Efter ét år på Sundhedsplatformen: Herlev og Gentofte Hospital er tættere på normal aktivitet

​Efter sit første år på Sundhedsplatformen er Herlev og Gentofte Hospital nu tættere på at kunne behandle det samme antal patienter, som før Sundhedsplatformen blev taget i brug. Det glæder regionsrådsformanden, der samtidigt peger på, at der endnu er udfordringer forude.

På trods af store udfordringer og en proces der tog længere tid end forventet, er det første hospital, som gik på Sundhedsplatformen, nu ved at nå samme antal behandlinger, som før indførelsen af den nye fælles elektroniske patientjournal, Sundhedsplatformen.

Det fremgår af et notat som forretningsudvalget i Region Hovedstaden har modtaget, og som samler data fra hospitalets mange afdelinger.

I notatet konkluderer Herlev og Gentofte Hospital, at den planlagte ambulante aktivitet er tættere på at være tilbage ved situationen før indførelsen af Sundhedsplatformen – således ligger antallet af behandlinger i ambulatorierne på mellem 93 og 97 %. 

Afdelinger, som behandler livstruende sygdomme, så som kræftafdelingen og hjertemedicinsk, har det samme antal planlagte besøg om ugen, som før de gik på Sundhedsplatformen.

Først og fremmest godt for patienterne

Hospitalets direktion gør opmærksom på, at tallene skal tages med flere forbehold. Men den grundlæggende konklusion er positiv – og det glæder ikke mindst regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

”Først og fremmest er jeg glad på patienternes vegne for, at Herlev og Gentofte Hospital som de første på Sundhedsplatformen er nået så langt, som det er. Vi er bestemt ikke i mål endnu, men det går den rigtige vej".

"Vi skal huske, hvorfor vi satte denne gigantiske forandring i gang. Nemlig for at erstatte en myriade af forældede og usammenhængende systemer, der hele tiden gik ned, og fordi vi ville forbedre patientsikkerheden,” siger hun.

Sophie Hæstorp Andersen understreger dog samtidig, at der stadig er udfordringer forude.

”De øvrige hospitaler har ikke været på Sundhedsplatformen i lige så lang tid. Og selvom vi kan se det går fremad, så er det generelt sådan, at der kommer til at gå mere tid, før både patienter og personale mærker alle fordelene ved den nye patientjournal".

"Jeg vil gerne understrege, at vi behandler akutte og kritiske patienter til tiden. Men der er stadig for mange patienter, som venter urimeligt længe i ambulatorierne, fordi lægerne ikke når så meget, som de gjorde før. Jeg er meget opmærksom på, at vi skal sikre mere tid til patienterne, og det er i det hele taget en sag, som vi har skærpet opmærksomhed på i regionsrådet”, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Behov for flere optimeringer

Ifølge koncerndirektør i Region Hovedstaden, Svend Hartling, skyldes fremgangen blandt andet, at både lægerne og de andre faggrupper er blevet mere fortrolige med systemet. Det sker samtidig med, at der er blevet rettet flere uhensigtsmæssige arbejdsgange og forbedret integrationer til fx Det Fælles Medicinkort, FMK. 

”Der er stadig brug for flere optimeringer af arbejdsgangene, så vi er ikke i mål endnu. Men vi har store forventninger til de såkaldte kliniske byggere, som lige nu er ved at være færdiguddannede, og som kan gøre dagligdagen lettere for alle på ambulatorierne”, forklarer Svend Hartling. 

Han påpeger desuden, at nogle afdelinger derudover har forbedret ambulatoriebesøg ved at ajourføre patientens medicin og opdatere helbredsoplysninger fra patienten med hjælp fra andre faggrupper end lægerne.

FAKTA

  • Herlev og Gentofte Hospital har indhentet data blandt deres afdelinger for at undersøge, hvor mange ambulante besøg de planlagde med på en normaluge før indførelse af Sundhedsplatformen, og hvor mange besøg de kan planlægge med i dag. 

  • Det samlede resultat viser, at antallet af behandlede patienter er tættere på niveauet for før indførelsen af Sundhedsplatformen. Nedgangen i de planlagte behandlinger er således kun på 3 % i forhold til sidste år. (I dette resultat indgår også afdelinger, som har en fremgang på grund af fx fusioner mellem afdelinger og omstruktureringer. Hvis der udelukkende ses på de afdelinger, som har planlagt med færre ambulante besøg, er nedgangen på gennemsnitligt 7 %).

  • Det fremgår af besvarelserne, at afdelinger, som behandler livstruende sygdomme, så som Onkologisk Afdeling og Hjertemedicinsk Afdeling, har det samme antal planlagte besøg om ugen efter indførelse af Sundhedsplatformen, som de havde tidligere. Der er også afdelinger, som planlægger med flere besøg end før Sundhedsplatformen, nemlig urologisk afdeling, plastikkirurgisk afdeling samt børneafdelingen.
Kilde: Herlev og Gentofte Hospital


Redaktør