Hovedstadsregionen skal køre 100% på vedvarende energi


Strategisk energiplanlægning på tværs af kommuner og forsyningsselskaber skal skabe fremtidens energisystem i Region Hovedstaden.

​​

Støtte fra Energistyrelsen

Projekt ”Fremtidens energisystem i hovedstadsregionen” har netop modtaget støtte fra Energistyrelsen.
Energiplanlægning er en del af den tværkommunale og regionale klimaindsats, hvor omstillingen til et fossilfrit energisystem er en af klimastrategiens satsninger.

Tværgående strategisk energiplanlægning

Partnerkredsen Gate 21 har sammen med Region Hovedstaden og en række kommuner, forsyningsselskaber og vidensinstitutioner forberedt projektet, der gennem offentlig-private samarbejder og innovation skal understøtte kommunernes arbejde med tværgående strategisk energiplanlægning.

Der er behov for planlægning og samarbejde mellem offentlige aktører og energiselskaber om store investeringer i ny teknologi og infrastruktur for at udvikle et fleksibelt og effektivt energisystem baseret på vedvarende energi. Det giver synergi og sparer skattekroner, da de mange aktører derved ikke alle skal opfinde den samme dybe tallerken.

Hænger sammen med regeringens energiudspil

Den strategiske energiplanlægning skal ses i sammenhæng med målsætningen i regeringens energiudspil om at skabe en grøn vækstøkonomi. Regeringens mål for 2050 er, at alt energiforbrug – også i transportsektoren – er baseret på vedvarende energi.

Behov for strategisk indsats

For at realisere dette mål på en måde, som er samfundsmæssigt mest økonomisk rentabelt og energieffektivt, er der behov for en markant strategisk indsats med udvikling af innovative tekniske og organisatoriske løsninger. 

Projektet skal bidrage til at skabe overblik over de udfordringer, som en omstilling til et fleksibelt og energieffektivt energisystem baseret på vedvarende energi vil medføre, samt skabe overblik over de centrale aktører og deres roller.

Projektets partnere er:

 • Region Hovedstaden (projektejer)
 • Kommunekontaktråd Hovedstaden på vegne af de 29 kommuner i hovedstadsregionen
 • Partnerkredsen Gate 21 (projektleder)
 • VEKS (forsyningsselskab)
 • CTR (forsyningsselskab)
 • HMN(forsyningsselskab)
 • HOFOR (forsyningsselskab)
 • Vestforbrænding
 • Amagerforbrændingen
 • Nordforbrænding
 • Risø-DTU
 • Aalborg Universitet
 • PlanEnergi

For yderligere information kontakt:

Redaktør