​​​​​​​

Europæisk konference om forskning og samfundsproblemer


80 ledende europæiske forskere kom med bud på, hvilken forskning der skal prioriteres i fremtiden for at løse de største samfundsudfordringer.

Diskuterede udfordringer

Copenhagen Research Forum holdt 16. januar konference med Europas fremmeste forskere inden for blandt andet sundhed, fødevarer, transport og energi. Forskerne diskuterede de udfordringer, der fremgår af EU’s rammeprogram for forskning og innovation i 2014-2020, ”Horizon 2020”.

6 udfordringer for samfundet

Konferencen udmunder i en rapport fra forskerne i Copenhagen Research Forum, der kommer med anbefalinger til, hvordan europæisk forskning skal fokusere på de seks samfundsudfordringer:
  • Sundhed, demografisk udvikling og velfærd
  • Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning og bioøkonomi
  • Sikker, ren og effektiv energi
  • Intelligent, grøn og integreret transport
  • Klimaindsats, ressourceeffektivitet og råvareforsyning
  • Rummelige, innovative og sikre samfund

Tværfaglighed absolut nødvendigt

Til konferencen blev der lagt stor vægt på, at tværfaglighed er nødvendigt for at løse de samfundsmæssige udfordringer. Liselotte Højgaard, formand for Copenhagen Research Forum og klinikchef på Rigshospitalet, forklarede, at det svarer til at se på udfordringerne i et helikopterperspektiv:

Op i helikopteren

”Jeg håber, at vi sammen kan sætte os i helikopteren og se ud på ’Horizon 2020’. Det er svært at spå, især om fremtiden, medmindre man selv designer den. I er her for at designe fremtiden i 2020, sagde Liselotte Højgaard”

Innovation har brug for erhvervsliv og universiteter

Desuden blev det understreget til konferencen, at samarbejdet mellem erhvervslivet og universiteterne er alfa og omega for at styrke innovationen. Morten Østergaard, minister for forskning, innovation og videregående uddannelser, var begejstret for forskernes indspark:

Konstruktivt udspil

”Jeg synes, at det virker som et ekstremt konstruktivt indspil. Fordi det er så konkret i sin form, og går ind på præmissen for programmet, så tror jeg, der er stor chance for, at det får betydning, sagde ministeren”

Præsenteres på ministerkonference

Resultaterne fra Copenhagen Research Forum vil blive præsenteret på en ministerkonference den 1. februar 2012 som en del af det danske EU-formandskabs program. Efter denne konference vil resultatet blive forelagt Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og andre centrale aktører i foråret 2012.

Værterne bag konferencen var DTU, KU og Region Hovedstaden.

Om Copenhagen Research Forum

Copenhagen Research Forum samler forskningsverdenens respons på EU's udspil til forskningsprogram for 2014-2020 ("Horizon 2020")

Redaktør