Hæstorp: Flere penge til behandling nu

​De seneste uges fokus på ventetider og kræft får regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen til at indkalde til budgetforligsmøde i næste uge.

"Når man har en livstruende sygdom, er der rigeligt at bekymre sig om, og så skal man ikke også bekymre sig om ventetider.  Derfor er jeg enig i, at der skal være en bedre koordinering af indsatsen på særligt de kræftformer, der er allermest aggressive, og hvor der er manglende kapacitet i hele landet. "

Det siger regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), efter at sundheds- og ældreminister Ellen Trane Nørby (V) i dag har meldt ud, at der skal sættes ind over for ventetider på kræftområdet.

Allerede efter Politikens omtale i weekenden af en overskridelse af den maksimale ventetid på behandlingen af bugspytkirtelkræft i Region Hovedstaden bad Sophie Hæstorp Andersen de pågældende afdelinger om en forklaring, så de rette tiltag kan sættes i værk - på det enkelte hospital og på tværs af landet.

Hun understreger, at ventetiderne skal overholdes, og kvaliteten være i top.

"Når der er problemer - i øvrigt i hele landet med at behandle denne kræftform - skal vi naturligvis have styr på, hvad det skyldes, så vi kan gribe ind. Noget kan vi selv ordne i regionen, andre tiltag kræver måske hjælp fra Folketinget.

Budgetforligskredsmøde 

"Jeg har også bedt om, at der indkaldes til et budgetforligskredsmøde torsdag den 24. august - til en drøftelse af udmøntningen af de 35 mio. kr. i meraktivitetspuljen på sundhedsområdet. Her vil administrationen komme med et bud på, hvordan midlerne kan anvendes - herunder til kræftbehandling," siger regionrådsformanden.

Det var også med et særligt øje på kræftpakkeforløbene og det stigende antal kræftsyge, at regionsrådet 1. januar 2014 etablerede Kræftudvalget som et midlertidigt udvalg. Små to år senere kunne regionsrådet se  store fremskridt på kræftområdet i Region Hovedstaden – bl.a. var målopfyldelsen for hovedhalskræft og prostatakræft steget betydeligt under Kræftudvalgets virke. Kræftudvalget havde desuden fokus på hurtig udredning, sammenhængende patientforløb og screeningsprogrammer. 

"Indførelse af kræftpakkerne har haft en afgørende betydning. De har bidraget til kortere og mere sammenhængende patientforløb. Vi har i forhold til kræftpakkerne hidtil haft meget fokus på processen og forløbstiderne i patientforløbene. Det er nu tid til at se på kvaliteten og sikre, at patienterne tilbydes hensigtsmæssige forløb, som også giver bedre overlevelse."  

Fakta:

  • På regionsrådets møde d. 13. juni 2017 blev der udmøntet ca. 39 mio. kr. årligt til regionens kræftafdelinger, herunder 2,5 mio. kr. til den afdeling på Rigshospitalet som behandler kræft i bugspytkirtlen. 

  • På samme møde blev det med 2. økonomirapport besluttet, at administrationen indhenter forslag fra hospitalerne til udmøntning af de resterende midler på 35 mio. kr. for puljen til kapacitetsudvidelser.
  • Region Hovedstaden dækker 1/3 af landets borgere, og på flere kræftformer behandler Region Hovedstaden en endnu større andel af kræftpatienterne. Det betyder også, at Region Hovedstaden har en stor opgave med at sikre koordinering og samarbejde på tværs af hospitaler og afdelinger.   
     
  • Overlevelsen på kræftområdet er steget gennem de seneste år – Region Hovedstaden har en høj kræftoverlevelse i Region Hovedstaden, også når man sammenligner med de øvrige regioner.   

Overlevelse:

Nedenstående tabel viser den seneste opgjorte overlevelse for alle kræftformer ekskl. Hudkræft, bryst og prostatakræft. Heraf fremgår at 1 og 5-års overlevelsen i Region Hovedstaden ligger på niveau eller over de øvrige regioners. Kilde: Cancerregistreret via esundhed.dk. Region er bopælsregion.

DIAGNOSEREGIONIndikatorKØN2013-2015
Alle ekskl. anden hud, bryst og prostataHele landet1- års relativ overlevelse i pctMand73
Kvinde76
5- års relativ overlevelse i pct.Mand51
Kvinde55
Region Hovedstaden1- års relativ overlevelse i pctMand74
Kvinde77
5- års relativ overlevelse i pct.Mand53
Kvinde56
Region Midtjylland1- års relativ overlevelse i pctMand73
Kvinde75
5- års relativ overlevelse i pct.Mand51
Kvinde54
Region Nordjylland1- års relativ overlevelse i pctMand73
Kvinde75
5- års relativ overlevelse i pct.Mand50
Kvinde54
Region Sjælland1- års relativ overlevelse i pctMand72
Kvinde73
5- års relativ overlevelse i pct.Mand48
Kvinde52
Region Syddanmark1- års relativ overlevelse i pctMand74
Kvinde78
5- års relativ overlevelse i pct.Mand53
Kvinde56

 


Redaktør