Hæstorp: Behandlingen af brystkræft skal rettes op

Særlige initiativer skal forbedre forløbspakkerne for brystkræft i Region Hovedstaden
Vent...

Der har i løbet af 2018 været en faldende målopfyldelse for kirurgisk behandling af brystkræft, og i 4. kvartal blev kun 47 % af patienterne med brystkræft i Region Hovedstaden behandlet inden for forløbstiden.

Brystkirurgi vægter højt i den samlede målopfyldelse af kræftpakkeforløb, da en relativ stor andel af patienter med kræft rammes af brystkræft. Region Hovedstaden ville ligge 4-5 % højere i overholdelsen af pakkeforløb (81 %), hvis brystkirurgi ikke havde haft det store fald. I stedet ligger den desværre på 76 %.

"Det er uacceptabelt, at mindre end halvdelen af kvinder med brystkræft i 4. kvartal blev opereret indenfor forløbstiden," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Belastende at vente på operation

Region Hovedstaden vil sammen med ledelsen på Herlev Hospital og Rigshospitalet arbejde på at udvide kapaciteten ift. både røntgen, ambulatorietider og operationer, og derved sikre at flere brystkræftpatienter bliver udredt og behandlet inden for forløbstiden. Samtidig vil dialogen med de andre brystkirurgiske afdelinger rundt om i landet blive intensiveret, da udfordringen med at rekruttere personale til specialet opleves flere andre steder.

Ledende overlæge på Brystkirurgisk Afdeling på Herlev Hospital og Rigshospitalet Henrik Flyger beklager meget, at afdelingen ikke kan leve op til forløbstiderne for alle brystkræftpatienter:

"Det er vigtigt for mig at sige, at kortere overskridelser af tidsfrister for operation ikke har konsekvenser for den videre behandling og muligheder for helbredelse, men når det er sagt, så er det naturligvis belastende for den enkelte kvinde at vente på at blive opereret." (Se fakta over forsinkelserne nedenfor)

Afdelingen har gennem længere tid arbejdet på at skaffe ekstra operationslejer, så flere kan blive opereret. Det er svært at skaffe både læger og anæstesi- og operationssygeplejersker til at bemande operationsstuerne, men det arbejder hospitalsledelsen og regionen sammen om at finde en løsning for.

Sophie Hæstorp Andersen vil nu drøfte med sine kolleger i regionsrådet, at der skal sættes et helt konkret politisk mål for, hvordan kræftpakkerne kommer tilbage på sporet.

Fakta

Tabel over brystkræftpakkeforløb i 4. kvartal ift. standardforløbstiden

4. kvartal 2018
Overholdt
Forsinket 1 dag
Forsinket 2 dage
Forsinket 3 dage
Forsinket 4-7 dage
Forsinket 8-14 dage
Forsinket 3-4 uger
Andel
47 %
​8 %
10 %
​4 %
​17 %
​12 %
​2 %
(antal)
(117)
(21)
(25)
(9)
(41)
(29)
(6)

Opgørelsen viser de 248 kræftpakker, der er opstartet i 4. kvartal, dvs. at data er forløb med henvisningsstart (A-målet) i 4. kvartal.

Brystkræft trækker ned

  • Opgørelsen for 4. kvartal 2018 viser, at 76 % af patienterne i Region Hovedstaden er blevet behandlet inden for forløbstiderne i kræftpakkerne. Målopfyldelsen er baseret på 1.696 registrerede patientforløb. Region Hovedstaden har den laveste målopfyldelse sammenlignet med de andre regioner, hvor målopfyldelsen varierer mellem 78 % og 86 %. Den gennemsnitlige målopfyldelse for hele landet er 80 %.
  • Brystkirurgi vægter højt i den samlede målopfyldelse af kræftpakkeforløb, da en relativ stor andel af patienter med kræft rammes af brystkræft. Region Hovedstaden ville ligge på 81 %, hvis brystkirurgi ikke havde haft det store fald.

Betydelig forbedring af bugspytkirtelkræft

  • På trods af kapacitetsmæssige udfordringer ift. kirurgiske behandling af bugspytkirtelkræft, er regionens målopfyldelsen steget betydeligt fra 37 % i 2. kvartal til 76 % i 4. kvartal. Rigshospitalet har rekrutteret flere sygeplejersker og indgået aftaler om frivilligt ekstraarbejde med operationssygeplejerskerne.
  • Der er etableret et nationale behandlingsfællesskab for bugspytkirtelkræft, hvor regionerne hjælper hinanden. Derudover afholdes der ugentlige nationale møder, hvor særligt vanskelige patientgrupper med bugspytkirtelkræft drøftes. Dette skal sikre, at alle patienter med bugspytkirtelkræft får de samme tilbud, uanset bopæl, og har medført gode resultater og et forbedret samarbejde i de kliniske miljøer.

Yderligere info:

  • Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt på
    7020 9588
  • Ledende overlæge Henrik Flyger via pressevagten på Herlev og Gentofte Hospital på 38673040 eller 38673020


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor