Hospitalernes medarbejdere kæmper for miljøet

​Den 20. november offentliggør vi vinderen af Region Hovedstadens Miljøpris. Læs om de tre nominerede, som alle kæmper for et bedre miljø. Også udenfor hospitalet.

Vent...
Omkring 1.500 medarbejdere henvendte sig med idéer og spørgsmål, da Region Hovedstaden efterlyste initiativer, som har forbedret miljøet.

30 initiativer blev indstillet til Region Hovedstadens Miljøpris, og nu er tre kandidater blevet nomineret:

Helle vil reducere hospitalskemi i miljøet

Helle Bach Ølgaard McNulty er farmaceutisk chef i Region Hovedstadens interne apotek.

Helle fik ideen til en speciel toiletpose for nogle år siden, da en pårørende blev ramt af kræft. Posen kan opsamle urin, afføring og opkast fra patienter som behandles med stærk medicin.

Med Helles faglige baggrund var hun bekendt med, at kun godt 4 % af kemo- og andre medicinrester fra patienter bliver udskilt på hospitalet. Resten udskilles efter patienten er kommet hjem og ender via kloakken og rensningsanlægget (som ikke renser for de fleste af stofferne) direkte i vandmiljøet. Undersøgelser peger på at disse stoffer udgør en miljø- og sundhedstrussel.

Det blev starten på et længere udviklingsforløb hvor Helle og hendes søn, Paul, som læste design på det tidspunkt, udviklede på toiletpose-ideen. Forløbet involverede bl.a. innovationsteamet i Center for Regional Udvikling og Tech Trans på Københavns Universitet, hvor ideen blev trykprøvet og til sidst fundet patentbar.

Helle overdrog patentet til Apoteket og efterfølgende lykkedes det, at finde en kommerciel partner, som nu har sat posen i produktion. Det hele kulminerede i juni i år, hvor den innovative toiletpose EcoMedicineCare blev introduceret på markedet.

Hvis anvendelsen af posen vinder udbredelse, er den potentielle miljøgavnlige effekt stor. De skadelige kemiske stoffer opsamles i toiletposen, som kan lukkes hermetisk og bortskaffes med dagrenovationen. Pt bruges posen på en kræftafdeling på Rigshospitalet til en udvalgt patientgruppe.

Miljø- og klimagruppe gør miljø- og klimabelastningen fra Gentofte Hospital mindre 


Miljø- og klimagruppen kommer fra Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv på Gentofte Hospital.

Afdelingen har i en årrække arbejdet på at nedbringe miljø- og klimabelastning fra hospitalet gennem en utrættelig indsats for at forbedre kildesorteringen og forebygge affald.

En af de vigtigste succeser har været deres bidrag til at få udviklet og implementeret et nyt beholdersystem til kildesortering på Gentofte Hospital i samarbejde med hospitalets daværende miljøkoordinator. Genanvendelsessystemet virkede så fremragende, at det i finjusteret form nu udrulles på alle regionens hospitaler.

Siden er det gennemført mange tiltag indenfor direkte genbrug/upcycling og forebyggelse. 

Fx bruges emballageposer fra afdækningskit, som før blev smidt ud nu til indsamling af pap. Emballage-plastbokse til knæ-implantater benyttes nu til opbevaring af prøveglas til brusk. Indenfor forebyggelse går man i dialog med leverandørleddet, fx om at få fjernet overflødig emballage eller objekter fra samlede kits, som alligevel ikke bliver brugt.  

Senest har afdelingen oprettet en Miljø- og Klimagruppe med pt. syv medlemmer. Den blev officiel i april 2019 og tager udgangspunkt i Region Hovedstadens Handlingsplan for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Gruppen har fokus på bedre kildesortering, genbrug/upcycling, forebyggelse af affald, vandbesparelser m.m., kort sagt cirkulær økonomi. Der er pt. gang i 23 forskellige projekter, hvoraf syv er afsluttet. 

Køkkenchef gør hospitalskøkkenet bæredygtigt 

Helle Steen Petersen er køkkenchef på Nordsjællands Hospital.

Helle brænder både for at lave lækker mad og for den grønne omstilling. I flere år har hun sammen med sine kollegaer arbejdet målrettet for mere økologi, mindre madspild, bedre kildesortering af fx plastik og genanvendelse af madaffald på Nordsjællands Hospital. 

For et lille års tid siden sagde køkkenerne i Hillerød og Frederikssund helt farvel til engangsglas, kopper, tallerkner og bestik både i kantinerne og ved mødeforplejning. Især på grund af miljøet, men også for at spare udgiften til køb-og-smid-væk service. Initiativet har medført, at et stigende antal medarbejdere er begyndt at undre sig over den udbredte brug af fx engangskopper i klinikkerne.

Takket være Helle og hendes kollegaers indsats har køkkenerne været et forbillede for hele Nordsjællands Hospital i forhold til at implementere god kildesortering i mange fraktioner. Fx er det ikke meget plastik som undgår køkkenpersonalets opmærksomhed og ikke bliver vasket og frasorteret til genanvendelse.

Et af initiativerne for at minimere madspild er en ordning, hvor personalet efter kantinens lukketid kan købe overskudsmad til en god pris, så det ikke går til spilde. Det madspild som ikke kan undgås, bliver kildesorteret og udnyttet af Hillerød Forsyning til biogasproduktion. 

Vinder offentliggøres 20. november 2019

Vinderen bliver offentliggjort den 20. november 2019 Prisen er på 25.000 kroner, som skal bruges på et fagligt og socialt arrangement. 

Regionsrådet har besluttet, at regionen skalgenanvende 40 % af affaldet i 2025 og 50 % i 2030. Regionen skal bruge mindre og grønnere energi og skal i 2025 udlede 70 % mindre CO2.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor