Færre ryger og drikker for meget i Region Hovedstaden


41.356 borgere i hovedstadsregionen har fortalt, hvordan de har det. Regionerne skal mere med i forebyggelse, mener regionsrådsformand
I løbet af de sidste tre år er der blevet markant færre, der dagligt tænder en cigaret eller drikker for meget i Region Hovedstaden. Der er ikke blevet flere overvægtige, men kommuneforskellene er meget store.
Disse oplysninger – og mange flere – kan læses i den landsdækkende sundhedsundersøgelse Sundhedsprofil 2013, som netop er blevet færdig.

Store forskelle mellem kommunerne

Mens det kun er cirka én ud af 10 som ryger eller er svært overvægtige i Allerød, Gentofte og Rudersdal kommuner, er det to ud af ti i Brøndby, Albertslund og Ishøj. Det har store konsekvenser for borgernes helbred og deres risiko for at udvikle kroniske sygdomme som hjertekarsygdomme og sygdomme i lungerne.


Den tredje sundhedsprofil

Sundhedsprofil 2013 er den tredje sundhedsprofil, der er lavet for Region Hovedstaden og dens 29 kommuner. De øvrige er fra 2007 og 2010.
Spørgeskemaet indeholder 96 spørgsmål om sundhedsadfærd og helbred – lige fra hvilke madvaner man har, hvor meget alkohol man drikker over den generelle trivsel i dagligdagen. Heraf er de 42 specifikke regionale spørgsmål.
Da mange af spørgsmålene i de tre undersøgelser er identiske, er det muligt at se på udviklingen i borgernes sundhed og trivsel og bruge svarene til forebyggelse.

Regionsrådsformand: Det går den rette vej

- Det går heldigvis den rigtige vej med f.eks. rygning og den overdrevne brug af alkohol i størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden. Men vi skal nå endnu længere, og derfor bør regionen og kommunerne komme mere på banen omkring forebyggelse baseret på den viden, vi nu har fra sundhedsprofil 2013. Regionen kan koordinere og prioritere indsatsen og give faglig rådgivning fra det specialiserede sundhedsvæsen til kommuner og praktiserende læger, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Stor social ulighed i sundhed

I alt ryger 15 procent af Region Hovedstadens borgere over 16 år dagligt mod 20 procent i 2010, men andelen af rygere varierer fra 9-20 procent i kommunerne.
Andelen af borgere der drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænser, er også faldet fra 13 procent i 2010 til 10 procent i 2013 og især de unge drikker mindre. Dog varierer andelen med storforbrug af alkohol fra 7-14 procent i kommunerne.


Bunder i sociale forskelle

De store variationer i andelen af borgere med usund adfærd i kommunerne i Region Hovedstaden bunder i de store sociale forskelle, som findes på tværs af regionens kommuner.
Det kræver, at kommunerne er særligt opmærksomme, når de sætter ind med forebyggelse, så de laver løsninger præcis til de målgrupper, som man ønsker at nå i den enkelte kommune.

Skræddersy tilbud

- Hvis vi vil mindske den sociale ulighed i f.eks. rygning, er vi nødt til at skræddersy vores forebyggelse til eksempelvis kort uddannede og arbejdsløse. Vi ved fra Sundhedsprofilen, at 80 procent af rygerne ryger på deres arbejdsplads. Arbejdspladser med mange lavt uddannede vil derfor være oplagte for rygeforebyggelse, siger forskningsleder Charlotte Glümer fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.

Sundhedsprofilen viser, at der en stor opbakning til forbud mod rygning og alkohol på arbejdspladser, institutioner, skoler, restauranter og barer. Opbakningen er blevet større siden 2010.

Yderligere information:
 • Sophie Hæstorp Andersen (S), regionrådsformand, via pressevagten i Region Hovedstaden, 70 20 95 88.
 • Charlotte Glümer, Forskningsleder, overlæge, Ph.d., Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden, 38 63 26 37

Det viser undersøgelsen også om borgernes sundhedsadfærd i Region Hovedstaden:

 • Andelen af borgere, der daglig udsættes for passiv rygning, er faldet siden 2010 og særligt er rygning i hjem med børn faldet markant. Dette billede ses på tværs af alle kommuner i regionen.
 • 10 procent har meget usunde madvaner, hvilket er den samme andel som i 2010.
 • 32 procent er fysisk aktive mindre end 30 minutter om dagen.
 • 28 procent sidder stille mere end fire timer om dagen i fritiden.
 • Kun 15 procent af regionens borgere lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende rygning, alkohol, mad og bevægelse. I 2010 var det 16 procent.
 • Andelen af overvægtige borgere ser ud til at være stagneret. I alt 30 procent er moderat overvægtige mens 11 procent er svært overvægtige.
 • Det er hyppigere mænd og borgere med kort uddannelse og uden tilknytning til arbejdsmarkedet, som er usunde.

Fakta om ”Hvordan har du det 2013”

 • En del af en landsdækkende sundhedsundersøgelse Sundhedsprofil 2013 med ca. 300.000 deltagere.
 • Formålet med undersøgelsen er at indhente viden, der kan bruges som grundlag for at planlægge og målrette sundhedsindsatsen kommunalt, regionalt og nationalt i Danmark.
 • Ca. 95.000 skemaer blev uddelt i Region ovedstaden til tilfældigt udvalgte borgere på 16 år og derover.
 • I alt 43,5 % af de adspurgte svarede på spørgeskemaundersøgelsen i Region Hovedstaden.
 • Undersøgelsen vil blive gentaget hvert fjerde år.
 • Sundhedsprofilen 2013 er blevet til i samarbejde med Danske Regioner, de fem regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet.
Redaktør