Forenklingsudvalget går den forkerte vej

​Forenklingsudvalget har netop givet deres anbefalinger til, hvordan regeringen kan forenkle systemet for erhvervsfremme. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) bakker op om intentionen om en forenkling, men ser anbefalingerne som den forkerte vej at gå:

Vent...

  • Hvis regeringen vælger at følge anbefalingerne, risikerer vi at ende med en model, der komplicerer frem for at forenkle. Ved at introducere en helt ny fjerde aktør ud over kommuner, regioner og stat opnås det modsatte af intentionen – det lyder efter min mening både tungt og bureaukratisk. Så lad os forenkle ved at bygge videre på det, der virker, i stedet for at mudre billedet yderligere.
  • Der er et demokratisk underskud i den foreslåede model. I dag er det regionerne, der har det politiske ansvar for at drive den vækstrettede indsats regionalt. Hvem har det i den foreslåede model? Er det embedsmændene? Eller er det virksomhederne? Regionale erhvervshuse uden reel indflydelse til de regionale politikere giver simpelthen ikke mening!
  • En anbefaling går på at centralisere dele af systemet ved bl.a. at flytte strukturfondsmidler til staten. Det rimer dårligt på et Danmark i balance, fordi det bliver svært at tage hensyn til regionale forskelle med en one size fits all-model.  Jeg frygter, at det vil gå ud over de stærke regionale partnerskaber, vi har i dag mellem virksomheder, vidensinstitutioner og det offentlige, hvor vi samler kræfter som at løfte virksomhedernes innovation og anvendelse af ny teknologi.
  • Gode betingelser for erhvervslivet handler om meget mere end rådgivning af den enkelte virksomhed. Det handler også om, at virksomhederne kan få medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer, at de kan samarbejde med forskningsmiljøer, og at den trafikale infrastruktur gør det muligt at få varer og services rundt uden at spilde timer i kø på vejene. Med andre ord kræver det et blik for den overordnede ramme, og derfor er det problematisk, hvis regionerne ikke fremover får en mulighed for at sikre sammenhæng på tværs.


For yderligere oplysninger:
Sophie Hæstorp Andersen via Region Hovedstadens pressevagt på tlf: 70209588


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor