Flere unge i Region Hovedstaden vil lære om handel og teknik i gymnasiet


De unge bliver mere og mere glade for de tekniske gymnasier og handelsgymnasiet. Det viser årets søgetal for gymnasierne i Hovedstadsområdet. Derfor er der brug for flere uddannelsessteder, mener regionsrådsformand

​​​​

Fag som fysik, kemi, økonomi og afsætning er i høj kurs, når de unge i skal videre efter deres grunduddannelse.


Stigende søgetal til de tekniske gymnasier og handelsgymnasiet

 De unge bliver mere og mere glade for de tekniske gymnasier og handelsgymnasiet. Det viser årets søgetal for gymnasierne i Hovedstadsområdet.

1769 har søgt ind på regionens 4 handelsgymnasier, fordelt på 9 uddannelsessteder, som tilbyder hhx - og det er 126 flere end sidste år.

1352 har søgt ind på de 5 tekniske gymnasier, fordelt på 10 uddannelsessteder, som tilbyder htx – og det er 187 flere end sidste år.

Brug for flere uddannelsessteder

Uddannelsesverdenen afspejler dog ikke helt de nyeste ønsker om fremtiden. De unge kan på 19 steder få en erhvervsgymnasial uddannelse mod 35 steder, hvis de søger det almene gymnasium. Derfor ønsker regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), en bedre geografisk spredning af erhvervsgymnasierne.
 
- Som noget nyt søger de unge i højere grad de erhvervsgymnasiale uddannelser. Derfor har vi også i regionen et godt afsæt for en dialog med erhvervsskolerne om flere uddannelsessteder for hhx og htx, sådan at vi får endnu flere unge til at få en erhvervsrettet studentereksamen, siger Sophie Hæstorp Andersen

Lille fald hos almene gymnasium og hf

Studenterhuen med det røde bånd er dog den mest populære. Det er stadig langt de fleste unge, som søger det almene gymnasium, selvom der i år er et lille fald i forhold til sidste års rekordsøgning.

10.359 unge har søgt ind på det almene gymnasium i hovedstadsregionen. Det er 287 færre end sidste år.

HF oplever også et lille fald. 2120 har søgt ind i år, og det er 203 færre end i 2013.

- Det er glædeligt, at søgningen til de gymnasiale uddannelser stadig er så stor, og særligt at de unge breder sig over flere uddannelseser. Det øger de unges mulighed for en god og brugbar studentereksamen, når de vælger den for dem helt rigtige uddannelsestype, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Fakta:

  • Der er 35 almene offentlige gymnasier (stx) og 23 uddannelsessteder tilbyder hf i hovedstadsregionen. Der er 4 handelsgymnasier – hhx - og 5 tekniske gymnasier – htx, fordelt på hhv. 9 og 10 uddannelsessteder i hovedstadsregionen. 
  • Derudover er der på Bornholm en campus med både, hf, stx, hhx og htx – men søgningen i hhv. hovedstadsregionen og på Bornholm påvirker ikke hinanden pga. Bornholms beliggenhed
  • Alle elever til stx og hf i Region Hovedstaden får senest den 24. Maj 2014 besked om, hvor de er optaget.

Yderligere oplysninger hos:

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressevagten i Region Hovedstaden, telefon 70 20 95 88
  • Anne Holm Sjøberg, Udviklingschef i Region Hovedstaden, mobil 23 23 89 89
Redaktør