Farmakonom: Sundhedsplatformen giver mig et bedre overblik

​Det er komplekst og tidskrævende at arbejde i Sundhedsplatformen, men det giver også et hurtigere og bedre overblik over informationerne, mener farmakonom på Hvidovre Hospital Nikolaj Bøgeskov.

Vent...
Nikolaj Bøgeskov Schultz tilbringer en stor del af sin arbejdsdag i medicinrummet – og i Sundhedsplatformen. Han er farmakonom og tilknyttet Ortopædkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital, og han dispenserer og administrerer dagligt medicin for afdelingens patienter gennem Sundhedsplatformens medicinmodul. Dispensering betyder, at personalet optæller eller tilbereder den ordinerede medicin.

Nemmere at få overblik

I forhold til hans opgaver fungerer systemet overordnet set godt, mener Nikolaj Bøgeskov Schultz. Men han understreger, at han som farmakonom kun bruger en meget lille del af Sundhedsplatformen, så det er ikke systemet som helhed, han udtaler sig om her, ligesom han er klar over, at andre faggrupper oplever problemer med netop medicinmodulet.  

"Systemet giver mig bedre overblik over den information, jeg har brug for, når jeg skal give medicin til patienterne. Når jeg hælder medicin op, er min tilgang altid at gøre det med en faglig undren, så jeg fx kan vurdere, om den angivne dosis passer til patientens værdier. Og det er både nemmere og hurtigere for mig at få overblik over informationerne nu, end tidligere, hvor jeg både skulle tjekke i Opus og EPM (de gamle systemer)", siger Nikolaj Bøgeskov Schultz. 

Ingen bestillingslister på køleskabet

Med Sundhedsplatformen er det også blevet nemmere for Nikolaj Bøgeskov Schultz at tage sige af afdelingens medicinbestilling. 

"Før hang der bestillingslister, fx på medicinkøleskabet eller på døren, som personalet skulle udfylde, så jeg skulle gå en runde hver dag for at samle det. Nu foregår det ret nemt via Sundhedsplatformen, bestillingerne går fint igennem, og det kører stabilt", siger Nikolaj Bøgeskov Schultz. 

Mere tid ved computeren

Ligesom andre faggrupper oplever han også, at systemet er komplekst og mere tidskrævende.  

"Selvom jeg har fået et langt bedre overblik, så bruger jeg også længere tid foran computeren. Når jeg skal dispensere medicin, er der nu så mange valgmuligheder og ting, jeg skal tage stilling til, for at komme videre i systemet. Det forstyrrer og det giver mange klik. Det var rigtigt slemt i starten, men det er blevet bedre, fordi vi har fået rettet op på mange ting undervejs", siger Nikolaj Bøgeskov Schultz.  

Det er særligt en gruppe nøglepersoner (superbrugere) fra Region Hovedstadens Apotek, som har arbejdet med at forbedre Sundhedsplatformen for farmakonomer på tværs af hospitalerne.  

"Vi døjer ligesom andre faggrupper med forskellige problemer, men vores superbrugere og nøglepersoner arbejder hele tiden på at forbedre tingene og sørge for videndeling. Det har fungeret godt for os, måske især fordi vi er en mindre faggruppe, og vi har vores eget modul i Sundhedsplatformen", siger Pia Beck, ledende farmakonom på Amager og Hvidovre Hospital.  

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor