Faglige ændringer af HOPP 2020 sendt i høring


Regionsrådet har gennemført den årlige vurdering af speciale- og funktionsfordelingen på regionens hospitaler
Ifølge Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (HOPP2020) skal regionsrådet i Region Hovedstaden én gang årligt vurdere, om forudsætningerne for specialefordelingen har ændret sig, så tilpasninger bliver fagligt eller økonomisk nødvendige.

Forslag sendt i høring

Den vurdering har regionsrådet nu foretaget, og rådet har besluttet at sende forslagene til tilpasninger i høring i perioden fra den 9. april til 11. juni 2014.

Ændringer skal begrundes i bestemte kriterier

Forslag til den årlige revision indstilles af regionens hospitalsdirektioner, de sundhedsfaglige råd og administrationen.
Ændringsforslag, der stilles til specialefordelingen af HOPP2020, skal begrundes med mindst et af følgende kriterier:
 • Kvalitet.
 • Ændringer i den faglige udvikling, herunder udvikling af nye behandlinger.
 • Nye krav fra Sundhedsstyrelsen eller øvrige centrale myndigheder.
 • Ændringer i antallet af patienter eller ændringer i befolkningsprognosen.
 • Driftsoptimering.

Se forslagene

Forslagene til revision af HOPP2020, som nu er sendt i høring, omhandler:
 • Flytning af øjenoperationer, som kræver fuld narkose fra Nordsjællands Hospital(Hillerød) til Glostrup Hospital.
 • Ændringer af fødselshenvisninger:
 • Kvinder bosiddende i Lyngby-Taarbæk og Egedal kommuner henvises til Nordsjællands Hospital ved fødsel (henvises i dag til Herlev Hospital)
 • Kvinder bosiddende i Høje-Taastrup, Albertslund og Glostrup kommuner henvises til Hvidovre Hospital ved fødsel (henvises i dag til Herlev Hospital)
 • Kvinder bosiddende i Vanløse og Bispebjerg bydele henvises til Herlev Hospital ved fødsel (henvises i dag til Hvidovre Hospital).
 • Endelig henvises kvinder bosiddende i Frederiksberg Kommune til Herlev Hospital ved fødsel (henvises i dag til Rigshospitalet).
 • Apopleksirehabiliteringen samles på de neurologiske afdelinger, og hospitalsforankret rehabilitering af følger for apopleksi flyttes fra Amager, Frederiksberg og Gentofte hospitaler til de neurologiske afdelingers apopleksiafsnit på hhv. Glostrup, Bispebjerg og Herlev hospitaler.
 • I HOPP 2020 er det forudsat, at der skal etableres en urologisk udefunktion på Hvidovre Hospital. Det foreslås, at denne udefunktion flyttes til Bispebjerg Hospital.
Resultaterne af høringen forelægges regionsrådet den 19. august 2014 til vedtagelse.

Yderligere oplysninger hos:
 • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør