Hospitaler, læger og kommuner forpligter hinanden på mere sammenhæng

​Det skal være slut med, at mennesker falder ned mellem to systemer, når de har brug for sundhedstilbud. Det er overskriften i en ny sundhedsaftale, som Region Hovedstaden og repræsentanter for kommunerne i regionen samt de praktiserende læger er blevet enige om efter tæt dialog med patientforeninger, interesseorganisationer og fagpersoner. Sundhedsaftalen sendes nu i høring hos parterne.
Vent...

Alt for mange mennesker falder ned mellem to stole, fordi samarbejdet og dialogen mellem de forskellige aktører i sundhedsvæsnet ikke altid fungerer, som det skal. Det er ikke godt nok, mener regionsrådsmedlem og formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden Flemming Pless (S):

"Du skal opleve et sammenhængende sundhedstilbud, uanset om du får behandling på hospitalet, besøger egen læge, eller får besøg af den kommunale hjemmesygeplejerske. Med sundhedsaftalen sætter vi en klar ramme for samarbejdet og dialogen mellem de forskellige aktører på sundhedsområdet. Jeg ved godt, at en sundhedsaftale kun er ord – men det er ikke desto mindre virkeligt vigtigt, at vi forpligter hinanden gensidigt på, at vi skal tage de her problemer alvorligt. Vi skal tænke sundhedsvæsnet som et samlet tilbud til de mennesker, som har brug for vores hjælp," siger Flemming Pless (S).

Aftalen er et resultat af tæt dialog med borgere og personale

Politikerne i Sundhedskoordinationsudvalget har i dialog med patientforeninger, interesseorganisationer og fagpersoner besluttet at fokusere arbejdet for et sammenhængende sundhedsvæsen på ældre, borgere med kronisk sygdom, mennesker som lever med psykisk sygdom og børn og unge. 

"Vi har haft en rigtigt god dialog med både patienter, pårørende og fagpersoner, og vi er enige om, at vi skal fokusere vores indsats der, hvor den gør mest gavn. Vi bliver hele tiden flere ældre, som ofte rammes af mange sygdomme på én gang, og dermed har kontakt med rigtigt mange sundhedsprofessionelle. Der skal fremover være et klart fokus på, at ældre borgere ikke ender som kastebold mellem systemerne," siger sundheds- og omsorgsborgmester i København og næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden, Sisse Marie Welling (SF).

I sundhedsaftalen er der også særligt fokus på mennesker, som lever med psykisk sygdom:

"Det er i forvejen svært at leve med psykisk sygdom, og samtidig har mennesker med psykisk sygdom rigtigt mange forskellige behov på tværs af sektorer. Derfor skal vi sammen sørge for, at vi både på hospitalerne, hos lægen og i kommunerne tager hånd om de særlige behov, de mennesker har, siger Sisse Marie Welling (SF).

Lighed i sundhed grundlægges i barndommen

Der skal være let og lige adgang til sundhed for alle borgere i regionen. Det er desværre ikke altid tilfældet i dag. Mange oplever store barrierer i deres møde med sundhedsvæsenet på grund af sociale, fysiske eller psykiske forhold.

"Den sociale ulighed i sundhed grundlægges tidligt i livet, og derfor skal vi have langt større fokus på tidlige forebyggelsesindsatser. Vi ved også, at stadig flere børn og unge mistrives i deres hverdag, og vi ser en stor stigning i børn og unge, som udredes eller behandles i børne- og ungdomspsykiatrien. Det er en udvikling vi tager meget alvorligt, og vi vil derfor gå sammen om at finde løsninger, så der kan blive sat tidligt og relevant ind, når børn og unge viser tegn på mistrivsel, siger Flemming Pless (S), med henvisning til den nyeste Sundhedsprofil for børn og unge, som Region Hovedstaden netop har udgivet i samarbejde med kommunerne.

Fakta

  • Den nye sundhedsaftale skal træde i kraft den 1. juli 2019, og gælder 4 år frem. Aftalen skal sikre sammenhængende forløb for borgere, der modtager sundhedstilbud fra flere aktører i sundhedsvæsenet, fx kommune og hospital. 
  • Det er Sundhedskoordinationsudvalgets opgave at udarbejde en sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne i regionen. 
  • Sundhedskoordinationsudvalget består af 5 regionale og 5 kommunale politikere samt medlemmer af PLO.
  • Læs mere på regionh.dk/sundhedsaftale
  • Læs Sundhedsprofil for Børn og Unge

Yderligere info

  • Regionsrådsmedlem og formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden Flemming Pless (S): Via regionens pressevagt 70209588 / presse@regionh.dk
  • Sundheds- og omsorgsborgmester i København og næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden Sisse Marie Welling (SF): via pressekonsulent Morten Vikær Hermansen tlf.: 51465444


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor