Flere registrerede kræftpakkeforløb end før Sundhedsplatformen

​Langt de fleste kræftpatienter i Region Hovedstaden bliver behandlet inden for de anbefalede forløbstider i kræftpakkerne - ventetiderne på bugspytkirtelkræft faldet markant

Vent...
Sundhedsdatastyrelsen har netop offentliggjort den nationale monitorering af kræftområdet fra 3. kvartal. Målopfyldelsen for Region Hovedstaden er fortsat 80 procent og det betyder, at langt de fleste kræftpatienter bliver behandlet inden for de anbefalede forløbstider i kræftpakkerne.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) er tilfreds med, at så stor en del af kræftforløbene fortsat holder sig inden for anbefalingerne:

”Kræft kan på ganske kort tid ændre en families tilværelse radikalt. Vi skal gøre alt for at hjælpe de mennesker, der bliver ramt af kræft, igennem deres sygdomsforløb bedst muligt. Derfor har vi stort fokus på at leve op til og løbende forbedre forløbstiderne i kræftpakkerne, så mennesker med kræft får hurtig udredning og behandling.

Men Sophie Hæstorp Andersen understreger, at regionen er ligeså optaget af kvaliteten i behandlingen, og hvordan det går med patienterne: ”Her kan vi heldigvis se, at overlevelsen ikke mindst i Region Hovedstaden ligger i top.” 

Medarbejdere knokler for at indhente ventetider

Behandlingen af mennesker med kræft har stort politisk og ledelsesmæssigt fokus, og på hospitalerne yder medarbejderne fortsat en stor indsats for at få registreret alle patientforløb korrekt i den elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen. Med foreløbig i alt 1.541 patientforløb i 3. kvartal 2018 ligger regionen nu over niveauet af registrerede patientforløb - før implementeringen af Sundhedsplatformen. Med en højere datakomplethed er data mere valide, og den opgjorte målopfyldelse er dermed mere retvisende for den faktiske behandling, som kræftpatienterne får på hospitalerne i Region Hovedstaden. 

”Vi er meget optaget af de områder, hvor alle regioner er presset på kapacitet. For de mest sjældne og aggressive kræftformer skal vi ikke tænke på regionsgrænser, men tænke på at hjælpe patienterne bedst og hurtigst ved samarbejde på tværs af regioner,” siger formand for Sundhedsudvalget, Christoffer Buster Reinhardt (C).

Forbedrede ventetider for bugspytkirtelkræft

Behandling af bugspytkirtelkræft er et af de områder, hvor regionen har haft udfordringer og patienterne har oplevet ventetid på operation. Rigshospitalet, som behandler patienterne, har lavet en handleplan for, hvordan ventetiden på operation for bugspytkirtelkræft skal afvikles. Kræftmonitoreringen for 3. kvartal viser, at det går den rette vej. I 3. kvartal blev 65 % af patienterne med bugspytkirtelkræft behandlet inden for forløbstiderne i kræftpakken, mens det tilsvarende var 37 % i 2. kvartal. 

Samtidig viser opgørelsen over de supplerende indberetninger til de maksimale ventetider også, at det går den rigtige vej for ventetiden til operation for bugspytkirtelkræft. Regionen har for oktober måned kun har én patient, som har accepteret at vente længere end 14 dage.

Christian Worm, direktør for Abdominalcenteret på Rigshospitalet forklarer, at der i foråret 2018 stod en ny  operationsstue klar, men Anæstesi- og Operationsklinikken er fortsat udfordret af mangel på operationssygeplejersker. Der er ansat nye sygeplejersker, men oplæringen af disse tager tid. 

”De kortere ventetider skyldes en generelt forbedret situation ifht. bemanding af operationsgangen og en dedikeret ekstraindsats af personalet. Vi har fortsat fuld ledelsesmæssig opmærksomhed på bemandingssituationen – og på fastholdelse af personalet, så kapaciteten kan genopbygges, og ventetiderne reduceres,” siger Christian Worm

Fakta

  • Samlet målopfyldelse - I 3. kvartal 2018 er den samlede målopfyldelse i Region Hovedstaden opgjort til 80 %. Region Hovedstaden ligger på niveau med flere af de andre regioner, hvor målopfyldelsen varierer mellem 73 % og 86 %. På landsplan er målopfyldelsen 81 %. 

  • Kræftpakker - Indførelsen af kræftpakkerne har været en stor succes for patienternes behandlingsforløb, og overlevelsen er for flere kræftformer forbedret markant de seneste år. I Region Hovedstaden er 1 års overlevelsen samlet for alle kræftformer (ekskl. hud, prostata og bryst) steget fra 61 % i 2001-2003 til 75 % i 2013-2015, mens 5 års overlevelsen er steget fra 42 % til 54 % i samme periode.

  • Bevillinger - Regionen har løbende tildelt hospitalerne midler til kapacitetsudvidelse på kræftområdet. Senest i marts 2018 godkendte regionsrådet at udmønte hhv. 19,2 mio. kr. i 2018 og 47,9 mio. kr. i 2019 fra Kræftplan IV. Der blev bl.a. givet midler til udvidelse af kapacitet og initiativer inden for følgende kræftformer: Kræft i bugspytkirtlen, lungekræft, hjernekræft og tarmkræft.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor