Brugen af tvang i psykiatrien falder fortsat i Region Hovedstaden

​Stærkt fokus, flere resurser og nytænkning har givet markant fald i brugen af tvang i Region Hovedstadens Psykiatri.

​Personalet på de psykiatriske hospitaler i Region Hovedstaden er blevet bedre til at forebygge situationer, hvor det er nødvendigt at bruge tvang for at undgå, at patienter skader sig selv eller andre. Det viser den nationale monitorering af tvang i psykiatrien, som Sundhedsstyrelsen netop har offentliggjort.

Monitoreringen er en del af partnerskabsaftalen mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner om at halvere tvangsanvendelsen i psykiatrien i 2020. Udgangspunktet er et gennemsnit af perioden 2011-2013.

Både antal patienter og samlet antal bæltefikseringer er på retur i Hovedstaden.

I perioden 2011-2013 blev bælterne brugt 1.770 gange mod 1.247 i 2015. Samtidig er andelen af patienter som udsættes for en bæltefiksering faldet fra 716 til 499.

Indsats i Region Hovedstaden virker

Det glæder regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S):

"Jeg glæder mig især på patienternes vegne over, at vi igen meget tydeligt kan se, at der er længere mellem bæltefikseringerne på de psykiatriske centre i Region Hovedstaden. Vi har et stort ansvar for, at meget syge mennesker ikke skader sig selv eller andre. Og når vi står i situationer, hvor vi er nødt til at bruge tvang, så skal det gøres så skånsomt som muligt. Derfor handler det dels om at forebygge situationer, hvor det ender i tvang - bl.a. med nye, gode indsatser og bedre rammer, dels om klare aftaler med det enkelte menneske om, hvad der skal ske, hvis det når dertil."

Der er i Region Hovedstaden både fald i kortvarige og langvarige bæltefikseringer og også brugen af beroligende medicin i tvangssituationer er faldet. Til gengæld er der flere patienter, der får medicin mod deres vilje og flere patienter, som fastholdes. Det er dog langt at foretrække fremfor bæltefiksering eller udfald af medicinen, fortæller vicedirektør i Region Hovedstaden Psykiatri, Anne Hertz.

"Vi er helst fri for overhovedet at bruge tvang. Men man skal huske, at vi ofte har at gøre med meget syge patienter, som på grund af deres sygdom har en helt forvrænget virkelighedsopfattelse, og ønsker at skade andre eller sig selv. Men det er afgørende, at bæltefikseringer er det sidste indgreb, som personalet tager i brug i en tilspidset situation," siger Anne Hertz.

Hun understreger, at den store indsats, som er sat i værk de seneste par år, faktisk virker. Det er til stor gavn for patienterne, men bestemt også for personalet på afdelingerne, der oplever, at det er grænseoverskridende at gøre noget mod andres vilje – uanset at det sker for deres eget bedste.

For yderligere information kontakt:

  • Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressevagten på 7020 9588 eller presse@regionh.dk
  • Vicedirektør i Region Hovedstaden Psykiatri, Anne Hertz via pressekonsulent Søren Geisler på 2167 4143​
Redaktør