Hospitalerne i Hovedstaden skifter garderobe


Funktionalitet, moderne design og ny teknologi er vævet ind i de nye uniformer, som hospitaler i Region Hovedstaden tager i brug i løbet af de næste uger

Udskiftning af alle uniformer

En af de største udskiftninger af uniformer nogensinde i det danske sundhedsvæsen er klar til at gå i gang på Region Hovedstadens hospitaler.

Kollektion af 20 dele

Cirka 30.000 medarbejderes uniformer bliver udfaset og erstattet af en helt ny kollektion med 20 dele, som den enkelte medarbejder kan sammensætte helt, som han eller hun har lyst til.

Uniformsbutikker på alle hospitaler

Samtidig etablerer alle hospitaler i regionen uniformsbutikker, der i samspil med et nyt logistiksystem skal sikre en ensartet og effektiv håndtering af uniformerne.

Chip i tøjet

Bl.a. skal en chip i tøjet være med til at holde styr på bl.a. lagerbeholdning, tøjforbrug og vaskehyppighed.

Ens uniformer på alle hospitaler

Med i programmet for nye uniformer er også et nyt ID-kort til alle medarbejdere. Det skal gøre det nemmere for patienter og pårørende at kende forskel på de forskellige faggrupper. 

Tydelig identifikation

- Med de nye uniformer får vi mere tidssvarende og funktionelle uniformer med en tydelig identifikation af fagmedarbejdere, så patienterne ikke er i tvivl om, hvorvidt de taler med en sygeplejerske eller en læge. Desuden bliver uniformerne ens på alle hospitaler. Det skaber tryghed for patienterne og understreger hospitalernes fællesskab på tværs af regionen, siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen (A).

Arbejdstøj, der fungerer

Uniformerne er resultatet af et omfattende udviklingsarbejde, hvor medarbejderne fra første streg til sidste sting har været omdrejningspunkt. Bl.a. er uniformerne testet af 300 medarbejdere fra forskellige personalegrupper og hospitaler.

Flot og professionel uniform

- Nu kan medarbejderne på regionens hospitaler hver dag trække i en flot og professionel uniform, der understreger deres faglige identitet og styrker kommunikationen med patienterne. Det er et stort skridt i regionens arbejde med kvalitet, patientsikkerhed og god service, siger direktør på Gentofte Hospital, Eva Zeuthen Bentsen, der er medlem af styregruppen for Region Hovedstadens uniformsprogram.

Garderobeskift i faser

Uniformerne bliver indført i tre faser. De første til at skifte garderobe er medarbejderne på Gentofte, Amager og Hvidovre hospitaler samt Nordsjællands Hospital - Hillerød. De øvrige hospitaler følger næste år.

Fakta om uniformsprogrammet

  • Uniformsprogrammet blev vedtaget i Regionsrådet i 2012. Den samlede bevilling er ca. 50 mio. kroner.
  • Uniformerne bliver indført på hospitalerne i tre etaper: Efterår 2013: Gentofte, Amager, Hvidovre og Hillerød. Forår 2014: Bispebjerg, Frederiksberg og Glostrup. Efterår 2014: Rigshospitalet Herlev, Frederikssund, Bornholm.
  • En moderne uniform holder i gennemsnit til ca. 100 vaske eller i 3-4 år, før den kasseres.
  • De gamle uniformer udfases gradvist for at minimere spild. Gamle og kasserede uniformer bliver enten sendt til u-lande eller genbrugt til at fremstille fx tvistklude.
  • Designer Hanne Larsen står bag de nye uniformer.
Yderligere information:
  • Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen (A), tlf. 43 64 25 21.
  • Medlem af styregruppen bag Region Hovedstadens uniformsprogram,
  • hospitalsdirektør Eva Zeuthen Bentsen, Gentofte Hospital, tlf. 39 77 30 00.
  • Pressevagten i Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88.
Redaktør