​Hæstorp: Vi skal blive bedre til at overholde udredningsretten

​I Region Hovedstaden er man glad for, at Rigsrevisionen har valgt at undersøge udredningsretten – der er brug for et klart grundlag for, hvordan regionerne skal administrere centrale patientrettigheder.

Vent...

Rigsrevisionen offentliggør i dag en rapport om udredningsretten, hvor de kritiserer, at regionerne ikke giver patienterne de samme rettigheder på tværs af landet, og at vi nogle gange registrerer patienterne færdigudredt, selvom udredningen fortsætter i behandlingen.

Se rapport fra Rigsrevisionen og statsrevisorernes bemærkninger

I kirurgien er det ofte let at vurdere, hvad der er er udredning, og hvad der er behandling: Du bliver lidt forenklet udredt for din sygdom fx et nedslidt knæ - og får din behandling: en knæoperation. For en patient med hjerteproblemer eller et barn med mistanke om angst og depression er det mindre tydeligt, hvornår du bliver udredt, og hvornår du bliver behandlet. Det kan hurtigt stå klart, at barnet har behov for behandling, men det er først i løbet af behandlingen, at det fulde sygdomsbillede bliver tydeligt. Og hjertepatienten vil få medicinsk behandling allerede ved første besøg, selvom lægen fortsætter udredningen med flere undersøgelser.

"Når ens egen læge har mistanke om alvorlig sygdom, så er det vigtigt, at du hurtigt kan få det be- eller afkræftet. Derfor er udredningsretten et vigtigt politisk fokus for os. Vi skal blive bedre til at overholde udredningsretten – også selvom det i nogle tilfælde bare handler om et manglende flueben i journalen," siger regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), der forventer, at rapporten vil danne basis for en konstruktiv dialog mellem regionerne og ministeriet om fortolkning af loven.

Hun understreger, at læger, sygeplejersker og lægesekretærer i Region Hovedstaden bruger mange ressourcer på at registrere udredningsret:

"Det har stort fokus både politisk og ledelsesmæssigt. Vi har et stykke arbejde igen, før vi er i mål, men det er et højt prioriteret område og vi er inde i en positiv udvikling."

Flere ressourcer og nye arbejdsgange

På Hvidovre Hospital har en fokuseret indsats båret frugt. Her er udredningsretten gået fra 44 % i september 2017 til 84 % i september 2018. Hospitalsdirektør Birgitte Degenkolv forklarer, at det er resultatet af en række indsatser:

"Vi har blandt andet skabt muligheder for ekstra tider i ambulatorierne ved at ændre på antallet af løbende kontroller eller ved at lade sygeplejersker overtage visse kontrolopgaver. I en del af ambulatorierne holder vi nu længere åbent om eftermiddagen, ligesom der i enkelte afdelinger er tilført ekstra ressourcer til læger, så flere patienter kan blive tilset. Vi har desuden ændret arbejdsgange og måder at registrere forløbene på. Der er tale om en stribe forskellige løsninger, og det er vigtigt, at der også fremover er stor ledelsesmæssig fokus på området."

 

Fakta – Rigsrevisionens rapport

 • Rigsrevisionen har i foråret 2018 undersøgt, om regionerne følger lovgivningen, når patienter udredes, og om regionernes information og vejledning bidrager til, at patienter udredes hurtigst muligt.

 

 • Undersøgelsen offentliggøres den 14. november 2018. Undersøgelsen er gennemført i alle fem regioner, og der er i alle regioner udtaget stikprøver fra hjerteafdelinger, børne- og ungdomspsykiatrien samt fra ortopædkirurgien.  
   
 • Rigsrevisionens undersøgelse viser, at nogle afdelinger registrerer patienterne færdigudredt, selvom udredningen fortsætter. Det kan det være vanskeligt at afgøre, hvornår en patient er færdigudredt, fordi udredning og behandling ofte foregår samtidigt, især i psykiatrien og hos medicinske patienter. Region Hovedstaden er gået sammen med de andre regioner om at sikre, at der på tværs af regioner er ens fortolkning af, hvem der er udredningspatienter, og hvornår man er færdig med sin udredning.
   
 • Rigsrevisionen vurderer overordnet, at den information og vejledning, regionerne giver patienterne om deres ret til udredning, er god og lever op til lovgivningen. Region Hovedstaden har et godt tilbud om telefonisk rådgivning om sygehusvalg, og sender hver eneste måned mange patienter ud til privat udredning og behandling. 
   
 • Region Hovedstaden bliver kritiseret for ikke at kunne angive et navn på de private tilbud som patienterne kan benytte, hvis vi ikke kan udrede inden for 30 dage. Der arbejdes sammen med Region Sjælland om en teknisk løsning, så det er muligt at give patienterne et navn på tilbuddet i overensstemmelse med reglerne.
   
 • Regionerne bliver kritiseret for ikke at have opdateret ventetider på mitsygehusvalg.dk. Dette følges i regionens task force for udredningsret, indtil der er et tilfredsstillende niveau.

Fakta udredning

 • Somatik: Region Hovedstadens foreløbige opgørelse for 3. kvartal 2018 viser, at udredningsretten bliver overholdt for 73 % af nyhenviste somatiske patienter. I 2. kvartal viste den nationale monitorering, at udredningsretten blev overholdt for 80 % af patienterne på landsplan (71 % i Region H).

 • Børn og Unge psykiatri: Region Hovedstadens foreløbige opgørelse for 3. kvartal 2018 viser, at udredningsretten bliver overholdt for 56 % - en betydelig forbedring fra 42 % overholdelse i 2. kvartal og den positive udvikling fortsætter ind i 4. kvartal.

 •  Voksen psykiatri: Overholdelsen af udredningsretten for voksne psykiatriske patienter i Region Hovedstaden har ligget stabilt med en overholdelse på omkring 90% gennem en længere periode. Overholdelsen i 3. kvartal ser foreløbigt ud til at blive 85 %.
   
 • Registreringer: Region Hovedstaden har mere end fordoblet antallet af registrerede udredningsforløb siden 2. kvartal 2017. De bedre registreringer betyder, at der nu mere målrettet kan sættes ind ved de afdelinger, der har problemer.

 

Yderligere info:

 • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt 7020 9588 eller presse@regionh.dk

 • Hospitalsdirektør Birgitte Degenkolv, Hvidovre Hospital via Region Hovedstadens pressevagt 7020 9588 eller presse@regionh.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor