Fotodokumentation i Sundhedsplatformen styrker sygeplejen

​​Med mini-computeren Rover kan sygeplejerskerne tage fotos af patienten som supplement til de skriftlige beskrivelser.

Vent...

Rover, Sundhedsplatformens mobile applikation, ligger på en mobil enhed, som ligner en mobiltelefon. Rover bruges af plejepersonale og terapeuter og er nem at have med rundt i afdelingen. Med Rover-appen kan personalet bl.a. dokumentere medicinadministration, vurderingsskemaer, tage fotos og fremsøge notater i patienternes journal.

 
Sygeplejerskerne Lise Billeskov Jansen og Sidsel Nymark Hansen fra Rigshospitalets Ambulatorium for Ortopædkirurgi, Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling er især glade for Roverens mulighed for fotodokumentation. 

Med Roveren kan de tage fotos, der hjælper med at gøre de abstrakte beskrivelser mere håndgribelige og synlige. 
 
”Vi supplerer de skriftlige beskrivelser med fotos. Skriftlige beskrivelser kan tolkes forskelligt, mens fotos er mere præcise”, siger Lise Billeskov Jansen. 

Både fotos og beskrivelser skal i spil

Sidsel Nymark Hansen oplever, at Roveren er med til at smidiggøre arbejdsgangene:
 
”Vi er bedre forberedte, inden patienten tages ind på stuen, eller når vi ringer patienten op, fordi vi både kan læse beskrivelser og se fotos. Når begge dele er i spil, får vi et godt indblik i patientens helingsforløb, og det giver os bedre mulighed for at undervise patienterne i f.eks. sårpleje. Samtidig erstatter Roveren utallige papirlapper med noter, fordi dokumentationen registreres, mens vi er sammen med patienten”.

Fotos siger mere end 1.000 ord

”Det er en stor fordel, at vi med fotos kan se udviklingen i et sårhelingsforløb. Fotos fortæller mere end 1.000 ord. De giver os også mulighed for at se udviklingen over tid”, siger Lise Billeskov Jansen.
 
De fotos der bliver taget af patienten, bliver efterfølgende tilgængelige i Sundhedsplatformen. 

FAKTA: Kliniske fotos i Roveren 

Både ambulatorier og sengeafsnit kan anvende Rover til at tage kliniske fotos.

Alle ambulatorier vil kunne bruge Rover til at tage kliniske fotos, dog er det kun ambulatorier, der er sat op til at være et såkaldt KDA-afsnit, der har adgang til Rovers øvrige funktionaliteter. KDA-afsnit (Kombineret Data Afsnit) er udvalgte ambulatorier med særlige behov for at kunne dele data med sengeafsnit. KDA-afsnit er f.eks. dialyse- og onkologiske ambulatorier. Rover bruges desuden på alle sengeafsnit, og de har dermed også mulighed for at bruge kliniske fotos i dokumentationen. Det er derfor ikke alle der, har mulighed for f.eks. dokumentation af medicinadministration med Rover.

Plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter, jordemødre, farmakonomer som deltager i medicinadministration har adgang til Rover. I psykiatrien desuden pædagoger og socialrådgivere som arbejder på linje med plejepersonalet.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor