Har du lyst til at få egen lægepraksis på Vestegnen?

Vil du være praktiserende læge i Albertslund, Glostrup, Brøndby eller Høje-Taastrup kommune?
Region Hovedstaden, Praktiserende Lægers Organisation og kommunerne har en række tilbud til dig som nynedsat læge

Derfor skal du vælge Albertslund, Glostrup, Brøndby eller Høje-Taastrup Kommune 

Albertslund Kommune

Albertslund blev grundlagt med det gode familieliv i tankerne og befolket af unge tilflyttere fra København. De søgte lys, luft og bedre velfærd. De oprindelige tilflyttede er nu blevet ældre, og nye borgere er kommet til.

Det giver en mangfoldighed og byen rummer i dag 106 forskellige nationaliteter. Boligerne er meget blandede, med både etagebyggeri, villaer og almene boliger. Overalt renoveres byens boliger. 

I december 2015 blev det nye Sundhedshus indviet. Formålet med Sundhedshuset er at forene sundhedsydelser med aktive tilbud til børn og voksne i alle alder. Huset rummer blandt andet genoptræning, sygeplejeklinik, omsorgstandpleje, café og foreningslivet.

Som ny læge i Albertslund får du mulighed for at leje dig ind i det nye hus. Herved kommer du til at befinde dig i byens nye Sundhedsfyrtårn. 

Glostrup Kommune

Glostrup Kommune er en by i rivende udvikling med både et stort bymidteprojekt på vej, samt en letbane. Glostrup Kommune er en sund by i bevægelse, der prioriterer deres borgere højt. 

Glostrup Kommune har et godt og udviklende samarbejde med deres praktiserende læger særligt i regi af Kommunalt Lægeligt Udvalg. Endvidere har Glostrup Kommune i øjeblikket et tæt samarbejde med de praktiserende læger om at afprøve og implementere aftalen om Fast tilknyttede læger på ældrecentrene. 

Brøndby Kommune

Brøndby Kommune har gennem de sidste 20 år haft et godt og tæt samarbejde med lægerne i kommunen. Der er to praksiskonsulenter i kommunen (Niels Dreisler og Christine Bomholt), som især på sundhedsområdet, ældreområdet og jobcenterområdet har regelmæssige møder med forvaltningerne.  

To gange om året afholdes introduktionsmøder for uddannelseslæger, nytilkomne læger og praksispersonale. Her præsenteres kommunen og dens sundhedstilbud og tilbud på jobcenterområdet. Der er møde i det Kommunalt Lægelige Udvalg (KLU) tre gange om året.

Allerede tilbage i 2008 var kommunens praksiskonsulenter med til at udvikle tilbuddet i forbindelse med opstarten af KOL- og diabetesrehabilitering. 

Praksiskonsulenterne bliver regelmæssigt inddraget i udviklingen af nye sundhedstilbud. Kommunens tilbud er meget anvendte, og det hænger givetvis sammen med, at praksiskonsulenterne er med i udviklingen af de nye tilbud. Det sikrer, at lægerne kender og har tiltro til de tilbud, kommunen har. 

I kommunens træningscenter er der tilbud med bl.a. KOL-, diabetes-, lænderyg-, kræft- og hjerneskaderehabilitering. Kommunen har desuden tilbud med hold i kostvejledning til borgere med BMI over 30 med efterfølgende opfølgningshold. Desuden er der en særlig indsats med hensyn til ældre med uhensigtsmæssigt vægttab.

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune er centralt placeret i Hovedstadsområdet. Her er både byliv med gode indkøbs- og transportmuligheder, men også idylliske landsbyer, bondegårde og skønne naturområder. 

Frem mod 2029 forventes en befolkningstilvækst på ca. 8.000 borgere, hvilket bl.a. kan tilskrives anlæggelsen af bydelen Nærheden, der primært rummer familieboliger. 

Boligerne i Høje-Taastrup Kommune er meget blandede med både etagebyggeri, villaer, almene boliger og landejendomme fordelt i henholdsvis by- og landområder. Flere af boligområderne gennemgår i disse år en områdefornyelse, der skal gøre det endnu mere attraktivt at vælge en bopæl i Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Kommune er blandt de tre bedste danske kommuner i at tiltrække arbejdspladser og erhvervsliv, som er pulserende og rummer alt fra teknologi- og udviklingsvirksomheder over forsknings- og vidensinstitutioner til service- og industrivirksomheder.

Det er kendetegnende for Høje-Taastrup Kommune, at der er mange skønne naturområder, der giver gode muligheder for en alsidig og aktiv fritid.

Du vil få et tæt samarbejde med Høje-Taastrup Kommune, som gennem mange år har haft et konstruktivt og udviklende samarbejde med kommunens praktiserende læger. Der afholdes Kommunalt Lægelige Udvalgsmøder 4 gange årligt, hvor praksiskonsulenten, formanden og næstformanden i PLO Høje-Taastrup deltager sammen med ledere i kommunen.

Er der oplagte emner i den mellemliggende periode, er der god mulighed for kontakt enten telefonisk eller pr mail. Der er i et tæt samarbejde mellem kommune og praktiserende læger ved at blive udarbejdet ordninger med faste læger på plejecentrene.

Regionens tilbud

Som nynedsat læge er der mange udfordringer og opgaver. Udover det lægefaglige skal rollen som forretningsdrivende og arbejdsgiver udfyldes.

Hjælp til IT og data i praksis

Anvendelse af IT kan være en udfordring, når man er ny læge i praksis. Hvis man oplever en teknisk udfordring, er der mulighed for at få support og vejledning af en af regionens datakonsulenter. 

Datakonsulenterne kan hjælpe og vejlede i forhold til elektronisk kommunikation mv. De kan logge på computeren i praksis og yde fjernsupport, eller der kan aftales et besøg i praksis. 

Teletolkning

Mange læger foretrækker at anvende videotolkning snarere end tolkning ved fysisk fremmøde og datakonsulenterne kan tilbyde at opstille udstyr til videotolkning og tilbyde support til klinikken. 

KAP-H har målrettet en række tilbud til nynedsatte læger:

Region Hovedstaden og PLO´s fælles kvalitetsorganisation KAP-H har målrettet en række tilbud til nynedsatte læger med fokus på såvel den lægefaglige rolle som rollen som forretningsdrivende og arbejdsgiver. 

KAP-H tilbyder bl.a.:

  • Netværk for læger i små grupper – Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE). Som ny i praksis kan deltagelse i DGE-gruppen give et godt læringsmiljø med mulighed for sparring og erfaringsudveksling vedrørende den enkelte læge og dennes praksis.  

  • Møde for nynedsatte. En gang om året afholdes et møde for nynedsatte læger, hvor der er undervisning, information og demonstration af alt fra sundhed.dk, patienthåndbogen, CVI og tilbud fra KAP-H til overenskomsten om almen praksis. Der afholdes også en 'markedsplads', hvor det er muligt at lave aftaler med KAP-H's konsulenter.

  • Understøttelse af almen praksis i processen med akkrediteringen. 

  • Hjælp til organisering af praksis. Hvis en nynedsat praktiserende læge har udfordringer omkring organisering, ledelse og samarbejde i klinikken, er der mulighed for hjælp fra KAP-H.

  • KAP-H’s årskursus i ledelse og udvikling i praksis. Lederkurset ’Ledelse og udvikling i praksis’ har til formål at klæde praktiserende læger på til at være ledere af egne praksis. 

  • Hjælp til medicinanvendelse. Der er mulighed for at få konsulentbistand om rationel farmakoterapi med udgangspunkt i de ordinationer man som ny i praksis har overtaget. 

PLO-lokalt

Hvis du vil vide mere om PLO Albertslund, kan læge Trine Sundberg Mikkelsen kontaktes på tmik00@gmail.com
 Hvis du vil vide mere om PLO Glostrup, kan læge Filip Achen kontaktes på filip@almenlaege.dk
 Hvis du vil vide mere om PLO Brøndby, kan læge Frede Hansen kontaktes på freddok@mail.dk
Hvis du vil vide mere om PLO Høje-Taastrup, kan læge Lene Hammerhøj kontaktes på lene@hammerhoj.dk

PLO-Hovedstaden

Hvis du skal købe, sælge eller lukke en praksis, eller hvis du skal sammenlægge praksis eller opløse dit kompagniskab, kan du læse mere om reglerne på læger.dk.

Information om driften af en praksis, kan du her læse på læger.dk om fx økonomi, honorarerne, IT og udstyr, forsikringer, mv. 

Find også flere informationer om at være nynedsat læge i PLO-Hovedstadens Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger. 

For yderligere information eller ved spørgsmål kontakt PLO-Hovedstaden på mail post.hpl@dadl.dk eller telefon 35 26 67 00.  


Redaktør