CSC Scandihealth skal levere it-løsning til praksissektoren


Leverandøren af den kommende fælles it-platform til praksissektoren er blevet udpeget

Regioner og kommunerne repræsenteret ved KOMBIT har udpeget CSC Scandihealth , som leverandør af  den fælles it-løsning for praksissektoren -  praksys.dk

Hvad får vi med Praksys.dk?

Praksys.dk er det første projekt i Danmark, hvor alle regioner og kommuner er gået sammen om udvikling af en fælles it-platform, som skal understøtte praksissektoren. Der bliver tale om en løsning, som skal bruges af alle regioner og kommuner, og som også vil blive driftet i fællesskab.

Platformen får brugergrænseflader i forhold til borgens valg af læge, sundhedskort og understøtter dermed kommunerne i deres administration af en række opgaver.

Praksissektorens ydere vil få adgang til platformen i forhold til administration af f.eks. oplysninger om klinikkerne og indsendelse af regninger.

It-platformen understøtter dermed regionerne i administrationen af overenskomstens regler og i planlægningen af praksissektoren.

Udvalgt efter grundigt evalueringsarbejde

Med baggrund i RSI-projekt har regionerne og KOMBIT på vegne af de 98 kommuner gennemført en udbudsforretning.

De 3 tilbudsgivere Atos, CSC Scandihealth og Systematic har alle leveret et omfattende tilbudsmateriale. Efter et meget grundigt evalueringsarbejde er valget faldet på CSC Scandihealth.

Der bliver indledt kontraktafklaring med den valgte leverandør så snart, der foreligger en revideret businesscase.

Yderligere oplysninger

  • Else Hjortsø, vicedirektør for Center for Sundhed i Region Hovedstaden 24822789
  • Pressevagten i Region Hovedstaden 70209588
Redaktør