​​​​​​

Budget for 2014 er vedtaget


Flere penge til bedre kræftbehandling, mindre overbelægning og byggerier

Budgetaftale blev indarbejdet i budgetforslaget

Det er overskriften for Budget 2014, som regionsrådet i Region Hovedstaden vedtog tirsdag den 24. september.

Regionsrådet besluttede ved budgetvedtagelsen at indarbejde de forslag, som var stillet af partierne bag budgetaftalen.

Se budgetaftalen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Øget behandlingskapacitet og nedbringelse af overbelægning

I budgettet styrkes det høje niveau i Region Hovedstadens sundhedsvæsen blandt andet ved at afsætte 100 millioner kroner til at øge behandlingskapaciteten generelt.
Der øremærkes også 40 millioner kroner til at modvirke overbelægning på de medicinske afdelinger.

Flere penge til kræftbehandlingen

Budgettet afsætter også 15 millioner kroner til at forkorte ventetiden for kræftpatienter ved at udvide arbejdstider, ansætte mere personale og aflaste nøglepersoner for at undgå flaskehalse.
Derudover bruges der 146 millioner kroner til investeringer i nyt apparatur, ikke mindst til undersøgelse og behandling af kræft.

Mere hjælp til børn og unge

Region Hovedstaden har i øjeblikket ekstra meget fokus på at gøre en større indsats for de børn og unge, som møder sundhedsvæsenet.
Derfor indeholder budgettet 17 millioner kroner over de næste fire år til at følge op på den børne- og ungepolitik, som netop er sendt i høring.

I 2014 og de følgende år afsættes også 10 millioner kroner til udrednings- og behandlingsgaranti i børne- og ungdomspsykiatrien.

Milliarder til nye byggerier i 2014

Region Hovedstaden bygger i de kommende år fremtidens hospitaler og psykiatri for knap 15 milliarder kroner, så patienterne tilbydes endnu bedre rammer. Det sikrer også den høje faglige kvalitet og sikkerhed, eksempelvis over for infektioner. I 2014 bruges over 1 milliard kroner på det nye hospitalsbyggeri.

Nye sterilcentraler

I de næste tre år afsættes yderligere 956 millioner kroner til at bygge nye fuldt automatiserede sterilcentraler, hvor robotter gør det rutineprægede arbejde, så nedslidning af medarbejderne undgås, og der kan komme mest muligt ud af de nye hospitalsbyggerier.

En grøn og innovativ region

Region Hovedstaden går foran i det nye budget for at udbrede den grønne mobilitet og sænke udledningen af drivhusgasser. Det betyder, at når der i regionen skal købes lette køretøjer efter 1. juli 2014, så må de ikke være drevet af fossile brændstoffer. Undtaget er dog ambulancer og akutlægebiler.

Forskning og udvikling i effektiv jordoprensning

På miljøområdet afsættes der 1,4 millioner kroner inden for det eksisterende budget til et udviklingsprojekt om, hvordan der kan prioriteres bedre i indsatsen overfor påvirkning af overfladevand fra gamle lossepladser og forurenede grunde. Derudover igangsættes en ny indsats med fokus på tungmetalforurenet jord, som led i regionens indsats for at udvikle nye metoder, som kan sikre hurtigere, billigere og mere bæredygtige metoder til at oprense forurenet jord.

Knap 9 millioner kroner til cyklister

Endelig afsættes 8,8 millioner kroner ekstra til cykelfremkommelighed og cykelparkering.

Se debatten på regionsrådsmødet

Debatten på regionsrådsmødet om budgetvedtagelsen kan ses via web-tv på Region Hovedstadens hjemmeside her:

Web-tv fra regionsråds​mødet 24. september 2013


Yderligere oplysninger:

  • Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden, tlf. 43 64 25 21.
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør