Faglært til vækst - Rundbordsaftale om flere og dygtigere faglærte

​Flere praktikpladser, erhvervslivet ind i folkeskolen og målrettet efteruddannelse. Løsningen på at imødekomme fremtidens behov for flere faglærte i hovedstadsområdet er rykket nærmere i dag, hvor Region Hovedstadens politikere har landet en vigtig aftale med centrale aktører på uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Når parterne helt ekstraordinært går sammen, skyldes det hovedstadsregionens særlige udfordringer med at sikre nok faglærte medarbejdere til virksomhederne.

De røde advarselslamper blinker kraftigt, når halvdelen af virksomhederne i hovedstadsområdet allerede i dag oplever vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og prognoserne viser, at der i 2020 vil mangle 7.000 faglærte. Der vil desuden i fremtiden blive stillet større krav på arbejdsmarkedet, og dermed vil 71.000 ufaglærte komme i overskud, hvilket understreger behovet for opkvalificering. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) har stået i spidsen for forhandlingerne under overskriften Faglært til vækst, og hun er godt tilfreds med aftalen:

- Disse prognoser kalder i dén grad på handling, og derfor er jeg stolt af, at det i dag er lykkes at samle så mange forskellige parter om en fælles aftale. Vi har en helt særlig udfordring med mangel på faglært arbejdskraft her i hovedstadsregionen, som vi er nødt til at stå sammen om at løse. Ellers vil rigtig mange mennesker opleve at stå uden for arbejdsmarkedet, virksomheder må sige nej til ordrer, og vi vil som landsdel opleve et fald i væksten. Jeg siger ikke, at vi med de her greb kan undgå udfordringen. Men det er et skridt i den rigtige retning, siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

Parterne er på regionalt niveau blevet enige om at sikre flere praktikpladser ved at indgå strategiske aftaler med virksomhederne om at skabe flere praktikpladser inden for de områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Der er også enighed om at trække erhvervslivet mere ind i folkeskolen, så flere skoleelever får mulighed for at snuse til, hvad man kan blive med en erhvervsuddannelse i rygsækken. Efteruddannelse af voksne skal være efterspørgselsstyret, så den matcher virksomhedernes behov. Og endelig skal folkeskolens ældste elever have et ensartet og koordineret kendskab til erhvervsuddannelserne.

Som en del af aftalen har parterne fundet midler til fire konkrete indsatser, som nu skal sættes i værk: 

Tidlig vejledningsindsats og revitalisering af erhvervspraktikken i grundskolen (6 mio. kr.)
Udvikling af campusmiljøer i Taarnby, Høje Tåstrup og Lyngby (ca. 4, 5 mio. kr.)
Byggeboxen – mobile læringsuniverser på store byggeprojekter, hvor skoleelever kan få en smagsprøve på, hvad man konkret kan arbejde med som faglært ( ca. 2,6 mio. kr.)
Hands and Brains – analyse og udvikling af erhvervsuddannelsesforløb til 9. og 10. klasser ( ca. 2,3 mio. kr.)

Fakta
Selve aftalen er vedhæftet.Rundbordsaftale.pdf
For yderligere oplysninger:
Regionsrådsformand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen via Region Hovedstadens pressevagt på tlf.: 70 20 95 88

Redaktør