Farmakonomer får trukket mere op af vaccineglassene – det giver vaccine til en ekstra kommune

​Halsnæs Kommune får lørdag lokalt tilbud om vaccination, hvor ældre, sårbare borgere kan blive vaccineret tættere på bopælen.

Vent...

Farmakonomerne på Region Hovedstadens vaccinationsklinikker på hospitalerne og de fire vaccinationscentre er lykkedes med at trække mest mulig vaccine ud af hætteglassene. Det vil sige, at der var overskydende vaccine efter endt vaccination af borgere, der havde fået tid til vaccination tirsdag, onsdag og torsdag.

"Kæmpe stor ros til farmakonomerne for at udnytte hver eneste dråbe vaccine. Vi har fokus på at udnytte vaccinerne bedst muligt og at nå ud til flest sårbare borgere i de igangværende målgrupper. De ekstra doser vacciner giver regionen mulighed for at tilbyde flere vaccinetilbud i kommunerne lørdag," siger formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (C).

Lørdag vil der komme udkørende vaccination til udvalgte botilbud med mange borgere i særlig stor risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19. Det er bosteder, hvor borgerne har vanskeligt ved at transporteres til et vaccinationscenter. Desuden udvider Region Hovedstaden tilbuddet om et lokalt vaccinationstilbud til ti kommuner med et højt smittetryk til nu også at omfatte Halsnæs Kommune – altså 11 kommuner, De får mellem 70 og 90 vaccinationer hver.

 Læs mere Kommuner med mange smittede får tilbud om lokal vaccination til ældre borgere

Sundhedsudvalgsformand: Kæmpe ros til alle parter

Målgruppen for lokal vaccination er udvalgte hjemmeboende borgere over 65 år, som modtager praktisk hjælp og personlig pleje, og som har behov for hjælp til transporten.

Det lokale vaccinetilbud planlægges efter samme opgavefordeling, som vaccination på plejecentre. Det vil sige, at regionen leverer vacciner, farmakonomer, udstyr og værnemidler til vaccinatør mv. De praktiserende læger vaccinerer og registrerer. Kommunerne sørger for de praktiske rammer og transporten af borgere.

"Jeg vil gerne rose ALLE parter, der arbejder sammen og knokler for at få de her vaccinationer ud. Vi er i et kapløb med tiden, så det gør en forskel for hver eneste, vi får vaccineret. Vi kommer også til at se på, om vi kan oprette nogle lokale vaccinationscentre ude i de kommuner, der har længst til de seks store vaccinationscentre. Det sker i takt med, at vi får flere vacciner," siger Christoffer Buster Reinhardt.

Yderligere info via Region Hovedstadens pressevagt på presse@regionh.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor