Forretningsudvalg retter kritik mod den tidligere hospitalsledelse på Bispebjerg Hospital

​En advokatundersøgelse af udbudssagen fra Bispebjerg Hospital, hvor en vicedirektør er afskediget, er nu afsluttet. Region Hovedstadens forretningsudvalg udtrykker kritik.
Vent...

Forretningsudvalget i Region Hovedstaden besluttede i slutningen af 2017 at igangsætte en ekstern advokatundersøgelse af den ledelsesmæssige håndtering af udbuddet af akuthuset på Bispebjerg, efter at klagenævnet for Udbud i en kendelse kritiserede Region Hovedstaden for ikke at leve op til kriterierne for ligebehandling. Den ansvarlige vicedirektør blev som følge af Klagenævnets afgørelse afskediget.

Advokatundersøgelsen af nu færdig og blev fremlagt for Forretningsudvalget 8. maj 2018. Advokatfirmaet Norrbom Vinding har blandt andet interviewet relevante ledere og medarbejdere for at få belyst sagen til bunds. På baggrund af undersøgelsen vurderer Region Hovedstadens administration, at der er en række punkter, hvor hospitalsledelsen burde have ageret anderledes i forhold til den måde, sagen blev håndteret på, men at der ikke er grundlag for yderligere personalemæssige tiltag.

Politikerne i Region Hovedstadens forretningsudvalg udtalte på mødet 8. maj kritik af den daværende hospitalsdirektør for den manglende orientering om uoverensstemmelserne i forbindelse med udbudssagen og de mulige konsekvenser heraf i den specifikke udbudssag. Derudover indskærpede Forretningsudvalget overfor regionens direktioner, at alle informationer i sådanne udbudssager skal oplyses fuldt inden politisk behandling.

Fakta

Advokatundersøgelsen bliver først offentliggjort nu, idet der nu er indgået forlig i den erstatningssag, som de to tabende parter i akuthuskonkurrencen har anlagt mod Region Hovedstaden. 

Læs mere om forliget.

Læs advokatundersøgelsen.

Læs interviews foretaget som led i advokatundersøgelsen.


Yderligere info
  • Forretningsudvalget i Region Hovedstaden via regionens pressevagt: 70209588 eller presse@regionh.dk

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor