Grafer over udvikling i påbegyndte og afsluttede vaccinationer mod COVID-19

​Ugentlige oversigter over antal vaccinationer af Region Hovedstadens borgere.

​Graferne opdateres hver onsdag eller torsdag.

BEMÆRK: Graferne viser kun tal for regionens borgere. Ikke for borgere, som bor udenfor regionen, og som er vaccineret på regionens vaccinationssteder.

Grafen viser, at:
  • der i uge 52 blev påbegyndt 1.652 vaccinationer, og at tallet i uge 15 er oppe på 306.172 (sammenlagt fra uge 52 til uge 15).
  • der i uge 3 blev foretaget 9.053 afsluttende vaccinationer, og at tallet i uge 15 er oppe på 141.478 (sammenlagt fra uge 3 til uge 15).

Diagrammet viser, at:
  • aldersgruppen 70 - 79-årige har fået flest påbegyndte vaccinationer (ca. 100.000)
  • aldersgruppen 80 - 89-årige har fået flest afsluttende vaccinationer (ca. 38.000)
Bemærk, at gruppen, der har fået afsluttende vaccinationer, også er en del af gruppen, der har fået på begyndte vaccinationer.


Diagrammet viser, at
  • Aldersgrupperne 80-89 år og over 90 år er de grupper, der har fået flest vaccinationer ift. gruppernes størrelse. Over 90 % af begge grupper har fået påbegyndt vaccination. Aldersgruppen over 90 år har ca. 88 % af gruppen har fået afsluttende vaccination.

Bemærk, at gruppen, der har fået afsluttende vaccinationer, også er en del af gruppen, der har fået påbegyndt vaccination.Redaktør