Fremgang for lægedækningen i Region Hovedstaden

Det er lykkedes Region Hovedstaden at knække kurven og forbedre lægedækningen i almen praksis i regionen betragteligt siden 2018. Det skyldes bl.a., at en lang række tiltag er taget i brug for at sikre, at der er nok praktiserende læger til regionens borgere.
Vent...
Når et medlem af familien bliver syg eller har brug for anden behandling, er det vigtigt at kunne kontakte sin egen læge og få den hjælp man har brug for. Gennem længere tid har det været svært at skaffe praktiserende læger nok til borgerne i Region Hovedstaden, men efter at kurven i 2018 blev knækket, er der nu for første gang i en årrække ikke behov for at udvide lægekapaciteten i almen praksis i det kommende år.

Det skyldes, at der nu er praktiserende læger nok til at dække alle borgere i regionen – også når man kigger på prognoserne for befolkningsudviklingen. Hertil kommer, at et stigende antal lægepraksis har åbent for tilgang af nye borgere, og at der er 23 læger på vej, som er ved at etablere eller udvide praksis. Størstedelen forventes at åbne op i 2021. 

- Det er vigtigt for os alle sammen, at vi har adgang til en dygtig praktiserende læge, som kan rådgive og behandle os, når vi har behov for det. Derfor er jeg meget glad for, at det er lykkedes os at vende udviklingen og sikre lægedækningen for borgerne i vores region. Nu vi er kommet på forkant, skal vi selvfølgelig holde fast i den gode udvikling. Så selvom vi ikke har brug for flere kapaciteter lige nu, skal vi følge udviklingen tæt, så vi ikke i fremtiden kommer til at mangle praktiserende læger, siger Qasam Ahmad (AL), formand for udvalget for forebyggelse og sammenhæng.

Konkrete indsatser

Det er en lang række konkrete indsatser, der har ført til de gode resultater. Blandt andet har der igennem de seneste år været fokus på at sikre en mere solid og langsigtet kapacitetsplanlægning. I samarbejde med de praktiserende lægers organisation (PLO) og kommunerne har regionen forbedret den årlige lægedækningsundersøgelse og udviklet en prognose for vurdering af behovet for læger i regionen over tid. 

Gode samarbejder med PLO og kommunerne om f.eks. lokalemuligheder og hjælp til opstart, har samtidigt gjort det nemmere for læger at etablere nye praksis. For at understøtte en udvikling af større praksis, der betjener borgerne i moderne lokaler med god tilgængelighed, har Region Hovedstaden også i nogle tilfælde tilbudt lokaler på regionens egne hospitaler til nye lægepraksis. 

Arbejdet med at sikre lægedækningen er desuden blevet styrket med etablering af en regional rekrutteringsfunktion, som har særligt fokus på rekruttering af nye læger og fastholdelse af eksisterende læger.

Stadig mørke pletter på kortet

Der er dog stadig enkelte områder i Region Hovedstaden, hvor der kan være lokale udfordringer med at sikre lægedækningen. Regionen har særligt fokus på at understøtte disse områder, og derfor fastholdes en pulje på 10 nye kapaciteter i reserve, som kan etableres i disse områder, hvis det er nødvendigt.

Fakta:

  • En lægekapacitet svarer til en praktiserende læge, som kan betjene mellem 1.600 og 2.700 borgere. 
  • Antallet af aktive lægekapaciteter i Region Hovedstaden var faldende frem til 2018, hvorefter udviklingen vendte. I perioden 2018-2020 er antallet af aktive lægekapaciteter steget fra 1.047 til 1.093. Herudover er der 23 lægekapaciteter på vej, som enten er i opslag eller tildelt en læge, som endnu ikke betjener borgere. Det samlede antal lægekapaciteter er således på 1.116 pr. dags dato. 
  • De 1.116 lægekapaciteter forventes at kunne betjene 2.002.844 borgere, så frem de alle er aktiveret. 
  • Befolkningstallet i Region Hovedstaden forventes fra 2021 til 2022 at stige med 11.825 til i alt 1.876.002. Da den aktive kapacitet, sammen med de 23 kapaciteter, som er på vej, forventes at kunne dække befolkningsudviklingen, er der ikke behov for at udvide lægekapaciteten i 2021. 
  • Der er afsat en pulje på 10 ekstra lægekapaciteter i reserve, som kan tages i anvendelse ved lokale lægedækningsudfordringer i enkelte geografiske områder. 
  • I perioden 2018-2020 er andelen af lægepraksis med åbent for tilgang af nye borgere steget fra 17 pct. til 44 pct. I starten af november 2020 var der således 269 praksis med åbent for tilgang. 
  • De mange åbne praksis skal ses i sammenhæng med flere aktive lægekapaciteter, og at en del praksis er blevet åbnet for tilgang af patienter som følge af deres besvarelser i den årlige lægedækningsundersøgelse. 

Yderligere information:

  • Formand for udvalget for forebyggelse og sammenhæng, Qasam Ahmad (AL), mobil: 42704042
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf.: 70209588
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor