Hæstorp: Fornuftig retning i ny økonomiaftale, men dækker ikke stigende udgifter

Sophie Hæstorp Andersen: Fornuftig retning i ny økonomiaftale, men de penge, der følger med, dækker ikke stigende udgifter til medicin og nye behandlinger
Vent...

​​Regionerne og staten har netop underskrevet en økonomiaftale for 2019. Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) ser positive tendenser i økonomiaftalen, som sætter en fin retning for et sundhedsvæsen tættere på patienterne. Hun er dog ærgerlig over, at staten med den nye model for styring af sundhedsvæsenet endnu engang skaber mere bureaukrati, uden at det giver værdi for patienten. 

Umiddelbare reaktioner fra Sophie Hæstorp Andersen:

 
Om økonomisk ramme
 
 • Nu skal vi i gang med at kigge nærmere på, hvor aftalen konkret efterlader os i Region Hovedstaden. Men vi kommer ikke uden om, at vi skal ud i en omprioritering, for at få pengene til at række. 
 • Vi har stigende udgifter til medicin og nye behandlinger, ligesom vi hele tiden bliver flere indbyggere i regionen. Selvom vi får tilført penge, så bliver det stadig en udfordring at få enderne til at mødes, når vi skal lægge budgettet for 2019. Det ser dog ikke så slemt ud, som vi havde frygtet. 
 • Det vil stadig betyde, at vi skal finde besparelser på hospitalerne, men det ser ud til at blive i begrænset omfang – og det er trods alt positivt. Samtidig planlægger vi allerede omfattende besparelser på det administrative område på baggrund af sidste års budgetaftale.
 • Jeg vil gerne understrege, at jeg vil gå efter en så mild budgetproces, som muligt, når vi efter sommerferien skal lægge budget for 2019. Jeg vil blandt andet drøfte med politikerne i regionsrådet, om nogle af de penge, som vi afsætter til brug senere i budgetåret, kan udmøntes samtidig med resten af budgettet - så vi på den måde kan undgå, at hospitalerne først afskediger medarbejdere for så at hyre medarbejdere igen senere på året. På den måde kan vi måske skabe lidt mindre utryghed ude på afdelingerne.
 • Hvis vi kan spare, uden at det betyder færre hænder til patienterne, så gør vi selvfølgelig det – medarbejderne løber i forvejen rigtigt hurtigt.

Om penge til psykiatrien

 • Vi havde også håbet på flere penge til psykiatrien til at imødekomme den store stigning i antallet af patienter.

Om anlægsrammen

Som det ser ud nu, så får flere penge på vores anlægsramme. Det er rigtigt fornuftigt. Vores hospitaler er meget gamle og trænger til gennemgribende renovering – det vil vi gerne løfte i regionsrådet, og det får vi bedre muligheder for at gøre nu. 

Om ny styringsmodel

 • Jeg så gerne, at staten havde mere tillid til, at vi selv kan vurdere, hvad der giver mest menig for patienterne.
 • Jeg er glad for, at produktivitetskravet nu er sløjfet, men der er sat en ny styringsmodel i stedet – og jeg er bekymret for, om den rent faktisk er med til at skabe værdi for patienterne.
 • Jeg bakker helt op om ambitionen om at skabe et sundhedsvæsen tæt på de mennesker, som har brug for behandling. Det arbejder vi i Region Hovedstaden selv for, fx ved at styrke muligheden for behandling i hjemmet. Den nye styringsmodel kan potentielt være med til at sætte skub i den udvikling.
 • Men nærhed er er jo kun godt, hvis det giver mening for den enkelte i den konkrete situation, de står i. I økonomiaftalen står fx, at vi skal måles på, om vi har færre genindlæggelser – men det er jo ikke et kvalitetsmål i sig selv, at du ikke bliver genindlagt, hvis du er rigtigt syg.
Og så må man også bare sige, at der med nye styringsformer også følger mere administration og bureaukrati – det synes jeg er en uheldig udvikling. 

Om erhvervsfremme

 • Økonomiaftalen river fuldstændig tæppet væk under den meget vigtige rolle, som regionerne indtil nu har udført for at skabe regional udvikling. Til forskel fra staten og kommunerne har regionerne haft et særligt blik for at udvikle gode rammebetingelser og lave erhvervsfremme netop tilpasset den pågældende region. For Hovedstadens vedkommende mener jeg det er et kæmpe tab, at netop regionens rolle er blevet svækket.

  Med al respekt, er kommunerne ikke gearet til at tænke på tværs af kommunerne på samme måde som regionen er. Samtidig er en centralisering af både midler og lovgivningshjemmel ikke hvad jeg forbinder med en meget fokuseret indsats på fx at udvikle Hovedstaden som en metropol og dermed vækstdriver for hele landet. Jeg er dog glad for, at vi trods alt stadig har et budget og dermed en vigtig rolle at spille i den regionale udvikling.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor