​​

Eksterne eksperter skal vurdere medicineringspraksis i Region Hovedstadens Psykiatri


I sidste uge fastlagde en taskforce bestående primært af Region Hovedstadens egne eksperter de nye rammer for, hvor høje doser antipsykotika lægerne må benytte, når de behandler patienter med akut psykose.

Gruppe med eksterne eksperter

På baggrund af, at der er sået tvivl om gruppens sammensætning, har Region Hovedstaden besluttet at nedsætte en ekspertgruppe bl.a. bestående af medicineksperter fra psykiatrierne i de øvrige fire regioner. Dansk Psykiatrisk Selskab vil ligeledes blive inviteret til at deltage i gruppen, hvis formand bliver Katja Kayser, koncerndirektør i Region Hovedstaden.

Habilitet afgørende

- Formålet med taskforcen var at få en vurdering af medicineringspraksis i psykiatrien efter den kritik, der har været de seneste uger. Vi må konstatere, at der ikke er tillid til, at taskforcen vil være tilstrækkeligt habil. Derfor beder vi nu eksterne eksperter vurdere og kvalificere de anbefalinger for nye maksimale doseringer af antipsykotisk medicin, som taskforcen forelagde torsdag, siger Katja Kayser.

Erstatter nuværende taskforce

Den eksterne ekspertgruppe træder i stedet for den nuværende taskforce.

Ny konstitueret centerchef

Der har ligeledes været kritik af den ledelsesmæssige håndtering af processen, efter det blev klart, at der på Psykiatrisk Center Glostrup er blevet givet doser af antipsykotisk medicin, der overstiger anbefalingerne i de kliniske vejledninger. Centerchef Henrik Lublin er fratrådt sin stilling. Centerchef Jan Toftholm Andersen fra Psykiatrisk Center Ballerup tiltræder som konstitueret centerchef med øjeblikkelig virkning.

Klinikchef fritaget for tjeneste

- I forhold til de ledelsesmæssige konsekvenser har jeg desuden i dag aftalt med Psykiatridirektør Martin Lund, at han fritager klinikchefen på Psykiatrisk Center Glostrup (navnet på klinikchefen er slettet 9. september 2014 efter anmodning) for tjeneste med øjeblikkelig virkning, siger Katja Kayser.

Vicedirektørs rolle drøftes

Vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Peter Treufeldt, har taget ansvaret for og beklaget, at han har handlet for langsomt på sin viden om de høje doser medicin i psykiatrien. Vicedirektør Peter Treufeldts rolle i sagen vil blive drøftet på et møde med Martin Lund i næste uge.

Inviterede til ekspertgruppen

Følgende vil blive inviteret til at deltage i den eksterne ekspertgruppe: 

  • Eksperter fra de fire øvrige regioner
  • Sten Christophersen, overlæge, Enhed for Patientsikkerhed
  •  Torben Mogensen, vicedirektør Hvidovre Hospital
  • Stig Ejdrup Andersen, overlæge, Klinisk Farmakologisk Enhed, Bispebjerg Hospital
  • Repræsentant fra Dansk Psykiatrisk Selskab
  • Professor Birthe Glenthøj, Region Hovedstadens Psykiatri
  • Formand: Katja Kayser, Koncerndirektør, Region Hovedstaden

Yderligere oplysninger:

  • Koncerndirektør Katja Kayser, Region Hovedstaden, mobil 20 23 63 73
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88
Redaktør