Flere penge til børn og unge på hovedstadsregionens hospitaler


Regionsrådet giver to millioner kroner til bedre forhold for de unge patienter i regionen og mere viden om unges sygdomme

​​

Når man er indlagt på et hospital, kan det godt være lidt svært at forstå, hvad der foregår omkring én.

Hvis man så kun er et barn eller teenager kan det være endnu sværere – både at være indlagt og at forstå al den information læger og sygeplejersker kommer med.

Derfor giver regionsrådet i Region Hovedstaden nu to millioner kroner til projekter, der skal gøre børn og unges indlæggelser på regionens hospitaler og i psykiatrien til en bedre oplevelse.

Børn og unge politik

Region Hovedstaden vedtog i 2013 en børne- og ungepolitik, der skal sikre, at regionen er et godt og trygt sted for børn og unge at vokse op. Det gælder også på hospitalerne og i psykiatrien, hvor tusindvis af børn og unge bliver behandlet hvert år.

- Jeg er meget glad for, at vi kan støtte disse projekter. Det betyder, at vi kan give børnene og de unge på hospitalerne og deres forældre nogle endnu bedre forhold, mens de er indlagt, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden.

Mere viden om sygdomme og indlæggelse

Projekterne, der får penge fra regionsrådet har alle til formål enten at styrke hospitalernes viden om de unges sygdomme, så behandlingen altid er på et højt, fagligt niveau eller at være med til at gøre tiden på hospitalet så behagelig som mulig for den unge patient.

De fire projekter, der får støtte er:
 
• Støtte til Ungdomsmedicinsk Videncenter på Rigshospitalet, hvor pengene bl.a. går til uddannelse af særlige ungeambassadører blandt personalet, der arbejder med de unge patienter samt rådgivning til de unge patienter.

• Etablering af unge-paneler på Hvidovre Hospital, Herlev Hospital og i Børne- og ungdomspsykiatrien, hvor de unge patienter deltager i paneler, hvor de deler deres erfaringer med sygdom og indlæggelse med de andre unge og personalet på hospitalerne, så personalet får mere viden om, hvordan de unge gerne vil have at en indlæggelse skal være el.lign.

• Etablering af et ungeambulatorium på børneafdelingen på Herlev Hospital, der skal varetage behandlingen af de unge med kroniske sygdomme og lidelser på tværs af diagnoser.

• Initiativer til familier til børn og unge med psykiske lidelser, bl.a. forældrepaneler, hvor forældre kan hjælpe andre forældre gennem mentorordninger.

Teenagere kræver særlig behandling

En del af projekterne handler om overgangen fra barn til voksen.

For de unge, der bliver indlagt på et hospital, oplever ofte, at de falder ned mellem to stole: Er man et barn eller en voksen, når man er teenager?

Og skal man så indlægges på børneafdelingen sammen med småbørn eller på en almindelig afdeling, hvor man måske kommer til at ligge på stue med en ældre patient?

-Vi ved alle, at det ikke altid er lige let at være teenager. Hvis man så oven i det er indlagt på et hospital eller levermed en kronisk sygdom, bliver det bestemt ikke lettere. Men nu får hospitalerne mulighed for at sætte nogle initiativer i gang, som gør det muligt at tage hensyn til teenagernes særlige behov på et hospital, siger Sophie Hæstorp Andersen.


Fakta:

• På Region Hovedstadens budget for 2014 blev der afsat fem millioner kroner til ”Projekter og indsatser, der udvikler og understøtter behandlingen af børn og unge til uddeling i 2014. De efterfølgende år skal der uddeles fire millioner kroner.

• Der er allerede uddelt tre millioner i år, og nu bliver de resterende to millioner fordelt.

For yderligere information:
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), via pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88.
Redaktør