Hospitalsansattes deltagelse i forskning bidrager med vigtig viden om smitte

​Undersøgelsen af data fra næsten 29.000 medarbejdere på Region Hovedstadens hospitaler slår fast, at personalet i front er mere udsat end andre ansatte uden patientkontakt eller befolkningen som helhed.
Vent...
​De endelige resultater fra første runde af den store screening af ansatte på hospitaler i Region Hovedstaden for antistoffer mod ny coronavirus er nu kommet.

"30.000 kolleger sagde ja tak til en quicktest, men hele 28.792 ansatte valgte at dele deres data fra quicktesten med forskerne bag undersøgelsen ved hjælp af et spørgeskema, der skulle hjælpe med os med at se på, om bestemte afdelinger eller faggrupper er særligt udsatte. Vi er meget glade for den store opbakning til undersøgelsen," siger én af forskerne bag den store undersøgelse professor Henrik Ullum, Rigshospitalet.

Resultaterne blev i går offentliggjort i det anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet infectious diseases

Af deltagerne havde 1.163 (4,0 %) udviklet antistoffer mod coronavirus. En tilsvarende undersøgelse af danske bloddonorer viste, at 2,9 % af disse havde antistoffer mod coronavirus. Selv om der er en relativt større forekomst af antistoffer hos hospitalsansatte på 33%, er den absolutte risiko kun øget med 1,1 procentpoint – fra 2,9 til 4%.

Større andel antistoffer hos COVID-19-personale

Personale, der havde direkte patientkontakt, havde højere forekomst af antistoffer (4,6%) end personale uden patientkontakt (3,3 %). De afdelinger med højest forekomst af personale med antistoffer var afdelinger dedikeret til COVID-19 patienter, her blev der målt antistoffer hos 7,2% af personalet.

Den personalegruppe, der imidlertid havde den højeste forekomst af antistoffer, var medicinstuderende med 15% positive. Forskerne har ikke umiddelbart en forklaring på den meget høje forekomst blandt medicinstuderende, men smitte udenfor arbejde kan være en del af forklaringen.

Undersøgelsen viser ingen større forskelle på andelen af personale med antistoffer hospitalerne imellem. Kun halvdelen af de medarbejdere, der fik målt antistoffer, havde haft symptomer, der skyldtes COVID-19.

Fokus på COVID-19-afsnit

"Det ser ud til at forekomsten af coronavirus trods alt kun er relativ beskedent forhøjet blandt ansatte på regionens hospitaler, institutioner og akutberedskabet. På den anden side afspejler den øgede forekomst af smitte hos personale med patientkontakt og specielt på dedikerede COVID-afsnit, at man måske skal være endnu skrappere med værnemidler og hygiejne," siger én anden af forskerne bag undersøgelsen professor Kasper Iversen, Herlev Hospital.

"Vi er glade for, at medarbejderne i stor stil har bakket op om undersøgelsen, og resultaterne tydeliggør, at vi skal være særligt opmærksomme på forebyggelse blandt personale med direkte patientkontakt, mens vi tilsyneladende har undgået smitte blandt øvrigt personale," siger koncerndirektør Svend Hartling.

 Yderligere oplysninger

  • Pressevagten i Region Hovedstaden: 70 20 95 88 / presse@regionh.dk
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor