Forbedring af Sundhedsplatformen: Talegenkendelse på vej

​Læger på Region Hovedstadens hospitaler får fremover mulighed for at benytte talegenkendelse i Sundhedsplatformen. Det har Regionsrådet netop besluttet. Talegenkendelse, der er et stort ønske fra lægerne, skal forenkle arbejdsgangene og forbedre kvaliteten.

Vent...
Det har længe været et stort ønske fra mange læger at kunne anvende talegenkendelse i Sundhedsplatformen. Hjælpeværktøjet kan konvertere tale til tekst og genkende stemmekommandoer og gør det dermed muligt at indtale informationer om patienten direkte i den elektroniske patientjournal. 

Øget kvalitet

Den 9. april har Regionsrådet besluttet at afsætte 18 mio. kr. til talegenkendelse i Region Hovedstaden, så omkring 1.000 medarbejdere får mulighed for at benytte talegenkendelse. Opgaven skal dog først i udbud.

Indførelsen af talegenkendelse sker på baggrund af et pilotprojekt i Region Sjælland, hvor 30 klinikere over 12 uger afprøvede værktøjet i efteråret med et positivt resultat. 

Pilotprojektet viste, at talegenkendelse giver en højere kvalitet i dokumentationen, forenkler arbejdsgangene i Sundhedsplatformen, reducerer antallet af klik og standardiserer det kliniske indhold. Projektet viste også, at patientkommunikationen styrkes, fordi det bliver muligt at dokumentere sammen med patienten og bevare øjenkontakt med patienten, mens man dokumenterer. Derudover kan talegenkendelse give en højere arbejdsglæde. 

Hurtigere, bedre journaler og færre fejl

På Neurologisk Klinik på Rigshospitalet er der glæde over beslutningen:

’Der er en meget glædelig nyhed. Vi ved fra vores kolleger i Region Sjælland, at talegenkendelse forkorter den tid, man er om at dokumentere, og det giver færre fejl i journalerne. Det er selvfølgelig forskelligt fra speciale til speciale, men neurologiske journaler er lange og med meget fritekst – ud over de strukturerede data som fx allergi og medicin. Talegenkendelse vil derfor gøre en stor forskel, fordi det bliver hurtigere og mere præcist at lave en journal’, siger klinikchef Jesper Erdal og fortsætter:

’Med indførelsen af Sundhedsplatformen har vi måttet udvide tiden på ambulante besøg. Med talegenkendelse vil vi kunne forkorte dette tidsforbrug. Programmet skal tilrettes den enkelte læge, men så er der et stort potentiale’.

Et andet område, som er præget af lange journaler, er psykiatrien, og overlæge på Psykiatrisk Center Amager Susanne Feierskov hilser talegenkendelse velkommen:

’Som det er nu, får vi ikke skrevet alt det, vi gerne ville i journalerne. De bliver rudimentære og mere og mere kryptiske med mange forkortelser, fordi lægerne mangler tid. Det går ud over den gode faglighed, og betyder, at vi ser færre patienter, fordi journalarbejdet er så tidskrævende, når alting skal tastes ind. Det, vi egentlig sukker efter, er sekretærer, men talegenkendelse vil uden tvivl betyde mere fagligt velfunderede journaler, end vi ser i dag, med nuancerede beskrivelser af bl.a. baggrund og traumer, som er så vigtige i behandlingen af vores patienter’.

Hun understreger dog samtidig, at systemet vil tage tid at indføre:
’Systemet skal rides til. Det skal lære fagudtryk, din stemme og udtale, og det kræver typisk en indkøring på 3-4 mdr. i hvert fald i psykiatrien. Men når det først er indført, vil det spare tid og frem for alt give bedre journaler og mere tid til patienterne’, siger overlæge Susanne Feierskov.

Hospitalernes beslutning

Det bliver hospitalerne, der i fællesskab skal se på, hvor talegenkendelse vil have størst effekt og fagligt set give mest mening at indføre. 

Implementeringen af talegenkendelse vil kræve en væsentlig indsats fra såvel den enkelte læge som den enkelte afdeling for at få det optimale ud af løsningen, ligesom der efterfølgende skal afsættes tid til løbende at forbedre den.

Den endelige implementeringsplan og pris for brugen af talegenkendelse ligger endnu ikke fast, idet opgaven skal sendes i udbud. Det vil ske hurtigst muligt.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor