Grafer over udvikling i påbegyndte og afsluttede vaccinationer mod COVID-19

​Ugentlige oversigter over antal vaccinationer af Region Hovedstadens borgere.

​Graferne opdateres hver onsdag eller torsdag.

BEMÆRK: Graferne viser kun tal for regionens borgere. Ikke for borgere, som bor udenfor regionen, og som er vaccineret på regionens vaccinationssteder.

Grafen viser, at:
  • der i uge 52 blev påbegyndt 1.652 vaccinationer, og at tallet i uge 17 er oppe på 398.832 (sammenlagt fra uge 52 til uge 17).
  • der i uge 3 blev foretaget 9.053 afsluttende vaccinationer, og at tallet i uge 15 er oppe på 184.575 (sammenlagt fra uge 3 til uge 17).

Diagrammet viser, at:
  • aldersgruppen 70 - 79-årige har fået flest påbegyndte vaccinationer (ca. 146.000)
  • aldersgruppen 80 - 89-årige har fået flest afsluttende vaccinationer (ca. 58.000)
Bemærk, at gruppen, der har fået afsluttende vaccinationer, også er en del af gruppen, der har fået på begyndte vaccinationer.


Diagrammet viser, at
  • Aldersgrupperne 70-79 år, 80-89 år og over 90 år er de grupper, der har fået flest vaccinationer ift. gruppernes størrelse. 
  • Over 90 % af aldersgrupperne 70-79år, 80-89 år og over 90 år har fået påbegyndt vaccination. Aldersgruppen over 90 år har ca. 90 % af gruppen har fået afsluttende vaccination.

Bemærk, at gruppen, der har fået afsluttende vaccinationer, også er en del af gruppen, der har fået påbegyndt vaccination.Redaktør