Formandens første dag på jobbet


2. januar var første dag på kontoret for Region Hovedstadens nye formand, Sophie Hæstorp Andersen (S).

​​

Formandsskifte

Årsskiftet bragte det første formandsskifte i Region Hovedstadens historie, da Vibeke Storm Rasmussen (S) overlod posten til sin efterfølger og partifælle Sophie Hæstorp Andersen.

Besøg i klinikken

Den nye formand valgte bl.a. at besøge Rigshospitalets Øre-Næse-Hals-klinik som en af sine første, formelle opgaver. Blandt andet fordi klinikken er blandt de førende og største i Europa og har arbejdet intensivt for at nedbringe ventetid og overholde målene i kræftpakkeforløbene.

Altid interessant med faglige miljøer i rivende udvikling

- Det er altid interessant at høre mere om et fagligt miljø i rivende udvikling og ikke mindst at besøge en klinik, som beviser, at vi faktisk er i stand til at være helt i front, også internationalt, i Region Hovedstaden, siger Sophie Hæstorp Andersen, før denne artikels journalist får lejlighed til at stille den nye formand en håndfuld spørgsmål:

Hvad er din vision for Region Hovedstaden?

- Vi skal være førende. På alle områder. Og ikke bare på landsplan, men internationalt. Region Hovedstaden skal sammenligne sig med andre internationale metropoler – det være sig Stockholm, Berlin eller Madrid. Uanset om vi taler forskning, hospitalsbehandling eller på erhvervsområdet. Og så håber jeg, at vi i det nye regionsråd kan være med til at gøre noget ved den ulighed, der fortsat eksisterer i sundhedsvæsnet – også i Region Hovedstaden.

Hvad ser du som regionens største udfordring?

- At de forskellige enheder i Region Hovedstaden ser sig selv som del af én sammenhængende region. Vi skal trække i samme retning og blive endnu bedre til samarbejdet. Vi har også udfordringer i form af en fortsat udvikling af vores infrastruktur i regionen; vi skal fastholde lufthavnen som porten til resten af verden – og som hele verdens adgang til vores region. Men vi skal også sørge for, at man kan bevæge sig rundt på tværs af regionen – ellers får fx også svært ved at rekruttere udenlandske nøglemedarbejdere, specialister og forskere til både det offentlige og erhvervslivet.

Hvad kommer du til at vægte højt i dit fremtidige arbejde?

- At vi møder borgeren, hvor borgeren er, med respekt og i øjenhøjde. Uanset om man har en lang eller kort uddannelse, om man får en kræftdiagnose eller en glædelig besked. Det handler både om lighed og om respekt og anerkendelse.

Vil du arbejde for, at regionen bliver mere synlig? Og hvordan?

- Jeg synes godt, Region Hovedstaden må være synligere end i dag. Det handler bl.a. om, at man fra Folketingets side gerne vil løse alle problemerne fx på sundhedsområdet. Men det meste foregår jo i regionerne, og vi kan godt selv. Så vi politikere må kæmpe for at erobre scenen tilbage og lægge op til en relevant sundhedspolitisk debat på regionalt plan.

Hvis vi mødes igen om fire år, hvad skal der så være sket, for at din første formandsperiode har været en succes?

- Jeg håber, at vi om fire år har fået bredt sundhedsdebatten ud, så den stadigvæk handler om fx kræftbehandling, men også om mange af de andre store sygdomme, som invaliderer folk: Det kan være gigt, psykisk sygdom, astma og allergi mv. Og jeg håber, at vi har øget bevidstheden om Region Hovedstaden, så folk vil være stolte af at være borgere i hovedstadsområdet. Stolte af at flytte hertil. Vi har mange grunde til at ranke ryggen!

 - Af journalist Ulf Joel Jensen
Redaktør