Hospitaler får hjælp fra patienter og pårørende

​Når beslutninger på Region Hovedstadens hospitaler skal træffes, skal der sidde repræsentanter for patienter og pårørende med ved bordet. Det sikrer, at deres stemmer bliver hørt, når ledelsen sætter kursen for sundhedsvæsnet. Mandag d. 7. november tager regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen imod dem på Herlev Hospital. 

Der bliver spidset ører på hospitalerne fra nu af, når Region Hovedstaden starter sit nye initiativ med patient- og pårørenderepræsentanter i en stor buket af fora på hospitalerne. Frivillige patienter og pårørende skal sidde med i maskinrummet på hospitalerne og komme med input om blandt andet etik, ernæring og rengøring.

- Vi kan ikke gætte os til, hvad der er vigtigt for patienterne og deres pårørende. Det er vi nødt til at spørge dem om. Det handler om at skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen, hvor den enkelte patients situation styrer forløbet og hvor man føler sig velkommen som patient og pårørende. Hvor man oplever, at der er respekt for ens tid og ens liv uden for sygdommen. Vi bliver nødt til at have modet til at invitere til mere brugerdeltagelse, der hvor ledelsen træffer beslutninger. Det drejer sig om alt fra indretning af venterum til enestuer, henover den måde vi kommunikerer i f.eks. breve til den måde den uundværlige mad serveres, når man er syg - og også høre patienternes bud på fremtidig forskning, siger regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Større dagsorden

De frivilliges indsats og input spiller ind i et større perspektiv, som handler om i fællesskab at gøre hospitalerne bedre og mere menneskelige:

- Sygdom er for langt de fleste et bump på vejen, og det er vores arbejde at hjælpe de mennesker hen over det bump og tilbage på sporet så hurtigt som muligt. Ingen ønsker at være en del af et nummer i rækken, eller blive set som ”et interessant sygdomstilfælde” i stedet for det, vi er: et menneske, siger Sophie Hæstorp Andersen.

De nye repræsentanter er på Herlev hele dagen mandag den 7/11for at lære om deres nye rolle.

FAKTA:

  • Hvert hospital har valgt tre eller fire centrale mødefora på det pågældende hospital, hvor der fremadrettet skal være patienter og pårørende med omkring bordet, når disse fora holder møder. 
  • Der vil være to patientrepræsentanter og én pårørenderepræsentant i hvert mødeforum.
  • Der er i alt fundet 57 patienter og pårørende, der skal sidde i 22 fora på hospitalerne.
  • De 22 fora arbejder bl.a. med etik, kvalitet, ernæring, hygiejne, Sundhedsplatformen og mange andre emner.
  • Region Hovedstadens Psykiatri begyndte allerede i 2015 at invitere patienter og pårørende ind i ledelsen, og har haft rigtig gode erfaringer. 

Yderligere information:

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), via pressevagten tlf.: 70 20 95 88

Redaktør