mio. kroner årligt til akutområdet på hospitalerne. Mere personale og et generelt kompetenceløft til hele akutområdet gavner hele hospitalet – og dermed alle patienter, forklarer Sophie Hæstorp Andersen:

"Når vi afsætter flere penge til mere personale på akutområdet, så kan vi fremadrettet tilbyde hurtigere udredning og behandling allerede i akutmodtagelsen. Det vil aflaste de øvrige afdelinger og kan nedbringe overbelægning. Det betyder helt konkret, at hvis du bliver syg eller kommer til skade, kan du komme hurtigere til og få den behandling, du har brug for, og dermed komme hurtigere hjem," siger hun.

7 mia. til renovering af hospitalerne

Samtidig kan både personale og patienter se frem til en historisk og massiv investering i renovering af regionens hospitaler. Investeringen lyder på hele 7 mia. kroner, som samtlige partier i regionsrådet blev enige om i august. Over de næste 10 år skal investeringen skabe mere tidssvarende, effektive og grønne rammer om behandlingen.

Ekstra skub på forbedringer af Sundhedsplatformen

Allerede i løbet af budgetforhandlingerne indgik forligspartierne en delaftale om Sundhedsplatformen. Formålet er at skabe ro omkring fremtiden for den elektroniske patientjournal, som partierne i aftalen kalder "et stabilt system med mange nye digitale muligheder, der vil være behov for i fremtidens sundhedssystem."

Samtidig anerkender forligspartierne dog kritikken af Sundhedsplatformen og slår fast, at der er behov for at få gennemført forbedringer hurtigst muligt. Derfor sætter de nu yderligere 18 mio. kroner af til forbedringer. Vel at mærke oveni de 22 mio. kroner, som allerede i august blev afsat til forbedringer. Personalet kan således se frem til et samlet løft på Sundhedsplatformen i 2019 på i alt 40 mio. kroner.

Investeringer i psykiatrien

Forligspartierne er enige om at friholde psykiatrien for besparelser. Oveni kommer der et varigt beløb på 63 mio. kroner fra og med 2019. Pengene går blandt andet til at styrke de højt specialiserede tilbud til børn og unge med skizofreni med 1,5 mio. kroner i 2019 og 3 mio. kroner fra 2020 og frem. Der sættes også ind med 2 mio. kroner ekstra i 2019 og 4 mio. kroner årligt fra 2020 og frem til at nedbringe brugen af tvang.

Mere nærhed og sammenhæng for multisyge

Partierne bag budgetaftalen har desuden besluttet at undersøge, hvordan sundhedsvæsenet kan gøre livet nemmere for de mennesker, der lever med flere sygdomme. Sammen med blandt andre de praktiserende læger vil regionen finde ud af, hvordan mennesker, der lever med flere sygdomme, kan få en mere sammenhængende behandling.

Stærk investering i grøn trafik

På det regionale udviklingsområde er partierne blandt andet enige om at afsætte 43 mio. kroner til investeringer i lokalbanen i Nordsjælland, hvor infrastrukturen er gammel og slidt. Pengene skal blandt andet investeres i nye spor og stationer. Pengene til regional udvikling er et særskilt budget og tages ikke fra sundhedsområdet.

Region Hovedstadens samlede budget for 2019 skal 2. behandles på et møde i regionsrådet den 25. september 2018.

Bemærkninger fra de øvrige forligspartier

Se kontaktinformationer på partierne nederst i pressemeddelelsen.

Venstre
"Vi har i de senere år desværre haft problemer med at overholde udrednings- og behandlingsretten i Region Hovedstaden. Derfor er vi i Venstre meget tilfredse med, at partierne er enige om at sikre, at der er tilstrækkeligt med økonomiske ressourcer og politisk opmærksomhed, så vi fremover mindsker risikoen for at løbe ind i problemer med lange ventelister til regionens hospitaler. Derudover glæder det os, at der kommer en massiv saltvandsindsprøjtning til både det akutte område og psykiatrien," siger regionsrådsmedlem Martin Geertsen.

Radikale Venstre
"Vi er meget glade for, at vi nu for alvor giver psykiatrien et tiltrængt løft. Vi er også særligt glade for den markante styrkelse af akutmodtagelserne. Det vil sikre hurtig og kompetent hjælp, reducere antallet af unødvendige indlæggelser og dermed mindske overbelægning. Og så er det vigtigt for os, at vi nu afsætter en fast ramme til efteruddannelse af speciallæger, ligesom midler til den strategiske forskningsfond sikrer mulighed for mere uvildig medicinsk forskning," siger regionsrådsmedlem Karin Friis Bach.

