"Der er udvist stor tålmodighed. Og desværre må vi bede om endnu mere tålmodighed"

​KRONIK. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) om de mange mennesker, der under COVID-19-krisen har ventet på at blive behandlet - og om et fantastisk personale, der har løftet en gigantisk opgave

Da jeg hørte, at vi skulle udskyde en lang række planlagte operationer og kontroller for at forberede os på behandlingen af en stor mængde patienter med COVID-19, fik jeg en knude i maven. 

Vi har selvfølgelig hele tiden behandlet akutte patienter og alvorligt syge mennesker med fx kræft, hjertesygdom og stærke smerter. Men der er en masse mennesker, som går og er bekymret for, hvornår de kan komme på hospitalet og få opereret deres hofte eller gjort noget ved deres hørelse, som begrænser dem og er til stor gene i deres hverdag.

De seneste 6-7 uger har det handlet om COVID-19, og rigtig mange mennesker har fået udskudt deres behandlinger, kontroller og operationer. Der er udvist stor tålmodighed. Og desværre må vi bede om endnu mere tålmodighed.

Personalet vil i stedet for et varsel på uger eller måneder i nogle tilfælde ringe og spørge, om du kan komme ind til operation om to dage. Og ovenikøbet kan du risikere, at operationen udskydes, fordi der pludseligt kommer flere alvorligt syge med COVID-19 ind på hospitalet. 

Medarbejderne kan ikke nå det samme

Selv om vi efter påske begyndte en langsom genoplukning af samfundet, og personalet er i gang med at indkalde de mest syge til udskudte operationer og kontroller, så må vi erkende, at vi står med et sundhedsvæsen, der arbejder langsommere. 


Vi skal finde en balance mellem at bevare et beredskab til podning og behandling af mennesker med COVID-19 - og behandlingen af alle de patienter, der fejler noget andet. Vi må også forvente, at vi får flere akutte patienter, når vi åbner samfundet, og vi igen skal ud i trafikken, på jobbet eller til sport. Når mange mennesker holder sig hjemme, sker der simpelthen ikke så mange ulykker, og smittespredningen af andre sygdomme end COVID-19 er også begrænset. Det vil stige igen.

Hverdagen er blevet mere bøvlet

Vi vender ikke bare tilbage til det sundhedsvæsen, vi havde før COVID-krisen. Jeg ved godt, at medarbejderne på vores hospitaler i forvejen havde rigtig travlt mange steder. Det vil de have i endnu højere grad nu, samtidig med at vi ikke kan have helt de samme arbejdsgange. 

Der må ikke være smitte i vores venteværelser. Så derfor skal vi også kunne sætte ind med mere rengøring og større afstand der. Det kræver ny planlægning. Det betyder, at vi nogle steder ikke kan nå at se lige så mange patienter om dagen, som vi kunne før.

Vi skal selvfølgelig holde fast i de nye positive rutiner, vi har fået under coronakrisen. Fx skal vi fortsat tilbyde konsultationer over video, hvor det giver sundhedsfaglig mening og er den bedste løsning for den enkelte patient.

Langt sejt træk

Vi må desværre forberede os på, at det bliver en langt sejt træk. Da vi i 2008 havde sygeplejerskestrejke og der opstod en pukkel af ventende behandlinger, så kunne vi politisk sætte et stort beløb af til ekstraarbejde - og så var det med en kæmpe indsats fra personalet løst i løbet af et par måneder. Denne krise løser vi ikke med en ekstra pose penge.

Aftale med privathospitalerne

Region Hovedstaden har ganske vist netop lavet en aftale med privathospitalerne. Vi har vedtaget en hensigtserklæring om, at vi vil sende det samme antal patienter til diagnosticering og behandling på privathospitalerne som før COVID-krisen.

Når vi ikke bare sender en masse patienter på privathospital, så skyldes det, at vi er afhængige af de samme læger og sygeplejersker. Og vi skal jo sikre, at der stadig er et beredskab på vores hospitaler til behandling af akutte patienter døgnet rundt, patienter med kræft og en masse andre behandlinger, som privathospitalerne ikke kan håndtere.
Vi skal også tage ansvar for de mennesker, der går og venter på at blive behandlet for andet end COVID-19 – og som risikerer at vente meget længe, hvis vi slækker på hygiejnen og får mange smittede ind på hospitalerne.
Og nu vi er ved vores personale, så må jeg bare sige, at jeg er en pavestolt regionsrådsformand. Det er fantastisk at se, hvordan alle træder til og sikrer, at sundhedsvæsenet ikke vælter. Og det er ikke bare de sundhedsfaglige medarbejdere, der fortjener stor ros. En lang række funktioner i de administrative stabe arbejder også hårdt for at sikre arbejdsro ude på afdelingerne.

Det handler ikke kun om COVID-19

Udover at jeg vil bede borgerne have tålmodighed med de ventetider, der vil være en rum tid endnu. Så vil jeg samtidig appellere til, at vi alle sammen husker at vaske hænder og holde afstand. Det handler ikke kun om at beskytte andre mod smitte med corona. Vi skal også tage ansvar for de mennesker, der går og venter på at blive behandlet for andet end COVID-19 – og som risikerer at vente meget længe, hvis vi slækker på hygiejnen og får mange smittede ind på hospitalerne.

Yderligere info

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt på 7020 9588Redaktør