Flere patienter og behandlere skal have God Adgang

​En femtedel af den danske befolkning er berørt af en funktionsnedsættelse, der gør det nødvendigt for dem at have viden om de fysiske adgangsforhold, når de skal et nyt sted hen. 

​Derfor sætter Region Hovedstaden fokus på mærkeordningen God Adgang med en indsats, hvor regionens sundhedsbehandlere kontaktes og tilbydes et gratis besøg af en konsulent fra God Adgang for at skabe overblik over de fysiske adgangsforhold. 

Region Hovedstaden vil udbrede kendskabet til mærkeordningen God Adgang og dermed hjælpe mennesker med funktionsnedsættelser med lettere at få et overblik over, hvordan de fysiske adgangsforhold er hos regionens praksisser. 

Fra uge 40 til 46 vil hundredvis af regionens sundhedsbehandlere derfor blive kontaktet, og samtlige sundhedsbehandlere i regionen tilbydes frem til udgangen af 2019 et gratis besøg af en God Adgang-konsulent, der med sit besøg gør behandleren til en del af mærkeordningen. 

”Mennesker, der lever med et handicap, har brug for at vide på forhånd, om de kan komme ind til den behandler, de skal besøge. Det er ikke bare sådan lige at vælge en behandler fra en liste, som når vi andre skal til fysioterapeut eller psykolog",  siger regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) og fortsætter:

"Derfor vil vi gerne give mulighed for nemt at få overblik over, hvordan de fysiske adgangsforhold er hos vores behandlere, og det kan vi ved hjælp af God Adgang. Derfor håber vi, at regionens praksissektor vil støtte op om God Adgang og tage imod tilbuddet om et gratis besøg af en konsulent fra God Adgang”.

Med det gratis konsulentbesøg fra God Adgang får man tildelt op til syv God Adgang-mærker, der retter sig mod de forskellige slags funktionsnedsættelser, og udarbejdet en beskrivelse af praksissen. 

Beskrivelsen bliver herefter tilgængelig på hjemmesiderne godadgang.dk og sundhed.dk, og kan lægges på behandlerens egen hjemmeside. God Adgang kan også hjælpe med rådgivning om, hvordan tilgængeligheden kan gøres bedre. 

Det er nemt og gratis for behandleren og kræver ikke, at behandleren gør andet end at sige ja tak til besøget.

God Adgang for alle

For mange borgere er adgangsforholdene et vigtigt parameter, når de skal booke en tid hos en sundhedsbehandler – hvad end det drejer sig om en fysioterapeut, kiropraktor, fodterapeut, praktiserende læge, speciallæge, tandlæge eller psykolog. 

”Vi håber, at et øget fokus på God Adgang gør behandlerne bevidste om, at det gavner både dem og deres patienter, når patienterne forud for konsultationen kan få et overblik over de fysiske adgangsforhold".

"Derfor håber vi, at regionens behandlere vil tage godt imod tilbuddet om et gratis besøg af en God Adgang-konsulent, så vi sammen kan gøre hverdagen nemmere for mennesker, der lever med handicap,” siger Sophie Hæstorp Andersen.  

For yderligere information kontakt venligst: 

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), via pressevagten tlf.: 70 20 95 88

Fakta om mærkeordningen God Adgang 

Mærkeordningen God Adgang informerer om de fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer hos blandt andre behandlere i praksissektoren. På godadgang.dk findes oplysninger om og beskrivelser af adgangsforholdene til de steder, der er en del af mærkeordningen. 

Formålet er at gøre hverdagen lettere for mennesker med funktionsnedsættelser, der har brug for at kende til de fysiske adgangsforhold, når de eksempelvis planlægger en behandling hos en ny behandler.

Mærkeordningen omfatter syv mærker, der retter sig til forskellige handicapgrupper med hver deres behov i forhold til tilgængelighed. Når en praksis bliver en del af God Adgang, får den samtidig tildelt de mærker, hvor den opfylder kravene for tilgængelighed. 

De syv grupper er: 
  • kørestolsbrugere
  • gang-, arm- og håndhandicappede
  • synshandicappede
  • hørehandicappede
  • astmatikere og allergikere
  • udviklingshandicappede
  • alle med læsevanskeligheder 

Læs mere:


Redaktør