SF – Socialistisk Folkeparti
"I SF er vi glade for, at der ikke kommer besparelser i psykiatrien, men i stedet mere personale til sociale aktiviteter og mere psykoterapi. Det er tiltrængt. Det samme er et løft af fødeområdet, for der fødes heldigvis mange flere børn i vores region de næste mange år. Vi er derfor også tilfredse med, at vi har fundet midler til at uddanne flere speciallæger til ekstremt for tidligt fødte børn. Endelig kommer der fortsat midler - og politisk medvind - til supercykelstierne, så vi kan få flere pendlere op på cyklen, så vi får mindre trængsel og bedre sundhed og klima," siger regionsrådsmedlem Jens Mandrup.

Alternativet
"Alternativet er stolte af at være med i vores første budgetforlig. Her har vi især haft mulighed for at sætte vores aftryk på forebyggelsesindsatsen, inden for både somatikken og i psykiatrien," siger regionsrådsmedlem Martin Schepelern.

Liberal Alliance
"Det er et godt og afbalanceret budgetforlig, der virkelig tager fat i nogle af de største udfordringer i regionen – både på det somatiske og det psykiatriske område," siger regionsrådsmedlem Niels Høiby.

Fakta: Region Hovedstadens budget for 2019

 • Hospitalerne har bidraget med besparelser for 198 mio. kroner. Derudover har hospitalerne selv gennemført omprioriteringer for 215,6 mio. kroner. De sidste mange års besparelser har heldigvis ikke ført til så mange afskedigelser, som man frygtede - mest af alt fordi de fleste besparelser på medarbejderressourcer kan klares ved, at hospitalerne ikke genopslår ledige stillinger. Region Hovedstaden forventer, at billedet bliver det samme i år.
 • Forligspartierne ønsker også med dette budget at holde snor i udgifterne til administration i Region Hovedstaden. Dermed forsættes den årlige besparelse på 20 mio. kroner på regionens centrale administration.
 • Der afsættes en reserve på 100 mio. kroner til uforudsete udgifter i løbet af året.
 • Sundhedsplatformen får en saltvandsindsprøjtning på samlet set 40 mio. kroner, der skal gå til en række væsentlige forbedringer, herunder:

  • 10 mio. kroner skal i 2019 gå til ny funktionalitet, som kommer med opgraderingen til SP2018, bl.a. til udbredelse af talegenkendelse, hvis et nuværende forsøg viser positive resultater. Pengene går også til implementering af vigtige integrationer mellem Sundhedsplatformen og medicoteknisk udstyr.
  • 3 mio. kroner årligt skal understøtte patientsikkerhed og kvalitet i behandling ved at forbedre regionens indberetninger til de kliniske kvalitetsdatabaser.
  • 2 mio. kroner skal bidrage til smidigere arbejdsgange og 5 mio. kroner skal bidrage til at udvikle flere rapporter, der kan understøtte klinikerne i patientbehandlingen.

 • Giftlinjen er en landsdækkende ordning, der er drevet af Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Forligspartierne afsætter 3 mio. kroner varigt om året til yderligere speciallægedækning – så der er bedre adgang til lægefaglig ekspertise inden for området.
 • 1 mio. kroner skal hjælpe Nordsjællands Hospitals ambulatorium for overvægtige børn, så de kan nedbringe ventelister og udvide kapaciteten.
 • Over de næste to år afsættes 3,3 mio. kroner til at fremskynde genanvendelsen af plastaffald. Dermed forventer regionen at reducere CO2-udledning med mellem 250 og 500 tons.
 • Forligspartierne vil støtte den fantastiske udvikling på det velfærds- og sundhedsteknologiske område. Det sker med 2 mio. kroner årligt i to år til Copenhagen Health Innovation (CHI).

Du kan se flere tiltag og initiativer i budgetaftalen, der kan hentes og læses i sin helhed her.

Yderligere oplysninger

 • Socialdemokratiet: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, via Region Hovedstadens pressetjeneste, tlf. 70 20 95 88 (bemærk der kan ikke sendes sms til dette nr.) eller mail presse@regionh.dk
 • Venstre: Martin Geertsen, mobil 20 10 42 42
 • Radikale Venstre: Karin Friis Bach, mobil 21 70 50 49
 • SF – Socialistisk Folkeparti: Jens Mandrup, mobil 31 34 88 98
 • Alternativet, Martin Schepelern, mobil 25 33 11 80
 • Liberal Alliance: Niels Høiby, mobil 40 46 35 32


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor