Danmarks grønne klynge blandt Europas førende

Den grønne klynge CLEAN, Region Hovedstaden og Region Sjælland har netop modtaget en præstigefyldt pris af EU Kommissær Corina Creţu i Bruxelles. 
Prisen RegioStars Award uddeles til Europas bedste regionale projekter, og cleantechindsatsen i Greater Copenhagen er på den måde blevet anerkendt som en inspirationskilde for lignende initiativer i resten af Europa.
Klyngeinitiativerne popper op overalt i Europa, men i en tid hvor erhvervsfremmesystemet er til serviceeftersyn, kan man med rette spørge: hvad kommer der egentlig ud af klyngerne?

Region Hovedstaden, Region Sjælland og Copenhagen Capacity startede i 2009 Danmarkshistoriens mest ambitiøse klyngeprojekt Copenhagen Cleantech Cluster. Klyngeinitiativets 12 partnere skulle over en femårig periode bl.a. skabe 1.000 job. Den overordnede vision var at skabe en stærk, grøn klynge i Greater Copenhagen, der rakte ud i fremtiden og kunne stå på egne ben efter projektperioden. Projektet lykkedes med sine ambitiøse mål, og i dag står den nationale, grønne klynge CLEAN som et levende bevis på projektets succes.

Copenhagen Cleantech Cluster var delvist finansieret af EU midler, og i EU-Kommissionen har man fået øje på den danske succeshistorie. CLEAN er i dag anerkendt som en europæisk ”guldklynge”, og med den netop offentliggjorte tildeling af RegioStars Award fremhæves klyngen som et europæisk mønstereksempel, som andre kan tage ved lære af.

I Region Hovedstaden, Region Sjælland, Copenhagen Capacity og i CLEAN glæder man sig over anerkendelsen:

”Vi er stolte af, at EU-kommissionen anerkender arbejdet i Copenhagen Cleantech Cluster, som har været en hjørnesten i etableringen af Danmarks grønne klynge, CLEAN. Et stærkt nationalt samarbejde tager afsæt i solid regional forankring hvor man løser opgaver tæt på virksomhederne og deres forretning. Samarbejdet på tværs af regioner øger gennemslagskraften af de resultater, vi skaber, og er en forudsætning for, at eksportere de grønne løsninger.”, siger direktør for CLEAN, Carsten Orth Gaarn-Larsen.

”Vi er rigtig glade og stolte af, at vi er lykkedes med at skabe en levedygtig klynge, som i dag skaber værdi for regionen og for grønne danske virksomheder. Det er et bevis på, at kombinationen af lokale kompetencer og finansiering fra EU kan skabe stor samfundsværdi”, siger Claus Lønborg, administrerende direktør i Copenhagen Capacity, som var initiativtager til og projektleder af Copenhagen Cleantech Cluster.

”Vi ønsker at blive en grøn og innovativ metropol, hvor borgerne trives, og det er glædeligt, at EU-kommissionen kan se, at vi er godt på vej mod det mål. Copenhagen Cleantech Cluster hjalp virksomheder ud på eksportmarkedet med grønne løsninger og produkter. Og selvom det skete midt i en krisetid, blev der i virksomhederne skabt nye jobs med fremtid i. I Greater Copenhagen
har vi igen vist, at når vi står sammen, så opnår vi international gennemslagskraft” siger formand for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (SF).

”Cleantech er et af de områder i Greater Copenhagen, hvor der er stærk synergi mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland. I Copenhagen Cleantech Cluster var det første gang vi systematisk arbejdede med at udnytte de synergier, og vi har nu vist, at resultatet af dette samarbejde er arbejdspladser og vækst i virksomheder”, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk (V)

Om RegioStars Awards:
 • I 2016 blev der uddelt 5 priser inden for kategorierne Smart vækst, Bæredygtig vækst, Inkluderende vækst, Ci-tystar, Effektiv projektledelse
 • Copenhagen Cleantech Cluster var 1 blandt 23 nominere-de projekter til de 5 priser
 • Læs mere om RegioStars Awards  
Om Copenhagen Clentech Cluster og CLEAN
 • Copenhagen Cleantech Cluster projektet havde 12 partnere og et samlet budget på DKK 142m
 • Projektet skabte bl.a. 1089 job
 • Ud over EU-finansieringen var projektet støttet af både Region Hovedstaden og Region Sjælland
 • I løbet af projektet blev CCC etableret som privatretlig forening, og i 2014 fusionerede CCC med Lean Energy Cluster hvorved den nationale klynge CLEAN blev til
 • CLEAN er Danmarks grønne klynge med mere end 170 medlemmer fra offentlig og privat sektor samt videninstitutioner
 • Klyngen arbejder med energi, miljø, smart city og internationalisering
 • CLEAN har status af GULD klynge og er blandt Europas førende
 • CLEAN driver netværk og huser bl.a. 2 innovationsnetværk, udvikler og driver projekter og skaber konsortier
Yderligere information:
 • Jens Mandrup (SF), formand for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, via pressevagten, tlf.: 70 20 95 88
 • Jens Stenbæk (V), regionsrådsformand i Region Sjælland,
 • Carsten Orth Gaarn-Larsen, direktør i CLEAN, via Sisse Meier, tlf.: 2829 1910
 • Claus Lønborg, Adm. direktør i Copenhagen Capacity, via Louise Tuborgh, tlf: 26256004
Redaktør